Omar #dekrachtvansankaa

Met ‘De kracht van Sankaa’ zetten we elke maand de spotlight op een van de medewerkers.

Deze maand: Omar Nahas

Na Sonja die de spits mocht afbijten voor ons maandelijks item ‘de kracht van Sankaa’ brengen we deze maand Omar in beeld.

Omar Nahas, educatief medewerker voor Brussel bij Sankaa vzw, wordt gekenmerkt door de wijze blik en de rimpels op zijn voorhoofd die zijn ervaring en diep inzicht in het leven weerspiegelen. Ondanks dat ze hem zien als een denker ervaren de collega’s hem ook als een speelse geest, die de wereld als een kind bewonderend kan aankijken.

“Bij mensen zie ik kleur, maar ik voel geen kleur. Want ieder individu is zo bijzonder. Dat telt voor mij!"

Voor Omar draait zijn werk bij Sankaa om het zien van kleur in mensen en het ervaren van de innerlijke schoonheid van de achterban en leden. Hij is gefascineerd door de democratische overlegvormen binnen de Afrikaanse gemeenschap, waarin iedereen zijn of haar mening mag delen en de wijsheid van de groep wordt verheven.

“Ik heb zelf geen Afrikaanse roots. Maar de liefde voor Afrika schoot wortel in mijn hart door mijn werk bij Sankaa en de eerdere bezoeken aan diverse Afrikaanse landen.” 

Als onderdeel van zijn dagelijkse taken ondersteunt Omar verenigingen bij het aanvragen en invullen van officiële documenten en organiseert hij activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de lidorganisaties. Zo organiseert hij onder meer Digimeet en Meet & Greet in Brussel.  Deze bijeenkomsten vervullen de behoefte aan open ontmoeting en aan thematische kennis. Hij zet zich ook graag in als coachende kracht, waarbij hij samen met de organisaties oplossingen vindt voor diverse vraagstukken.

“Mijn grootste uitdaging bij Sankaa? Het zichtbaar maken van getalenteerde mensen met een diverse achtergrond in deze maatschappij.”

Wat Omar bijzonder waardeert aan zijn werk bij Sankaa, is de authentieke trots en rijkdom van Afrikaanse culturen die hij dagelijks mag ervaren. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om getalenteerde individuen met een diverse achtergrond zichtbaar te maken voor de maatschappij.
“De lidorganisaties van Sankaa hebben bekwame mensen met bijzondere leiderschapstalenten. Het is een uitdaging om deze mensen zichtbaar te maken voor de grote maatschappij. Talenten uit andere culturen worden hooguit ingezet in multiculturele sectoren of omgeschoold voor knelberoepen.”
Dit is net wat Omar problematisch vindt. Het liefste ziet hij een volwaardige mix waar afkomst en kleur enkel verrijkend en versterkend zijn.

 “Sankaa is een schakel in het grote sociaal-culturele netwerk en heeft als sleutelfunctie het zichtbaar maken van grote talenten uit andere culturen.” Omar

Een van de meest memorabele werkdagen voor Omar was de Familiedag van 2022 (zie foto), waar verhalenvertellers, muziek en dans samensmolten in de magische omgeving van Kasteel Sterckshof in Antwerpen.

Omar gelooft sterk in het delen van geluk en wijsheden met anderen en vindt zijn geluk in het zichzelf zijn te midden van een diverse wereld.

In een vrij moment praat Omar graag over reizen, koken en levensfilosofieën met zijn collega’s. Hij haalt inspiratie uit wijze woorden, zoals die van Nelson Mandela: “Gedeeltelijke vrijheid bestaat niet.” 

Brussel is voor Omar zijn sociale biotoop. Hier kan hij chaotisch zijn, een wereldverbeteraar in slaapmodus en soms een pittig geëngageerd wereldburger. Dat is echt thuiskomen: jezelf zijn en je idealen nastreven zonder het gevoel te hebben je uit te putten; mensjesmaat in wereldformaat! Hij ziet soms fronsende Belgen die hun leven vergrijzen aan stressvol werk en over-georganiseerde engagementen. Zij kunnen volgens Omar van de Afrikanen ‘de kunst van het glimlachen’ en stressvrij leven leren.

Good to see tip van Omar: YouTube kanaal “I never knew TV” met sprekers zoals Paula Hurlock en Mutabaruka. De wijsheid die deze mensen delen dient volgens Omar van jongs af al meegegeven te worden. 

 “Geluk is een levendige ziel." "Ze komt als een gast en verblijdt de mens.” Omar

Omar vindt zijn geluk in zichzelf te kunnen zijn te midden van een diverse wereld, waarbij hij geniet van een leven vol optimisme en verbondenheid met anderen.


En verbonden zijn we allemaal, binnen Sankaa maar ook ver daarbuiten.
Wij vieren en eren diversiteit. Ook en zeker binnen ons team.
Volgende maand is Virginie aan het woord. Een bijzondere dame.