Art Access (2013-2015)

Doel van het project “Art Access’ was om verenigingen en hun achterban te laten kennismaken met en toe te leiden naar het bestaand aanbod van de Gemeenschapscentra, cultuurhuizen, musea en academies en daarnaast drempels in de samenwerking zichtbaar maken en zo mogelijk te verlagen.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerkingsverband met andere koepels in Brussel: 

  • FZO-Vl
  • FMDO
  • Internationaal Comité

de reguliere partners

  • Lasso,
  • Muntpunt
  • de gemeenschapscentra