Vereniging in de kijker : Embracing Life

Togo

Deze maand ontmoet ik Kathleen Hales. Kathleen is de bezielster van en de stuwende kracht achter Embracing life vzw, sinds 2010 lid van Sankaa. Zij straalt creativiteit en een onuitputtelijke energie en wilskracht uit waarvan de activiteiten van Embracing Life vzw in Vlaanderen en de projecten ervan in Togo getuigen. Ik mocht haar ontmoeten voor een gesprek.

Kathleen, waar en hoe is het idee ontstaan om Embracing life op te richten?

In 2008 kwam ik louter toevallig in Togo terecht waar ik samen met een politicus op weg ging om een aantal scholen en  projecten van NGO’s te  bezoeken. Vooral in de scholen werd ik geraakt door  een aantal problemen zoals een gebrek aan klassen, gebrek aan financiële middelen om de onderwijzers te betalen, geen of weinig sanitaire voorzieningen,… De zaadjes voor Embracing Life werden daar dan ook gelegd. Ik wou op één of andere manier een bijdrage leveren aan het onderwijs in Togo.

Terug in België en talloze bezoeken naar Togo later  kreeg de vzw in 2009 vorm en werd Embracing life een feit.

Vertel eens over jouw werking  in Togo?

In overleg met de dorpschef  begonnen we met een alfabetiseringsklas in een zaaltje dat we huurden in het dorp Apégamé. Al snel kon Embracing life een stuk grond kopen waar we tenslotte ook een naai- en weefatelier konden op bouwen. Met die ateliers kregen vrouwen vorming maar werden ook eigen middelen gegenereerd door de verkoop van hun creaties. Tenslotte werd er ook een ict-klas ingericht met de hulp van 2 vrijwilligers uit België en met de hulp van het Rode Kruis die ons een aantal computers schonk. Beetje bij beetje kreeg het opleidingscentrum vorm en werden we ook actief in het dorp. Zo werkten we mee aan sensibiliseringsacties rond gezondheid, rechten van de vrouwen,… , organiseren we spelnamiddagen voor de jongeren, nemen we deel aan de dag van de vrouw,…

In  2017 kreeg Embracing Life de kans om een stuk landbouwgrond te kopen in Kati. Hier openden we een opleidingscentrum rond ecologische landbouw voor ondernemende jongeren. We werken hiervoor samen met Sichem, een landbouwschool, die ons coacht en een deel van de opleidingen op zich neemt. Naast  de opleiding van jonge ondernemers zorgt de verkoop van de oogst van dit project eveneens voor de financiering van het project in Apgégamé. We vinden het belangrijk dat we op die manier werken aan de duurzaamheid en de zelfredzaamheid van het project zodat we minder afhankelijk zijn van giften en subsidies uit het Noorden.

Je sprak al van Sichem als partner in het landbouwproject. Heb je nog partnerschappen?

Wel naast Sichem en de lokale gemeenschap werken we in Togo samen met ASFEEN, een organisatie die alleenstaande vrouwen en kinderen ondersteunt en sensibiliseert. Daarnaast staan we ook in nauw contact met ONG PASYD die ons coacht rond wetgeving en beheer.

We worden ook gesteund, financieel en inhoudelijk door de Provincie Oost-Vlaanderen en eveneens door 11.11.11 en het GROS van Melle. Leraren zonder Grenzen en Sankaa, de federatie zijn ook heel waardevolle partners.

Hoe vertaalt zich dit in het Noorden?

Wel, voor mij is het heel belangrijk dat het Noorden in het verlengde ligt van het Zuiden. Niet louter financieel maar ook als sensibiliseringsluik en wereldburgerschapseducatie. Ik vind het ook belangrijk hier samen te werken met andere organisaties zodat we elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar leren.

Elk jaar organiseren we een aantal benefietmomenten die eveneens een infomoment rond het project inhouden. Bovendien organiseren we lezingen en infomomenten rond bepaalde thema’s. Zo hadden we een documentaire rond de immigratieproblematiek ‘Immigrer à tous prix’, een lezing rond ‘Voodoo’, een lezing en infomoment rond ‘Onderwijs, een vergelijking tussen België en Togo’,…

We werken aan bewustmaking en proberen mensen op die manier ook te betrekken. Zo kwamen 2 vrijwilligers gedurende 2 maanden werken in Apégamé om de ict-klas in te richten en kunnen we elk jaar ook rekenen op vrijwilligers voor de organisatie van onze activiteiten.

Verder lever ik ook mijn bijdrage aan lokale initiatieven hier in Vlaanderen. Ik coördineer bijvoorbeeld het Wereldfeest in naam van het GROS, ik was actief voor ‘Leraren zonder grenzen’, neem deel aan inspiratie- en uitwisselingsmomenten en stuur of werkgroepen van de federatie of van de provincie of de lokale gemeentelijke werking….

voodoo

Heb je nog toekomstdromen?

Ja ! Ik zou graag een langere tijd in Togo kunnen blijven om alles verder te begeleiden en te ondersteunen !