Bizztax voor VZW’s

BizTax tutorial for VZW

Hoe vul ik de belasting in van mijn VZW op Biztax

Ondertitels (CC) beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

Hoofdstukken

00:00Intro
00:15Benodigdheden
01:50Biztax online
02:12ID card reader
05:51mijn aangiften
07:00OutroChecklist verplichtingen voor vzw's

CHECKLIST VERPLICHTINGEN voor vzw's

Administratieve verplichtingen

Jaarlijks
Minimum één algemene vergadering bijeenroepen
Minimum één raad van bestuur bijeenroepen

Doorlopend
De vzw-gegevens op alle officiële documenten vermelden
Een vzw-register bijhouden (ledenlijsten, alle beslissingen en verslagen, boekhoudkundige documenten)
De statuten en alle wijzigingen van de statuten publiceren in het Staatsblad

Fiscale verplichtingen

Jaarlijks
De rechtspersonenbelasting indienen (Biztax – elektronisch)
De patrimoniumbelasting indienen. Dit is een belasting op de waarde van de bezittingen van de vzw (aangifte op papier)
Fiscale fiches indienen (indien van toepassing – elektronisch)

Doorlopend
Het UBO-register aanvullen of aanpassen (elektronisch)
BTW-verplichtingen (indien van toepassing)

Boekhoudkundige verplichtingen

Jaarlijks
De jaarrekening opmaken, laten goedkeuren door algemene vergadering en neerleggen bij Rechtbank van Koophandel

Doorlopend
Een kasdagboek bijhouden (voor kleine vzw’s)

Andere verplichtingen

Jaarlijks:
Afsluiten van vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)
Afsluiten van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (niet verplicht, wel aan te raden)Opmaken of wijzigen van de statuten van je vereniging

Opmaken of wijzigen van de statuten van je vereniging

1. Oprichting van een vzw

STAP 1  – Opmaak van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

Wat heb je nodig:

 • Vul formulier I : LUIK A + B + C  in en onderteken waar nodig

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Schriftelijk : op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

2. Wijziging van de statuten

STAP 1  – Wijziging van de statuten   

Bij Switch kan je modelstatuten vinden.  Deze zijn opgemaakt door experts en bevatten alle wettelijk verplichte bepalingen.  Je kan telken kiezen wat relevant is voor je vereniging:

https://scwitch.be/wp-content/uploads/2019/10/SCWITCH-Modelstatuten-versie-okt-2019.pdf

 

STAP 2 – Opmaak formulieren voor publicatie

 • Formulier I luik A+B invullen en 

Bij verandering van de benaming: formulier II

Bij wijziging van het bestuur: formulier  II A + C

 

STAP 3  – Publicatie en neerlegging in het Belgisch Staatsblad 

Betaling

Verzending:

 • Enkel schriftelijk  op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  

3. Stopzetting van de vzw

STAP 1

 • De stopzetting moet op de algemene vergadering worden beslist. 
 • Op algemene vergadering moet er een vereffenaar aangeduid worden. Dit kan iemand van de vzw zijn. 
 • Een stopzetting kan enkel gebeuren wanneer er geen activa of passiva meer in de vzw aanwezig zijn. De vereffenaar moet kijken of er geen betalingen of schulden meer zijn en moet ook de rekeningen afsluiten. 
 • De vereffenaar moet er ook voor zorgen dat de betaling voor de publicatie van de stopzetting in het staatsblad in orde is.

 

STAP 2

 • Op een 2de algemene vergadering (na vereffening) wordt overgegaan tot definitieve sluiting en wordt de vereffenaar uit zijn taak ontzet

 

STAP 3

 • Formulier I luik A+B  en Formulier II Luik C (door de vereffenaar) moeten worden ingevuld

STAP 4

 

 • Neerleggen van de publicatie : enkel schriftelijk op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bevoegd  voor de plaats waar de zetel van de vzw gevestigd is  Activiteitenwijzer

Activiteitenwijzer

1. HET IDEE

Volgende vragen moeten beantwoord worden:

Algemeen

 • Wat gaan we doen?  Wanneer gaan we dit doen?  Hoe gaan we het aanpakken?
 • Ideetjes zijn gemakkelijk op papier of in het hoofd  maar zijn ze ook haalbaar, realistisch en is er interesse voor ? 
 • Maak eventueel een werkgroep.  Zorg ervoor dat iedereen betrokken wordt en delegeer taken
 • Tip: spreek er met de federatie over

Soort activiteit

 • Past deze activiteit bij ons, hebben we er genoeg kennis voor, ligt het in de lijn van de werking van onze vzw? 
 • Welke methodiek gaan we hiervoor gebruiken (feest, workshop, uitstap, infosessie,…)
 • Wat willen we bereiken ? 
 • Probeer creatief te zijn

Partners

 • Zijn er andere organisaties die rond hetzelfde werken en  er eventueel al ervaring in hebben of kunnen jullie elkaar aanvullen?
 • Kan er samengewerkt worden?
 • Is er een win win voor iedereen? 

