Safe Harbour Logboek

Juli 2023 – December 2023

(Homepage)     /     Logboek Februari-Juni       

healing movement

Brenda Anyango is klinisch psychologe met Kenyaanse roots. Naast praattherapie biedt ze ook bewegingstherapie aan in de vorm van dans. Want racisme kruipt niet alleen in je hoofd, maar ook in je lichaam.

08/12 – 09/12/23
Kuumba Anderlecht & FMV Borgerhout

“What has all of this got to do with racism?” vroeg één van de deelnemers aan het begin van de sessie. Op het einde vroeg hij: “Can you organise this every two weeks?”
Het is uitzonderlijk om te zien hoe mensen openbloeien tijdens een bewegingssessie. In het begin is iedereen nerveus. Mensen komen om over racisme te praten, maar dat wekt toch nog veel ongemak en onzekerheid op, ook al zijn we ‘onder elkaar’. Als je het praten even parkeert en in plaats daarvan ruimte maakt voor beweging… dan krijg je Healing Movement. En dan komt er heel wat los.
Dank aan Brenda Anyango voor deze prachtige sessies! Hopelijk meer van dat in de toekomst!

Afrikamuseum

Tijdelijk een niet-zo-safe space innemen en veiligheid creëren om samen moeilijke topics te bespreken? LEES HIER het artikel dat ons inspireerde om naar het museum te trekken.

Workshops

Deep Democracy door Ylva Berg / Mindfulness & Race door Céline Gaza.

23/09 en 21/10
Workshops Deep Democracy

Wannneer je over racisme praat, geef je jezelf bloot. Veiligheid is daarbij cruciaal, en veiligheid is verbinding, een sterke link met de mensen om je heen.
Voor deze sessies werkten we met een witte coach. Er kwam heel wat waardevolle input naar boven, maar huidskleur blijft een barrière. Om echt de diepte in te gaan (en een safe(r) space te creëren voor mensen van kleur), heb je een ervaringsdeskundige nodig, iemand die zelf racisme meemaakt.
Het is dus zeker de moeite waard om op zoek te gaan naar een expert van kleur. Dit is ook een belangrijk aspect van het dekoloniseren van kennis en van onze eigen gedachten. Wij (mensen met Afrikaanse roots/mensen van kleur) hebben ons eigen genezingsproces in handen. Empowering van een community gebeurt van binnenuit!

TRAUMA & HEALING
Wat zorgt voor veiligheid? Waar zit weerstand? Wat is toegankelijk voor jongeren, maar niet voor ouderen? Waar knappen oudere generaties op af? Wat doet dat met de groep?
Hoe blijven we in relatie met mensen die afwezig zijn, zonder voor hen te willen spreken?

OUDERS & KINDEREN
Wat is er nodig om intergenerationeel te werken rond trauma? Hoe passen “voelen” en “lichaamswerk” in dat plaatje?
Oudere generatie toont weerstand: where/how to find/give support? Hoe omgaan met afwijzing op een zorgzame manier?

WAT HEB IK NODIG?
Space for my pain as a participant in the group / moments of exchange, here and with the next generation / courage, comfort and group support / group energy and someone firm beside me / safe(r) as well as intense learning spaces / intergenerationele activiteiten

VEILIGHEID
Verbinding met de groep of met het gebeuren & Authentiek jezelf kunnen zijn.
MACHT
Sociale rang, je job, je geld, je status. Psychologische rang = veerkracht, Contextuele rang = de (maatschappelijke, relationele…) context waarin je je bevindt, Spirituele rang = jouw waarden en normen, jouw hoger doel.
DYNAMIEK
Sociale status geeft je macht, maar mensen met minder status hebben soms meer inzicht en veerkracht (Psychologische rang) door wat ze hebben meegemaakt. Ze komen op voor zichzelf en anderen, tegen de gevestigde macht.

30/09 & 07/10
Workshops Mindfulness & Race

Spiritualiteit is gecompliceerd. Voor sommige mensen is meditatie een spirituele daad, zoals een gebed. Voor anderen is het gewoon een ontspannende oefening. Wantrouwen wekt weerstand op. Zo zagen we ook veel weerstand tijdens bepaalde delen van de workshop.
Binnen een safe space geef je mensen de keuze. Willen ze deelnemen of niet? Waarom wel en waarom niet? Zijn er verborgen spanningen? Is het oké om je even af te zonderen? Waar kan je dat doen? Wanneer kom je terug?
Als je deze vragen blijft stellen doorheen de sessie, krijgen mensen de kans om hun mening te delen. Hun stem is van cruciaal belang. Zo bouw je een safe(r) space waarin je toch ook moeilijke(re) oefeningen kan doen, en waarin mensen zich vrij genoeg voelen om “Neen!” te zeggen.

“Racial Trauma is the idea that the white body is standard for humanness, making any other body considered as defective.”
“This idea is so woven into our society that it has been internalized by both white people and people of colour. It lives in any one of us and in our institutions.”
(Resmaa Menakem)

30/09

Walk away, stay quiet, find solutions, think about your next move, take a walk, look at yourself in the situation, calm down and try to understand what happened, focus on animals and plants, clean your house, prier, dormir, chercher quelqu’un pour discuter (mari)

07/10

Putting a hand on my heart, reaching out (to myself), speaking to someone (psychologist, family, friends…) retreating, being hones even if impolite, walk away, be alone, speak up, use facts, writing things down, singing & screaming, singing in group, sharing within a community, talking to my partner, rituals before leaving the house/when arriving back home (washing, breathing, affirmations, walks, paying attention to the body)

safe harbour x vives hogeschool

Discussiepanel Structureel Racisme en de Safe Harbour aanpak.