Simpelweg gezond (2016-2018)

In 2016 werd in regio Brussel een pilootproject opgestart rond stadsmoestuinieren en gezondheid. Gezien de interesse bij de deelnemers en de vraag vanuit vanuit de andere regio’s hebben we dit in 2017 en 2018 verdergezet in regio Brussel en uitgebreid naar regio Antwerpen en Gent. 

Thema’s: stadsmoestuinieren, gezondheid, ecologie en ouder worden. Onze doelstelling: sensibiliseren, informeren en toeleiden van onze achterban. 

Het project was een positieve boost voor de (geestelijke) gezondheid van mensen: ze hadden een groepsgevoel, gingen samen aan de slag, ze waren buiten, sommigen werden uit hun  isolement gehaald en voor sommige vrijwilligers die de tuin onderhielden werd het een fijne bezigheid.