Wat kan je vereniging verwachten van Sankaa

sankaa gezellig aan tafel

Kader

Sankaa is erkend als vereniging door het Vlaams ministerie van cultuur, afdeling sociaal-cultureel volwassenenwerk en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dienst cultuur als regionale vereniging.

Dit betekent dat we binnen hun kader opereren en dat bepaalde soorten van ondersteuning niet mogelijk zijn.  Sankaa kan beslissen een aantal thema’s toch op te nemen buiten de reguliere werking. Dit kan oa via projecten en met externe financiële ondersteuning.

Meer info kan je vinden bij je regiomedewerker of op: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx voor Vlaanderen en op https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/cultuur voor het Brussels gewest.

Wat kan Sankaa doen voor jou en je vereniging?

 • Inhoudelijke ondersteuning en coaching rond projecten; het leiden van je vereniging; het opmaken van een planning, de betrokkenheid in je vereniging verhogen…
 • Ondersteuning bij het plannen, organiseren en evalueren van activiteiten en projecten
 • Ondersteuning rond het aangaan van succesvolle samenwerkingen 
 • Ondersteuning bij het schrijven van projectdossiers
 • Ondersteuning bij de bekendmaking van je activiteiten en het aanmaken van promotiemateriaal
 • Ondersteuning op maat rond de administratieve verplichtingen van je vereniging
 • Het organiseren van vorming rond thema’s die relevant zijn voor je vereniging: op vraag 
 • Je vereniging in contact brengen met relevante  partners en overheden
 • Het mee opvolgen van beleidswerk/belangenbehartiging rond onderwijs, huisvesting, werk,…
 • Het faciliteren van samenwerkingen tussen lidverenigingen en/of andere partners
 • Relevante informatie bieden rond onderwijs, huisvesting, jobs, verkiezingen en andere maatschappelijk relevante thema’s
 • Dienen als een platform voor thema’s die van belang zijn voor je vereniging en je achterban
 • Je vereniging en de leden toeleiden naar en in contact brengen met relevante reguliere diensten en instanties

Neem zeker eens een kijkje bij AANBOD voor meer informatie!

Welke ondersteuning kunnen we niet bieden:

 • We zijn een non profit organisatie. We opereren grotendeels binnen de volgende domeinen: sociaal cultureel werk, versterken van mensen, sociale inclusie, educatie,… en dit voor volwassenen.  Andere domeinen zijn mogelijk mits externe ondersteuning
 • Sankaa is actief in Vlaanderen en Brussel
 • Er kan geen directe financiële ondersteuning worden gegeven aan lidverenigingen
 • Sankaa vervult een brugfunctie: we leiden mensen toe naar en werken samen met reguliere instanties, maar het is niet de bedoeling onze eigen diensten op te richten
 • Wanneer er vanuit een groot aantal lidverenigingen een vraag komt naar een ander soort ondersteuning zal op het bestuur worden bekeken of dit haalbaar en realistisch is en of dit al dan niet binnen de reguliere werking kan worden opgenomen
 • Individuele dienstverlening: de regionale medewerkers kunnen leden van de verenigingen toeleiden naar reguliere diensten en instanties maar kunnen geen intensieve begeleiding bieden mbt persoonlijke vragen