Versterken van participatie

Sankaa wil sleutelfiguren en leden ondersteunen zodat ze als evenwaardige partners kunnen deelnemen en mee vormgeven aan de Vlaamse en Brusselse samenleving.  Dit doen we via samenwerking met verschillende partners, uitwisselingen rond maatschappelijk relevante thema’s, competentieversterking van sleutelfiguren, vertegenwoordiging in adviesorganen, overlegplatforms, commissies,…

Neem je al een actieve rol op in een buurtcomité, ouderraad of adviescommissie maar slaag je er niet altijd in je mening over te brengen aan anderen?  Heb je veel expertise rond een maatschappelijk thema en wil je graag mee de stem van kansengroepen vertolken? Vang je heel wat signalen op van je leden maar weet je niet hoe je hiermee verder aan de slag kan gaan?  Wil je graag actief zijn in je buurt, gemeente of regio maar durf je de stap niet te zetten? Wil je samen met ons nadenken over hoe Sankaa het maatschappelijk engagement en de participatie van kansengroepen kan bevordereren? 

 

Neem dan zeker contact met ons op.  Samen bekijken we welke ondersteuning, vorming of coaching jij kan gebruiken of hoe we je expertise verder kunnen inzetten. 

Voor wie: We richten ons in eerste instantie naar sleutelfiguren en leden van onze lidverenigingen.

Ben je niet aangesloten bij één van onze verenigingen maar heb je wel interesse om mee te werken? Neem dan contact op met één van de medewerkers. Samen bekijken we of we kunnen samenwerken.

sankaa versterken van participatie square

Overig aanbod

sankaa ondersteuning op maat

Ondersteuning op maat

Onze educatief medewerkers zoeken samen met jullie naar de gepaste vorm van ondersteuning.

sankaa vorming en educatieve activiteiten

Activiteiten en vormingen

Interactieve workshops, bezoeken aan openbare diensten en culturele centra, vormingen en trajecten,...

sankaa netwerken en samenwerken

Netwerking en samenwerking

Ga betekenisvolle samenwerkingen aan met lidverenigingen, partners, lokale overheden, collega-koepelorganisaties,...

sankaa educatieve pakketten tools templates

Educatieve pakketten, tools, templates

Allerhande informatie, documenten, tutorials en tips over het leiden van je vereniging, het aangaan van samenwerkingen en het wegwijs maken van je leden in Vlaanderen en Brussel.

sankaa vereniging in de kijker

Vereniging in de kijker

Sankaa zet maandelijks één van haar lidverenigingen in de kijker. Samen met jullie maken we een blogpost en zetten we de sterktes van je vereniging in de verf.