Voorportaal Gezin in Opvoeding (2013-2015)

Doel van het project “Ge-zin in opvoeding” was om ouders uit etnisch –culturele minderheidsgroepen te laten kennismaken, te informeren, door te verwijzen en toe te leiden naar het Nederlandstalig dienstenaanbod in Brussel voor gezinnen inzake opvoedingsondersteuning, en het bevorderen van de toegankelijkheid van deze diensten.

Dit 3-jarig project werd uitgevoerd in samenwerkingsverband met koepels als Internationaal Comité, FMDO, FZO-VL in Brussel. Er werd samengewerkt met CAW Brussel, Integrale Jeugdhulp, Baboes, Opvoedingswinkel, Hopon, Muntpunt en vele andere reguliere partners.