Hoe beheer je de jaarrekening van je vereniging?

Elke vzw moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel

  • Je kan dit enkel doen wanneer de Algemene vergadering het financieel verslag van het voorbije jaar heeft goedgekeurd: een template voor de jaarrekening kan je vinden op volgende link: Template financieel verslag
  • Vul Bijlage B en C in: jaarrekening bijlage b en jaarrekening bijlage c (link naar templates zie hieronder)  

Deze documenten moeten bovenaan de melding krijgen van : 

  • De naam van je vereniging en het adres van de zetel
  • Het ondernemingsnummer van je vereniging
  • De datum van Algemene vergadering waar het financieel verslag werd goedgekeurd
  • Het boekjaar (dit is het jaar waarvoor je de jaarrekening indient)
  • Beide documenten moeten door 2 bestuurders ondertekend worden
  • Opgelet: geen kommagetallen gebruiken
Jaarrekening bijlage B
Jaarrekening bijlage C