Doelgroep

 • Wie wil je aanspreken met de activiteit ? Kinderen ? Vrouwen? Volwassen ? ,…
 • Hoeveel deelnemers verwachten jullie? 
 • Hebben zij specifieke kenmerken/noden die de activiteit beïnvloeden ? bv Taal, budget, mobiliteit,  kinderopvang …

Plaats & datum

 • Grootte van zaal in functie van het soort activiteit
 • Bereikbaarheid met openbaar vervoer of wagen.  Is er parkeergelegenheid?
 • Wat is de prijs van de zaal?
 • Is er eventueel een keuken nodig?
 • Zijn er tafels, stoelen, elektriciteit, wifi, ..
 • Mag je eigen drank en eten meebrengen?
 • Wat zijn de regels voor gebruik? 
 • Kijk eerst of de zaal  beschikbaar is en reserveer.  Hiervoor heb je vaak volgende gegevens nodig : naam van de vzw, naam van de activiteit, naam en contact van de verantwoordelijke, datum, begin en einduur, programma, verwacht aantal deelnemers…
 • Is het een buitenactiviteit ? Kijk dan of er een vergunning nodig is.  Is het het juiste seizoen?
 • Is het geen feestdag ? Kijk of het niet in een vakantie ligt, of juist wel. 

Wat kost het ? 

 • Zijn er subsidies nodig en/of mogelijk ?
 • Zet alle kosten op een rijtje/ bekijk dan alle uitgaven en mogelijke inkomsten. Is het haalbaar? 
 • Moeten deelnemers betalen ? 
 • Mogelijke uitgaven:  Communicatie (folders, telefoon, posters); zaal; sprekers, culturele groep, moderator; vrijwilligers, verplaatsingskosten; huur materiaal; aankoop klein materiaal  (ingrediënten, drank, bordjes, bestek, tafelkleedjes…); catering, fotograaf; bus of ander vervoersmiddel; decoratie; bedankingen, verzekeringen; sabam; onvoorziene kosten,…
 • Mogelijke inkomsten: ticketverkoop, verkoop drankjes en eten; subsidies; eigen middelen, sponsors; …

Verplichtingen 

 • Draai je muziek of komt er een groep : zeker aangeven bij Sabam
 • Zorg dat je vrijwilligers verzekerd zijn
 • Moet er een extra verzekering voor het gebruik van de zaal genomen worden?
 • Is er een vergunning nodig in geval van een buitenactiviteit?

2. DE UITWERKING

De voorbereiding

 • Zorg voor een goede taakverdeling: maak een lijst met alle taken en wie er verantwoordelijk is en zet afspraken op papier
 • Vastleggen zaal 
 • Reserveer materiaal dat gehuurd moet worden tijdig  (tafels, stoelen, belichting, podium, beamer)
 • Maak een lijst van materiaal dat moet gekocht worden (ingrediënten, papier, tafellakens, borden, bestek,… vuilniszakken, drank, glazen, kurkentrekker …)
 • Zorg voor wisselgeld voor de bar en ingang
 • Moet er een (subsidie)aanvraag worden ingediend: wie schrijft die (inhoud: wat, doelstelling, hoe, wanneer, voor wie, budget) en wat is de timing.  Wat als je aanvraag niet wordt goedgekeurd (Plan B)
 • Maak een planning: wat moet wanneer klaar zijn
 • Bekendmaking activiteit: poster flyers telefoon facebook website mailing, radio … (Wie is verantwoordelijk?  Wie maakt het? Wie verspreid het? Wie gaat naar printer? Wat is timing)
 • Moeten we een kinderactiviteit of kinderhoekje voorzien

Om niks te vergeten kan je gebruik maken van de ‘checklist activiteit’

Ook de financiële planning van je activiteit is belangrijk. Hierbij kan je gebruik maken van de ‘financiële planning activiteit’

3. VERLOOP VAN DE ACTIVITEIT

 • Wees op tijd om alles rustig te kunnen klaarzetten.  Als verantwoordelijke moet je zeker op tijd zijn en een aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers ! 
 • Zorg dat je op voorhand al een idee hebt van de zaalindeling en decoratie zodat er niet te veel tijd verloren gaat.
 • Maak een overzicht van alle taken die op de dag zelf moeten gedaan worden
 • Geef een goede een duidelijke briefing aan alle medewerkers en vrijwilligers (Wie doet wat en wanneer –  een uur- en takenrooster kan handig zijn)
 • Zorg dat vrijwilligers gratis eten en drinken krijgen
 • Een klein bedankje: kaartje, plantje of een welgemeende dankjewel!

