Racisme ontrafeld (2021-2022)

Heel wat studies wijzen uit dat de Afrikaanse gemeenschappen in België geconfronteerd worden met allerhande vormen van discriminatie en racisme en dat hun sociaal-economisch potentieel vaak onderbenut blijft. Vanuit onze achterban werd steeds meer de vraag gesteld om hier rond aan de slag te gaan. In 2021 gingen we van start met het project ‘Racisme ontrafeld’. Met dit grootschalig luisteronderzoek willen we de verschillende facetten en aspecten van racisme in België blootleggen. Hoe begrijpen mensen uit de Afrikaanse diaspora racisme? Wat doet het met hen? …

Het voorbereidende werk met partners, stakeholders en testgroep is achter de rug. De komende maanden zal een team van vrijwilligers bij 600 personen met Afrikaanse roots verhalen verzamelen. In de eerste plaats willen we mensen een stem geven en hun (anonieme) ervaringen zichtbaar maken. Daarnaast willen we mensen informeren en sensibiliseren zodat ze weten waar ze terecht kunnen wanneer ze met racisme te maken krijgen. Maar we willen verder gaan dan het individuele niveau. Op basis van de verhalen die mensen delen, willen we concrete beleidsaanbevelingen formuleren, bruggen slaan met andere organisaties en eventueel trajecten opzetten.

Voor Racisme Ontrafeld werken we samen met Voices that Count. De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Orbit, Kif Kif, Unia, Hand in Hand tegen Racisme, Afromedics… Met de steun van FOD Justitie – Cel Gelijke kansen.

Interesse in 1 van de activiteiten : volg ons nieuwsitem

Meer info: evodia@sankaa.be