Wie zijn wij?

SANKAA is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging. We overkoepelen zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking.

Al onze verenigingen hebben Afrika als grootste gemeenschappelijke deler en zijn actief in Vlaanderen en Brussel. Ze werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap & solidariteit.

Sankaa startte in 2000 als kleine Ghanese koepel (Ghanaba) die later uitgroeide tot FAAB.

Lees meer
sankaa vzw op uitstap

Nieuws

Vacature communicatiemedewerker

Sankaa zoekt een nieuwe collega communicatie !

Vacature educatief medewerker Oost-Vlaanderen

Het Sankaa-team zoekt een nieuwe medewerker voor Oost-Vlaanderen

Afrikaanse en Vlaamse volksspelen : 17 september 2022 – Gent

De Broederij ism Sankaa en 6 van haar Gentse lidorganisaties nodigen jullie uit !

Vereniging in de kijker : Asanteman Gent

David, een man met een ambitieus plan voor zijn cultuur

Sankaa Familiedag – 27 augustus 2022

Welkom allen op onze familiedag in Antwerpen
Vol verhalen, wandelingen, gezellig samenzijn en genieten.

Gekleurde wijsheid en route

Gekleurde wijsheid en route

22/6/2021 GC De Rinck Anderlecht

Aanbod

sankaa ondersteuning op maat

Ondersteuning op maat

Onze educatief medewerkers zoeken samen met jullie naar de gepaste vorm van ondersteuning.

sankaa vorming en educatieve activiteiten

Activiteiten en vormingen

Interactieve workshops, bezoeken aan openbare diensten en culturele centra, vormingen en trajecten,...

sankaa netwerken en samenwerken

Netwerking en samenwerking

Ga betekenisvolle samenwerkingen aan met lidverenigingen, partners, lokale overheden, collega-koepelorganisaties,...

sankaa versterken van participatie

Versterken van participatie

We ondersteunen sleutelfiguren en leden zodat ze als evenwaardige partners kunnen deelnemen en mee vormgeven aan de samenleving.

sankaa educatieve pakketten tools templates

Educatieve pakketten, tools, templates

Allerhande informatie, documenten, tutorials en tips over het leiden van je vereniging, het aangaan van samenwerkingen en het wegwijs maken van je leden in Vlaanderen en Brussel.

sankaa vereniging in de kijker

Vereniging in de kijker

Sankaa zet maandelijks één van haar lidverenigingen in de kijker. Samen met jullie maken we een blogpost en zetten we de sterktes van je vereniging in de verf.

sankaa traditional

Word ook lid van Sankaa

Sankaa wil bouwen aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waar iedereen een plaats heeft, gelijke kansen krijgt, gerespecteerd wordt en actief kan participeren. Hiertoe ondersteunen we onze lidverenigingen op maat en coördineren we educatieve en gemeenschapsvormende activiteiten en trajecten.

Lid worden van Sankaa