4. EVALUATIE

Met wie?

 • Tijdens de voorbereiding : met de medewerkers om te checken of alles in orde is zoals afgesproken
 •  Na de activiteit : met deelnemers, vrijwilligers, partners,…

Wat?

 • Wat was er goed ?
 • Wat was er minder goed ? 
 • Tips voor volgende activiteit ?Vergoedingen voor vrijwilligers

Vergoedingen voor vrijwilligers

Werk je met vrijwilligers?

Voor al je vragen kan je terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Neem zeker eens een kijkje op hun website: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be

Wil je je vrijwilligers vergoeden?

Meer info over de mogelijke vergoedingen en de bedragen kan je hier vinden: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/

Kostennotas

Een template voor vrijwilligersvergoedingen kan je hier vinden:
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/kostennotas/

 Boekhouding kleine VZW - template

Boekhouding kleine VZW - template

Open Template

Hoe gebruik ik dit Google Sheet bestand?

 • Login Google
 • Klik File > Make a copy
 • Sla dit bestand op jouw eigen Google Drive of die van jouw organisatie.

Heb je geen Google account?
Dan kan je hier het excel bestand downloaden.

Download excel file


Hoe beheer je de jaarrekening van je vereniging?

Hoe beheer je de jaarrekening van je vereniging?

Elke vzw moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel

 • Je kan dit enkel doen wanneer de Algemene vergadering het financieel verslag van het voorbije jaar heeft goedgekeurd: een template voor de jaarrekening kan je vinden op volgende link: Template financieel verslag
 • Vul Bijlage B en C in: jaarrekening bijlage b en jaarrekening bijlage c (link naar templates zie hieronder)  

Deze documenten moeten bovenaan de melding krijgen van : 

 • De naam van je vereniging en het adres van de zetel
 • Het ondernemingsnummer van je vereniging
 • De datum van Algemene vergadering waar het financieel verslag werd goedgekeurd
 • Het boekjaar (dit is het jaar waarvoor je de jaarrekening indient)
 • Beide documenten moeten door 2 bestuurders ondertekend worden
 • Opgelet: geen kommagetallen gebruiken

Jaarrekening bijlage B

Hoe gebruik ik dit Google Sheet bestand?

 • Login Google
 • Klik File > Make a copy
 • Sla dit bestand op jouw eigen Google Drive of die van jouw organisatie.

Heb je geen Google account?
Dan kan je hier het excel bestand downloaden.

Download excel file
Jaarrekening bijlage C

Hoe gebruik ik dit Google Sheet bestand?

 • Login Google
 • Klik File > Make a copy
 • Sla dit bestand op jouw eigen Google Drive of die van jouw organisatie.

Heb je geen Google account?
Dan kan je hier het excel bestand downloaden.

Download excel file


Wat is het UBO-register? + stappenplan

UBO-register stappenplan

Wat is het UBO-register?

In de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd er een UBO-register ingevoerd. Dit is een centrale database waarin alle vzw’s hun ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ verplicht moeten registreren.

Het UBO-register stappenplan

Opgelet: de UBO-registratie is verplicht voor alle vzw’s

Wat heb je nodig?

 • Een kaartlezer, identiteitskaart & pincode van 1 van de bestuurders
 • De namen en rijksregisternummers van alle huidige bestuurders
 • Een PDF van de huidige statuten
 • Het ondernemingsnummer van je vereniging

STAP 1: Controleer het KBO-register

 1. Ga naar de website van de KBO https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
 2. Vul de naam van je vereniging in onder ‘ nieuwe opzoeking op naam ‘
 3. Open de link naar het dossier van je vereniging
 4. Controleer of alle huidige bestuurders in de lijst staan (onder ‘functies ‘)
 5. Zijn al uw bestuurders vermeld in het register? Ga dan verder naar stap 4.
 6. Zijn de namen niet correct of onvolledig? Ga dan naar stap 2 en/of 3

