Project in de kijker : You Matter

Dat de corona-epidemie ons allemaal op één of andere manier getroffen heeft hoeft hier geen betoog. De gevolgen van de epidemie en de bijhorende maatregelen waren zo bijvoorbeeld ook zeer ingrijpend voor senioren met een migratieachtergrond. Niet alleen waren zij fysiek kwetsbaar voor het virus maar bovendien kwamen zij ook vaak in een sociaal isolement terecht. Zo droegen de schrik om buiten te komen en de digitale ongeletterdheid bij tot een groot gevoel van vereenzaming en niet meer mee te tellen.

Deze situatie liet de 2 Brusselse dames Tina Honghui Pan, van Chinese origine en Griet Bonne, coördinator van Sankaa vzw, niet onberoerd. Ze ontmoetten elkaar, niet toevallig, in ”Gekleurde wijsheid’’, een werkgroep die activiteiten en acties organiseert rond gedetecteerde noden van kwetsbare ouderen in Brussel. Tina als cultuursensitief zorgexpert na haar doctoraatsstudie rond Chinese senioren in België en Griet als vertegenwoordigster en belangenbehartigster van de Afrikaanse gemeenschap in Brussel vanuit Sankaa vzw.

Toen door de coronamaatregelen een gezamenlijk intergenerationeel project rond verhalen vertellen werd geannuleerd bleven ze niet bij de pakken zitten en gingen ze in op de projectoproep Connecting Brussels.

Kort daarna stond het project ‘You Matter’ in de startblokken om een antwoord te bieden aan de groeiende vereenzaming bij vooral ouderen met een Chinese en Afrikaanse achtergrond in Brussel.

You Matter : ‘”verbinding’” als sleutelwoord

Om kwetsbare ouderen een hart onder de riem te steken en hen het gevoel te geven dat ze ook in deze periode niet vergeten zijn werden 2 ‘”You Matter”-geschenkdozen ontwikkeld. In de Chinese versie van de doos zaten verwennerijen zoals groene thee, zwarte sesampoeder, Chinese kruiden en materiaal om zelf geurzakjes te maken in de vorm van kleefrijstdumplings. Voor de Afrikaanse senioren werd voorzien in thee, gember- en curcumapoeder, honing, een verzorgingscrème, chocolade en een essentiële olie. In beide dozen zaten ook 6 postkaarten, ontwikkeld door kunstenaars uit de 2 gemeenschappen en door een Belgische kunstenaar. De Chinese kaart werd ontworpen door Zhang Jinxian, de Belgische door Lieven D’haese. Beide kaarten werden gedoneerd door de Heyi Art Gallery. De Afrikaanse kaart werd ontworpen door Jean Koumy, een Togolese kunstenaar. Eén van de postkaarten was gericht naar de ontvanger van de doos en bevatte een positieve, hoopgevende boodschap. De andere postkaarten werden enkel voorzien van een postzegel en konden op hun beurt doorgestuurd worden naar een andere oudere.

‘’Betrokkenheid’’ als extra troef

You matter is ook betrokkenheid op verschillende niveau’s. Voor het detecteren van de senioren in de Afrikaanse gemeenschap bijvoorbeeld werd beroep gedaan op de Brusselse lidverenigingen van Sankaa. Deze verenigingen zijn ontstaan in en vanuit de gemeenschap en kennen die dus van binnenuit. Elk van de verenigingen kon een 3-tal kwetsbare ouderen nomineren voor de ontvangst van een doos. Voorwaarde was niet alleen dat ze contact opnamen met de persoon in kwestie maar dat hun vrijwilligers persoonlijk de doos zouden gaan brengen en een woordje uitleg zouden geven. Zo werden niet alleen de ouderen en de sleutelfiguren maar ook de vrijwilligers van de lidverenigingen betrokken. Een babbel, een warm woord en wat menselijk contact geven kleur aan een dag.

De meeste Chinese ontvangers van de doos waren reeds lid van een Whatsapp groep welke werd opgericht in het begin van de corona-epidemie. Het is een platform om met elkaar in contact te blijven en een vinger aan de pols te houden om bij problemen snel tot gepaste oplossingen te kunnen komen. Ook Chinese organisaties die heel dicht bij de ouderen staan konden mensen aanbrengen.

Verder vroegen we aan de vrijwilligers en de ouderen om een foto te maken van hun ‘kleine geluksmomentjes’ en deze te delen op de facebookpagina van ‘’You Matter’’. Ook daar geldt dat geluk vergroot wanneer je het kan delen.

Mensen in verbinding met elkaar brengen, elkaar inspireren en werken aan een gedeeld verhaal om eenzaamheid op te vangen, hier draait het om bij ‘’You Matter’, een eenvoudig maar mooi project met een warm hart voor kwetsbare ouderen in Brussel want ‘They all Matter’.