Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Met zicht op haar prachtige tuin in Nazareth drink ik koffie met Anne Maes.

Anne Maes, een kwieke dame met een onuitputtelijke energie, is ondertussen al een eind in de 70 en de bezielster van Isaro vzw. Al snel is ze volop aan het vertellen en doet ze haar bijzonder levensverhaal uit te doeken.  Als jong meisje groeide ze op in Afrika en haar liefde voor dit continent blijft nog steeds nazinderen in haar denken en doen. Dertig jaar geleden werd ze als vrijwilligster lid van Umubano vzw in Vichte, en realiseerde met hen talrijke projecten in Rwanda, maar ook in België, waaronder een tentoonstelling met workshops en lezingen rond Imigongo (Rwandese kunst) in het Caermersklooster in Gent, een Europese tournée van 1 maand voor het Rwandese Nationale ballet en nog veel meer. Elk jaar, organiseert ze ook inleefreizen in Rwanda voor mensen die begaan zijn met het welzijn van de bevolking aldaar.

In 2007, creëerde ze haar eigen vzw en één van haar projecten is Rwanda Gebrieft welke ze samen met vzw Kassoemai draagt

Vandaag zetten we dit project  in de kijker.

Wat houdt het project Rwanda gebrieft in?

‘Rwanda Gebrieft’ is een uitwisselingsproject tussen basisscholen in Oost-Vlaanderen en basisscholen in de ‘Province du Sud’ in Rwanda.

Dit project dat nu negentien jaar loopt, biedt aan leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar basisonderwijs in Oost-Vlaanderen en in Rwanda, de gelegenheid zich in te leven, op een boeiende en persoonlijke wijze, in een voor hen volkomen vreemde cultuur. We willen hiermee clichés gebaseerd op verkeerde of eenzijdige beeldvorming doorbreken en we willen niet aan positieve of negatieve maar vooral aan realistische beeldvorming werken.

De klassen schrijven brieven naar elkaar, wisselen foto’s en tekeningen. Elke klas neemt twee jaar deel.

Doorheen de brieven ontdekken de leerlingen de vele gelijkenissen en verschillen met elkaar. Ze volgen dezelfde vakken op school, delen dezelfde liefde voor muziek, voor sport. Ze zijn fier hun familie voor te stellen en ook de dieren die bij het huis horen. Ook bij hen leven thema’s zoals ecologie, recyclage en milieu en ze kunnen van elkaar leren. Hoe wordt dit op school aangepakt binnen of buiten de lessen….

De verschillen zoals de omgeving en de levensomstandigheden worden ook al vlug duidelijk. Alsook de basisfaciliteiten die in het Noorden zo evident zijn en het gebrek ervan in het Zuiden.

Deze bewustwording raakt hen diep en vanzelfsprekend krijgt de zin om te werken aan een sociaal meer evenwichtige wereld zijn kans.

En daarnaast ….

Naast de uitwisseling van de brieven krijgen de klassen van het 5de leerjaar in Rwanda en in België elk jaar een leerlingenboekje en een lerarenhandleiding rond het leven van de kinderen in de respectievelijke landen. In België kan ook geopteerd worden voor een workshop rond dit thema.

Hierdoor wordt een kader gecreëerd waarin de briefwisseling kan gebeuren met een basiskennis van elkaars landen.

Dankzij de uitwisselingen worden thema’s als onderlinge afhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid meteen concreter. De betrokkenheid van de kinderen wordt groter en vaak worden er initiatieven op poten gezet (wafelbak, rommelmarkt, fruitmarkt, Kerstacties) ten voordele van hun correspondenten.

En bij uitbreiding…

De gemeenten waarin uitwisselende scholen gevestigd zijn worden betrokken bij het project. Hun samenwerking wordt gevraagd voor het organiseren van activiteiten (sensibiliseringsdagen, tentoonstellingen, uiteenzettingen, inleefreizen). Sommige gemeenten beslissen een stapje verder te gaan en actief deel te nemen aan het project door de corresponderende scholen in het Zuiden te steunen, elk jaar opnieuw.

De gemeenten worden zo langetermijnpartners van het project.

De noden worden besproken en de scholen geven hun prioriteiten door. Zo werden er o.m. watertanks geplaatst, klassen voorzien van elektriciteit, school- en technisch materiaal aangeschaft en steun verleend aan minder bedeelde kinderen om hun studies verder te zetten en een vorming te bekomen. De scholen zelf participeren telkens voor een bepaald percentage. Geen gewone schenkingen, dus, maar investeringen in een geest van solidariteit.

Het instappen van een gemeente in het project heeft directe voordelen voor de Rwandese scholen, maar eveneens een meerwaarde in Vlaanderen door de grotere belangstelling van de inwoners voor Noord-Zuidacties van hun gemeentes.

Tot slot …

Gaan we ook een stap verder en organiseren inleefreizen voor de juffen en meesters of schepenen van de deelnemende gemeenten. Bij hun terugkeer worden fototentoonstellingen of infoavonden rond hun reis en Rwanda georganiseerd.

Rwanda Gebrieft is een samenwerking van:

Isaro vzw, Kassoemai vzw, Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw, Gemeente Gavere, Gemeente Nazareth, 44 scholen

Met de steun en hulp van:

  • Ambassade van België in Kigali
  • Provincie Oost-Vlaanderen (tot december 2020)