STAP 2: Niet alle huidige bestuurders worden vermeld in het KBO-REGISTER

 1. Ga naar www.myenterprise.be en klik op KBO
 2. Log in met de ID-kaart van één van de bestuurders of van iemand van het SANKAA-team
 3. Op de pagina van je vereniging selecteer je: ‘vertegenwoordiger toevoegen’
 4. Vul het ondernemingsnummer en de naam van je vereniging in en selecteer ‘bestuurder’
 5. Voeg het rijksregisternummer toe van de persoon die je wilt toevoegen
 6. Voeg de begindatum toe waarop de persoon bestuurder werd (Misschien moet je hiervoor in oudere statuten zoeken. Je kan deze vinden in het KBO-overzicht van je vereniging onder ‘externe links-publicaties in het staatsblad ‘)
 7. U hoeft de einddatum niet in te vullen
 8. Voeg het e-mailadres en telefoonnummer van uw contactpersoon toe
 9. Voeg uw laatst gepubliceerde statuten toe als bewijs (in PDF)
 10. Selecteer ‘aanvraag doorsturen’
 11. U ontvangt een e-mail wanneer de persoon wordt toegevoegd. Ga dan verder met stap 4

STAP 3: Sommige van de in de KBO genoemde personen zijn niet langer bestuursleden

 1. Stuur een e-mail naar kbo-bce-functions@economiefgov.be
 2. Vermeld de namen van de vertegenwoordigers die in het KBO-register verschijnen maar niet langer deel uitmaken van het huidige bestuur
 3. Voeg de statuten toe die gepubliceerd werden in het Belgische staatsblad, waar het ontslag van uw bestuurder werd vermeld

STAP 4: Het UBO-REGISTER

 1. Gebruik Internet Explorer als browser
 2. Ga naar https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen
 3. Scroll naar beneden en selecteer UBO-Register
 4. Selecteer ‘de toepassing’ onder punt 1
 5. Log in met de ID-kaart en pincode van één van uw bestuurders
 6. Selecteer ‘in naam van een onderneming’
 7. Ga naar ‘Zoek een entiteit’
 8. Selecteer het bestand van uw vereniging en controleer of de naam en zetel correct zijn ingevuld
 9. Onder ‘aanvullende informatie’ selecteer je ‘uiteindelijk gerechtigde’. Aangezien het KBO- en UBO-register aan elkaar gekoppeld zijn is het mogelijk dat de namen van uw bestuurders al ingevuld zijn. Als dit het geval is ga dan naar stap 6
 10. De namen van de bestuurders zijn nog niet ingevuld? Ga dan naar stap 5

STAP 5: Niet alle bestuurders of geen van bestuurders verschijnen in het UBO-register

 1. Kies ‘wijzigen’ (bovenaan de pagina)
 2. Scroll naar beneden en selecteer het pictogram (persoon +) onder ‘aanvullende informatie’
 3. Kies: ‘Voeg personen toe die opgenomen zijn in KBO ‘. Als de namen van je bestuurders worden weergegeven, kun je ze selecteren en toevoegen
 4. Als de namen van de bestuurders niet worden weergegeven dan vult u de naam en/of het rijksregisternummer in van de personen die u wilt toevoegen, de begindatum van hun mandaat en kiest u ‘ lid van de raad van bestuur’ (onder ‘aard van de controle’)
 5. Ga naar stap 6

STAP 6: Alle bestuurders worden vermeld of werden toegevoegd

 1. Sla alle wijzigingen op en controleer of alles klopt
 2. Druk een bewijs van de registratie af en bewaar het

Volgende instructievideo van het VSF kan nuttig zijn:Checklist verzekeringen voor verenigingen

Checklist verzekeringen voor verenigingen

Verplichte verzekeringen voor vzw’s

 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers. Het gaat hierbij bijna altijd om materiële of lichamelijke schade, toegebracht door vrijwilligers (leden, medewerkers) aan derden (mensen die buiten de VZW staan).
  Tip: Sankaa beschikt over een groepsverzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Als je aansluit kan je de vrijwilligers van je vereniging aan een voordelig tarief verzekeren. Meer info bij één van de Sankaa-medewerkers
 • Een arbeidsongevallenverzekering: enkel indien je vzw personeel in dienst heeft.
 • Een autoverzekering: enkel indien je vzw’s auto’s bezit.
 • Een objectieve-aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing. Voor elk gebouw dat de organisatie gebruikt en dat publiek toegankelijk is. Indien het niet door de verhuurder gedragen wordt.

Niet-verplichte verzekeringen

Aan te raden:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van de VZW

Optioneel:

 • Een brandverzekering voor uw gebouw en inboedel, eventueel aangevuld met een diefstalverzekering
 • Een polis alle risico’s elektronica voor uw PC, laptop, fax,…
 • Een verzekering voor tijdelijke manifestaties, tentoonstellingen, optredens en voorstellingen die u organiseert

Meer info? Neem eens een kijkje op: www.scwitch.be/opensource/welke-verplichte-aan-te-raden-en-mogelijke-verzekeringen/