In de eerste plaats willen we mensen een stem geven en hun (anonieme) ervaringen zichtbaar maken.

luisteronderzoek

Luisteronderzoek

Vanuit onze achterban werd steeds meer de vraag gesteld om hier rond aan de slag te gaan. In 2021 gingen we van start met het project ‘Racisme ontrafeld’. Met dit grootschalig luisteronderzoek willen we de verschillende facetten en aspecten van racisme in België blootleggen. Hoe begrijpen mensen uit de Afrikaanse diaspora racisme? Wat doet het met hen? …

Verhalen verzamelen

Verhalen verzamelen

Het voorbereidende werk met partners, stakeholders en testgroep is achter de rug. De komende maanden zal een team van vrijwilligers bij 600 personen met Afrikaanse roots verhalen verzamelen. In de eerste plaats willen we mensen een stem geven en hun (anonieme) ervaringen zichtbaar maken.

Informeren en sensibiliseren

Informeren en sensibiliseren

Daarnaast willen we mensen informeren en sensibiliseren zodat ze weten waar ze terecht kunnen wanneer ze met racisme te maken krijgen. Maar we willen verder gaan dan het individuele niveau. Op basis van de verhalen die mensen delen, willen we concrete beleidsaanbevelingen formuleren, bruggen slaan met andere organisaties en eventueel trajecten opzetten.

Wil je ook (anoniem) jouw ervaring delen?

Dat kan in een face-to-face gesprek (via evodia@sankaa.be)
of via deze LINK in het NL/FR/ENG.

Laat je stem horen