Project in de kijker :

DIGIMEET : een initiatief van Sankaa waar digitalisering en ontmoeting samengaan

Digitalisering

‘Ik heb zoveel geleerd ! Ik dacht dat het veel moeilijker was ! En het was nog eens gezellig ook. Het heeft me enorm geholpen’  ~ Josee de l’amis de l espoir

 Digitalisering gaat snel en niet iedereen kan mee met deze maalstroom. Als koepelorganisatie van de Afrikaanse gemeenschap willen wij inzetten op e-inclusie door te werken aan kennisverwerving en gedragsverandering in hapbare, voor kwetsbare groepen toegankelijke, stappen.

Tegenwoordig zijn er heel wat initiatieven om mensen digitaal vaardig te maken. Overal duiken er digipunten op en bovendien is er een groot aanbod aan vormingen. Onze educatieve medewerkers, die een vinger aan de pols houden bij de lidverenigingen, ondervinden echter  dat mensen uit de achterban de weg kwijt zijn geraakt in de digitale evolutie en niet genoeg zelfvertrouwen hebben om naar een digipunt te stappen. Taalbarrière, schaamtegevoel, …,om maar enkele drempels te benoemen, spelen hierbij een grote rol.

In antwoord hierop begon Sankaa vorig jaar met een pilootproject in Antwerpen waarbij onze leden 2 wekelijks naar ons bureau kunnen komen met hun digitale vragen. Een veilige, gekende plek waarbij ze op maat geholpen konden worden.

De vragen zijn zeer uitlopend maar vaak voorkomende topics zijn itsme, bankapp, mails beantwoorden, my pension, mijn gezondheid, …. Onze medewerkers  proberen in eerste instantie kennis door te geven maar het blijft daar niet bij. We laten mensen ook zelf aan de slag gaan door hen stapsgewijze te leren werken met apps zoals bijvoorbeeld itsme of de bankapp. Belangrijk is dat mensen vertrouwen krijgen in hun kunnen  en deze mentale ondersteuning is minstens zo belangrijk als de kennisoverdracht.

Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal laptops waarop kan geoefend worden of waarop er mails kunnen gelezen worden, opzoekingen gedaan worden.  Vele vragen gaan echter over apps op de mobiele telefoons en daar is een groot struikelblok de verouderde toestellen. Toestellen waarop vele apps niet meer compatibel zijn… Het is een uitdaging voor Sankaa om te kijken hoe we daar een oplossing kunnen bieden.

Gezien de missie van Sankaa  is om voor de gemeenschap te werken door de gemeenschap zetten wij ook in op vrijwilligers die samen met de educatieve medewerkers dit project kunnen dragen. Gezien het succes in Antwerpen starten we dit najaar ook het project op in Gent en Brussel. In Gent gaan we hand in hand met Saamo Ledeberg in de Broederij. Elke dinsdagvoormiddag gaat daar een vorming door rond verschillende thema’s en tegelijkertijd kunnen mensen daar terecht met hun vragen rond digitalisering. In Brussel bundelen we maandelijks,  digitalisering en themagerichte activiteiten als een afterwork digimeet in de vroege vooravond . Net als in Antwerpen is daar niet alleen de digitalisering belangrijk maar ook het samenzijn. In Antwerpen en Brussel is er altijd tijd voor een babbel rond een  koffie en koek en in Gent wordt rond de middag altijd een kom verse soep voorzien. Op die manier bieden proberen we mensen ook uit hun isolement en de bijhorende eenzaamheid te halen. Leren en samenzijn, van elkaar leren, elkaar inspireren, elkaar aanmoedigen,… een boeiende mix !

Heb je ook vragen rond digitalisering of wil je ook graag vrijwilliger worden om anderen te gidsen in deze digitale wereld …. Aarzel niet om ons te contacteren of ons te volgen op onze facebook voor onze komende evenementen.