‘Een inkijk in hoe personen met Afrikaanse roots in België zich anders behandeld of uitgesloten voelen’

Tussen 2021 en 2022 voerde Sankaa een grootschalig luisteronderzoek om de beleving van racisme bij mensen met Afrikaanse roots in België beter te begrijpen. Centrale vragen waren: Hoe begrijpen ze racisme? Wat doet het met hen? Welke impact heeft dit op hun leefwereld en op de samenleving? Hoe voelen ze zich in deze situaties en wat doen ze al dan niet om hiermee om te gaan? Hebben ze steun ervaren van anderen? Wat zijn hun verwachtingen en waar hebben ze vooral nood aan?

In dit luisteronderzoek met SenseMaker© als onderzoeksmethode deelden meer dan 400 mensen hun ervaringen. Heel wat signalen zijn gebundeld. Het eerste is dat het trauma dat slachtoffers van racisme overhouden reëel is. Het tweede is dat de combinatie van de dagdagelijkse (subtiele) micro agressies en de meer systematische uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt, huizenmarkt, in het onderwijs en op sociaal vlak zwaar doorwegen.

Deze ervaringen hebben voor de meeste verhalenvertellers een invloed gehad niet alleen op hoe zij naar zichzelf kijken maar voor een groot deel op hoe ze naar de maatschappij kijken. Velen zijn hun ‘sense of belonging’ verloren, waardoor ze zich minder verbonden voelen met de samenleving waartoe ze behoren. Dit onthechte gevoel heeft invloed op hoeveel vertrouwen ze stellen in de officiële instanties die er eigenlijk voor hen zijn of kunnen zijn, en die hen kunnen steunen.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan het volledige rapport via deze link.

Meer informatie: evodia@sankaa.be

Met de steun van FOD Justitie – Cel Gelijke Kansen