Stadsmoestuinieren in Brussel (2016-2017)

De Brusselse lidverenigingen werkten in 2016-2017 aan een gezamenlijk moestuinproject gefinancierd door Stedenfonds Brussel. Doel was met de verenigingen aan de slag te gaan rond stadsmoestuinieren, gezonde voeding, voedselverspilling en tevens te werken aan een realistische beeldvorming over de Afrikaanse gemeenschap in België.

Voor het project werd samengewerkt met partners binnen en buiten de federatie, zoals de lidverenigingen, VELT, GC De Kriekelaar, GC WABO, de plantentuin Meise, Vigez, buurtbewoners…