Wie zijn we

SANKAA is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging.  We overkoepelen zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking. 

Al onze verenigingen hebben Afrika als grootste gemeenschappelijke deler en zijn actief in Vlaanderen en Brussel. Ze werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap & solidariteit.

Sankaa startte in 2000 als kleine Ghanese koepel (Ghanaba) die later uitgroeide tot FAAB.

Faith in man

Kracht van mensen

We vertrekken vanuit sterktes en gedeelde ervaringen om samen op weg te gaan

Nuanced Africa

Verbinden

We stimuleren uitwisseling tussen verenigingen en bouwen samen bruggen naar de bredere samenleving

Building Bridges

Versterken

We versterken vaardigheden en competenties en stimuleren kritische reflectie

Empowering

Participeren

We nemen ons maatschappelijk engagement op en geven mee vorm aan de samenleving

sankaa gezellig aan tafel

Visie & Missie

SANKAA droomt van een samenleving waarin iedereen actief en volwaardig kan participeren aan de verschillende sociaal-maatschappelijke en culturele levensdomeinen. Een samenleving waar wederzijds respect, gelijkwaardig burgerschap, verbondenheid en inclusie realiteit zijn.

Vanuit de kracht van mensen, hun gedeelde ervaringen en diepgewortelde waarden van verbondenheid en zorg voor elkaar gaan we samen met onze verenigingen, hun leden en partners aan de slag.

Via ontmoeting, dialoog en uitwisseling stimuleren we verbinding en betrokkenheid met als doel bruggen te bouwen tussen gemeenschappen en naar de bredere samenleving.

We creëren een inspirerende leeromgeving; informeren, versterken vaardigheden en competenties en stimuleren kritische reflectie als hefbomen tot emancipatie, volwaardige participatie en gelijkwaardig burgerschap.

s→ Samen sterker
a→ Actief participeren
n→ Netwerken
k→ Kracht van mensen
a→ Ambities waarmaken
a→ Afrika
sankaa vergadering

Medewerkers

Griet Bonne

Sonja Van Bockstaele

Medewerker verbinding & vorming
Ondersteuner communicatie en educatief team
sonja@sankaa.be
0483/35.59.06

Mary Edna Lamnteh

Projectverantwoordelijke Racisme Ontrafeld & Gekleurde Wijsheid
Beleidsmedewerker
edna@sankaa.be
0484/81.57.55

Vanessa De Greef

Verantwoordelijke communicatie
vanessa@sankaa.be
0484/16.99.41

Eda Agca

Educatief medewerkster regio Gent
eda@sankaa.be
0489/95.68.95

Medewerker Sankaa

Virginie Iribagiza

Educatief medewerkster regio Antwerpen
virginie@sankaa.be
0483/44.79.30

Bestuur

Kwaku Acheampong

Maureen Duru

Kristopher Uyi Guobadia

Comfort Gyarteng

Christopher Dodoo

Robson Opio

Bernard Kyei

Ogbe Aluba Kalu

Emmanuel Gombo Mbala