Project online haat (2022)

Ervaringen en aanbevelingen van vrouwen met migratieachtergrond

Racisme en discriminatie zijn diepgeworteld in de Belgische samenleving, niet alleen in de publieke ruimte maar meer en meer ook in een online omgeving.

Dat de internetcultuur gevormd en gedomineerd is door mannen is een bekend fenomeen. Maar ooit werd cyberspace gezien als de nieuwe, democratische sfeer met heel wat kansen voor gelijke deelname aan het publiek debat. Vandaag nemen veel vrouwen, waaronder ook meer en meer vrouwen met niet-westerse roots een actieve rol op in maatschappelijke debatten in en rond de cyberspace.

Onderzoeken tonen echter aan dat vrouwen in vergelijking met mannen buitenproportioneel het doelwit zijn van bepaalde vormen van cybergeweld. Een weerspiegeling van de reeds bestaande ongelijkheden in de offline wereld.

In vergelijking met westerse vrouwen, komen vrouwen met niet-westerse roots vaker in aanraking met cyberpesten. De intersectie van meerdere gemarginaliseerde sociale categorieën (zichtbaar geloofsovertuigingen, transgender zijn, en migratieachtergrond hebben) versterkt het cybergeweld, aangezien verschillende vormen van intimidatie gelijktijdig plaatsvinden.

Sankaa wil als overkoepelende organisatie voor mensen met Afrikaanse roots een partner en actor zijn in de strijd tegen racisme en discriminatie in al zijn vormen. Samen met Kifkif vzw en Hand in hand tegen racisme vzw,  twee anti-racistische organisaties die ervaring hebben met online haatcampagnes, dienden we een project in om rond online haat bij vrouwen te werken en hen een platform te bieden. We kregen hiervoor de steun van FOD Justitie, Cel gelijke kansen.

We willen de ervaringen van doelwitten van online discriminatie en racisme bundelen en gebruiken om te sensibiliseren en beleidsaanbevelingen te doen rond de aanpak van online haatspraak. Dit doen we aan de hand van diepte-interviews met vrouwen waarbij gefocust wordt op hoe zij vanuit hun specifieke situatie de online haatcampagnes beleefden en welke invloed ze hadden of hebben op hun dagelijks leven, welzijn, professionele bezigheden en maatschappelijke positie.

Samen met hen zullen we nadien een aantal beleidsaanbevelingen formuleren. Zo willen we (sociale) mediabedrijven, parket en politie en gelijkheidsorganisaties aanzetten om beter en sterker op te treden.

Binnen het project brengen we vanuit Sankaa de expertise en ervaringen binnen van het werken met diepteinterviews rond discriminatie uit ons project ‘Racisme Ontrafeld’ waarin we een narratief onderzoek doen om persoonlijke ervaringen van de Afrikaanse diaspora over racisme te verzamelen, maar tegelijkertijd ook een inzicht willen krijgen op de grote tendensen van de hele groep.

Contactpersoon binnen Sankaa: evodia@sankaa.be