Project in de kijker : Bxl@work .... een kijk achter de verhalen

Dit tewerkstellingsproject, ism FMDO, IC en AIF+, richt zich tot volwassen werkzoekenden met een migratieachtergrond van diverse origine en opleiding, vluchtelingen, nieuwkomers,… Edna, medewerker van Sankaa, is sinds de aanvang van het project in 2018, de enthousiaste jobcoach binnen dit project.

Bijzonder aan dit project is de globale benadering waarbij er niet enkel gefocust wordt op het begeleiden naar werk maar waar ook de bestaande randproblematieken en drempels bij de doelgroep weggenomen worden. Daarnaast  wordt er cultuurgevoelig gewerkt en wordt er een persoonlijke benadering opgebouwd waarin eigenheid en talenten voorop staan.

Vanuit deze fundamenten worden bruggen gebouwd met officiële instanties zoals de VDAD en ACTIRIS, met werkgevers en met opleidingsinstanties.

Graag blikken we even terug door in gesprek te gaan met enkele deelnemers.

Aya Khoutborly – ‘De juiste deur vinden’

Aya begroet me op een enthousiaste manier. Een vrouw met een missie die vooruit wil, dat is duidelijk. Zij woont sinds 2005 in Brussel en is afkomstig uit Libanon. Communiceren met anderen, het ontdekken van andere culturen en het bezoeken van steden zijn haar passies. Enkele jaren geleden voelde ze dat ze zich in haar job als sociaal werker niet meer kon ontplooien. De uitdaging van de job was door de jaren heen weggeëbd en daarmee ook haar motivatie. Alleen vond ze niet de juiste deur, de weg, om zich te heroriënteren en op zoek te gaan naar een nieuwe invulling.

Na een infosessie, rond de werking van Bxl@work en het schrijven van motivatiebrieven met CV,  bij CVO, waar ze Nederlandse les volgde, kreeg ze weer hoop en energie. Algauw zat ze samen met Edna die haar liet inzien dat ze enkele grote stappen zou moeten zetten om een nieuwe job te kunnen vinden. Door haar begeleiding en steun begon zij de studie ‘Sociaal Agogisch Werk’ en ging ze gemotiveerd verder intensief Nederlands studeren.

Tijdens de coronacrisis kreeg Aya nog een diepere inkijk in het project Bxl@work omdat ze als stagiaire kon meewerken. Haar eindwerk handelde bovendien over ‘groepsbegeleidingen voor werkzoekenden via Bxl@work’.Edna moedigde haar aan in alle fases en de turning point kwam toen ze een nieuwe job vond bij BON (Agentschap Integratie en Inburgering) waar ze instaat voor de werving en oriëntatie.

Met een grote glimlach op haar gezicht vertelt ze verder dat haar leven veranderd is. Dat ze niet meer dezelfde Aya is als voordien omdat ze zich goed voelt en ze geen schrik meer heeft om uitdagingen aan te gaan. Voor haar zijn projecten als Bxl@work heel belangrijk omdat ze de drempels die nieuwkomers ervaren, als ze in een nieuw land toekomen, wegnemen of verlagen.  En dit geeft HOOP !

Gaëlle Tchekouyep– ‘Ik was in paniek, ik vond geen werk !’

Gaëlle combineert pure uitstraling en vlotheid. Al voor ik mijn eerste vraag kon stellen was ze volop aan het vertellen over hoe ze uit Kameroen komt en ze vier kinderen heeft. Over hoe ze in 2014 in België terecht kwam, vanuit Parijs, omdat ze haar man volgde die hier werk vond.

Gaëlle studeerde in Kameroen boekhouding en vervolmaakte haar studies in Parijs. Voor de coronacrisis werkte ze in die functie voor een Franstalige vzw maar die was na de crisis genoodzaakt de deuren te sluiten. Haar zoektocht naar een ander job liep niet van een leien dakje. Telkens stuitte zij op dezelfde obstakels. Niet alleen haar Nederlands was onvoldoende maar ook haar diploma werd niet gelijkgesteld aan de diplomavereisten in België. Op dit moment voelde ze echt paniek, ze vond geen werk terwijl ze hard gestudeerd had en ze wou echt weer in het werkritme komen. Niet alleen het financiële aspect speelde een rol voor haar maar werken was voor haar ook een manier van zelfontplooiing waar ze veel behoefte aan had.

In haar zoektocht kwam ze tijdens een infosessie rond begeleiding van hoog gekwalificeerde werkzoekenden in contact met Edna die haar op het gemak stelde en haar weer vertrouwen gaf. Edna toonde haar de weg naar de erkenning van haar diploma en bleef haar vooral ook motiveren om Nederlands te leren. Zij leidde haar tevens toe naar een intensieve cursus Nederlands van de VDAB. Als mama van 4 kinderen was het niet eenvoudig om weer te studeren maar ze hield vol en na 2 jaar zoeken vond Gaëlle de job van haar dromen. Ze werkt nu weer als boekhoudster en dit bij Digitalcity.brussels, waar ze zich goed voelt. Een gelukkige vrouw die de balans tussen werken en moeder zijn weer perfect in evenwicht heeft.

Martin Mangueleng – ‘Edna heeft mij geholpen zodat de VDAB mij begreep’

Martin is een goedlachse man uit Kameroen. Hij trouwde in België en hij vertelt mij met enige fierheid dat zijn drie kinderen naar een Vlaamse school gaan. Na 11 jaar in  Roosdaal leerde hij zijn Belgische vrouw, en ondertussen mama van zijn kinderen, kennen en verhuisde hij naar Brussel.

Na 16 jaar werken als logistiek medewerker bij Colruyt was de uitdaging zoek en wou hij een andere job uitoefenen.Via via kwam hij in contact met Edna. Zij kon echter inhoudelijk weinig voor hem doen omdat  Bxl@work zich richt op werkzoekenden en Martin op dat moment nog tewerkgesteld was bij Colruyt. Wel kon zij hem doorverwijzen naar de VDAB en meer nog ze schreef een verslag voor de jobcoaches van de VDAB zodat zij zijn situatie begrepen.Martin ging ondertussen aan de slag bij De Lijn. Hij volgde hier een opleiding tot buschauffeur. Zijn theoretische examen verliep heel vlot maar zijn praktische examen lukte echter niet waardoor hij na 2 maanden weer op straat kwam te staan. Hij geeft echter niet op en is nu geld aan het verzamelen om op  eigen houtje zijn rijbewijs voor buschauffeur te halen.

Edna betekende voor hem een grote steun en ze werkte hard om hem te  helpen bij instanties zoals de VDAB en de RVA. Hij blijft uitkijken naar de toekomst.

Je kan meer lezen over Bxl@work via deze link