CHECKLIST VERPLICHTINGEN voor vzw's

Administratieve verplichtingen

Jaarlijks
Minimum één algemene vergadering bijeenroepen
Minimum één raad van bestuur bijeenroepen

Doorlopend
De vzw-gegevens op alle officiële documenten vermelden
Een vzw-register bijhouden (ledenlijsten, alle beslissingen en verslagen, boekhoudkundige documenten)
De statuten en alle wijzigingen van de statuten publiceren in het Staatsblad

Fiscale verplichtingen

Jaarlijks
De rechtspersonenbelasting indienen (Biztax – elektronisch)
De patrimoniumbelasting indienen. Dit is een belasting op de waarde van de bezittingen van de vzw (aangifte op papier)
Fiscale fiches indienen (indien van toepassing – elektronisch)

Doorlopend
Het UBO-register aanvullen of aanpassen (elektronisch)
BTW-verplichtingen (indien van toepassing)

Boekhoudkundige verplichtingen

Jaarlijks
De jaarrekening opmaken, laten goedkeuren door algemene vergadering en neerleggen bij Rechtbank van Koophandel

Doorlopend
Een kasdagboek bijhouden (voor kleine vzw’s)

Andere verplichtingen

Jaarlijks:
Afsluiten van vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)
Afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (niet verplicht, wel aan te raden)