Suru-Lere (2013-2015)

Samen met onze lidverenigingen ANBelux OUNIB, Voice of Women organiseerden we tijdens dit 3-jarig voorportaalproject in Brussel (2013-2015) talrijke activiteiten om thema’s als opvoeding, hulpverlening, gezinsgeweld en mensenhandel bespreekbaar te maken bij onze lidverenigingen en mensen uit de Afrikaanse gemeenschap in Brussel en samen met de reguliere (hulp)verleningsinstanties in Brussel te bekijken waarom zij deze doelgroep moeilijk konden bereiken.

Een greep uit het aanbod; intervisie voor intermediairen, rondetafels, dialooggroepen, bezoeken aan reguliere diensten, infosessies, homesessies, film en debat, train de trainers…
Onze reguliere partners waren Integrale Jeugdhulp Brussel, vzw Zijn, Pag-asa, CAW Brussel.