Project in de kijker : Gekleurde wijsheid

The youth can walk faster but the elder know the road’ African Proverb

Vandaag zit ik samen met Griet Bonne, coördinator van Sankaa vzw. Met veel enthousiasme begint ze te praten over dit project dat reeds in 2019 het daglicht zag en zijn wortels heeft in de werking van 1 van de Gentse lidverenigingen. Aan de warmte in haar stem merk ik dat zij dit project een warm hart toedraagt.

Alles begon enkele jaren geleden met Heritage vzw. Onder leiding van hun voorzitster Edna Lamnteh organiseerden zij al heel wat activiteiten voor Afrikaanse ouderen in Gent. Deze activiteiten werden geïnspireerd door specifieke noden die gedetecteerd werden bij de doelgroep. Zo werd er ingezet op gezondheid, ontmoeting met andere senioren, werking van reguliere diensten, ….

Vanuit deze gedreven missie lanceerde Heritage vzw samen met Sankaa vzw ook een ontmoetingsmoment tussen verschillende Brusselse partners. Partners die elk op hun manier een werking met Afrikaanse senioren vertegenwoordigen (IC, Kenniscentrum Wonen Zorg en Welzijn, Minderhedenforum,…). Vanuit deze ontmoeting kwam de idee om de doelgroep uit te breiden naar de Brusselse senioren in het algemeen, ongeacht hun afkomst. De basis van het platform voor Brusselse senioren werd op die manier reeds gelegd in 2019.

De eerste geplande activiteiten tijdens de seniorenweek in 2020 werden echter geannuleerd door de corona-maatregelen en de bijhorende lockdown. De concrete uitwerking van het project werd on hold gezet. Tijdens deze periode waren ouderen echter heel kwetsbaar wat de partners motiveerde om achter de schermen (letterlijk en figuurlijk) binnen een werkgroep verder te werken aan de verfijning van de doelstellingen van het concept.

Niet alleen werd voor de naam ‘Gekleurde wijsheid’ gekozen maar er werd ook bepaald dat het project de diversiteit en de gemeenschappelijke noden van de Brusselse senioren in de kijker wil zetten. Dit als voedingsbodem voor het organiseren van laagdrempelige activiteiten en voor het geven van aanbevelingen aan het beleid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de senioren kunnen kennismaken met bestaande organisaties die ondersteuning kunnen bieden zoals de lokale dienstencentra, Fedos, Ic, Sankaa,….

Op 1 oktober 2021, tijdens de internationale seniorendag, konden we eindelijk weer een live activiteit op poten zetten.

De senioren konden genieten van geleide wandelingen in Brussel onder leiding van de (interculturele) gidsen van FMDO en Brussel Briljant. Hiermee wilden we Brussel vanuit een andere kant belichten. Zo namen de gidsen de deelnemers, van heel diverse origine, mee naar hun ‘plekjes’ in hun eigen buurt. Voor velen was dit een beetje reizen en ontdekken van hun eigen stad.

Na de wandelingen werd iedereen verwacht in het GC De Markten waar ze een lekkere maaltijd van Veggie=Halal konden proeven terwijl ze genoten van de warme klanken van BOcantus, het huiskoor van het Brussels Ouderenplatform.

Om dit al goed gevuld programma af te sluiten werd een film die 9 senioren portretteert voorgesteld. De senioren gaan hier in gesprek met elkaar rond thema’s die hen bezighouden. Na enkele bedankingen voor mensen die deze dag tot een succes maakten ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts. Genoten en vol van nieuwe ontmoetingen en ervaringen…