Opmaken of wijzigen van de statuten van je vereniging

1. Oprichting van een vzw

STAP 1  – Opmaak van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

Wat heb je nodig:

 • Vul formulier I : LUIK A + B + C  in en onderteken waar nodig

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Schriftelijk : op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

2. Wijziging van de statuten

STAP 1  – Wijziging van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

 

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

 • Formulier I luik A+B invullen en 

Bij verandering van de benaming: formulier II

Bij wijziging van het bestuur: formulier  II A + C

 

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Enkel schriftelijk  op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

3. Stopzetting van de vzw

STAP 1

 • De stopzetting moet op de algemene vergadering worden beslist. 
 • Op algemene vergadering moet er een vereffenaar aangeduid worden. Dit kan iemand van de vzw zijn. 
 • Een stopzetting kan enkel gebeuren wanneer er geen activa of passiva meer in de vzw aanwezig zijn. De vereffenaar moet kijken of er geen betalingen of schulden meer zijn en moet ook de rekeningen afsluiten. 
 • De vereffenaar moet er ook voor zorgen dat de betaling voor de publicatie van de stopzetting in het staatsblad in orde is.

 

STAP 2

 • Op een 2de algemene vergadering (na vereffening) wordt overgegaan tot definitieve sluiting en wordt de vereffenaar uit zijn taak ontzet

 

STAP 3

 • Formulier I luik A+B  en Formulier II Luik C (door de vereffenaar) moeten worden ingevuld

STAP 4

 

 • Neerleggen van de publicatie : enkel schriftelijk op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is