VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN VERWACHTINGEN NAAR LIDVERENIGINGEN

sankaa vergadering

Voorwaarden

  • Je bent een non-profit vereniging actief in één van volgende domeinen: socio-cultureel; jongeren; senioren, solidariteit, kunst(educatie), sport, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling,…
  • Je vereniging is gericht op het faciliteren van de participatie van haar leden aan het sociale, economische, culturele en politieke leven in de samenleving
  • Je vereniging staat open voor samenwerking en is bereid bruggen te bouwen tussen haar leden en de bredere samenleving
  • Je vereniging onderschrijft de visie van SANKAA en helpt ons onze doelstellingen  te verwezenlijken
  • Je vereniging onderneemt geen acties die in strijd zijn met de visie van Sankaa of haar imago kunnen schaden
  • Je vereniging onderschrijft, en werkt volgens de democratische principes en  het verdrag van de rechten van de mens

Verwachtingen

  • Je vereniging organiseert jaarlijks minstens 3 open activiteiten
  • Je vereniging stuurt minstens jaarlijks een activiteitenoverzicht door naar Sankaa (ter verantwoording naar de subsidiegevers)
  • Je neemt deel aan minimum één van de activiteiten van Sankaa