Project in de kijker : Gekleurde wijsheid

Project in de kijker : Gekleurde wijsheid

The youth can walk faster but the elder know the road’ African Proverb

Vandaag zit ik samen met Griet Bonne, coördinator van Sankaa vzw. Met veel enthousiasme begint ze te praten over dit project dat reeds in 2019 het daglicht zag en zijn wortels heeft in de werking van 1 van de Gentse lidverenigingen. Aan de warmte in haar stem merk ik dat zij dit project een warm hart toedraagt.

Alles begon enkele jaren geleden met Heritage vzw. Onder leiding van hun voorzitster Edna Lamnteh organiseerden zij al heel wat activiteiten voor Afrikaanse ouderen in Gent. Deze activiteiten werden geïnspireerd door specifieke noden die gedetecteerd werden bij de doelgroep. Zo werd er ingezet op gezondheid, ontmoeting met andere senioren, werking van reguliere diensten, ….

Vanuit deze gedreven missie lanceerde Heritage vzw samen met Sankaa vzw ook een ontmoetingsmoment tussen verschillende Brusselse partners. Partners die elk op hun manier een werking met Afrikaanse senioren vertegenwoordigen (IC, Kenniscentrum Wonen Zorg en Welzijn, Minderhedenforum,…). Vanuit deze ontmoeting kwam de idee om de doelgroep uit te breiden naar de Brusselse senioren in het algemeen, ongeacht hun afkomst. De basis van het platform voor Brusselse senioren werd op die manier reeds gelegd in 2019.

De eerste geplande activiteiten tijdens de seniorenweek in 2020 werden echter geannuleerd door de corona-maatregelen en de bijhorende lockdown. De concrete uitwerking van het project werd on hold gezet. Tijdens deze periode waren ouderen echter heel kwetsbaar wat de partners motiveerde om achter de schermen (letterlijk en figuurlijk) binnen een werkgroep verder te werken aan de verfijning van de doelstellingen van het concept.

Niet alleen werd voor de naam ‘Gekleurde wijsheid’ gekozen maar er werd ook bepaald dat het project de diversiteit en de gemeenschappelijke noden van de Brusselse senioren in de kijker wil zetten. Dit als voedingsbodem voor het organiseren van laagdrempelige activiteiten en voor het geven van aanbevelingen aan het beleid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de senioren kunnen kennismaken met bestaande organisaties die ondersteuning kunnen bieden zoals de lokale dienstencentra, Fedos, Ic, Sankaa,….

Op 1 oktober 2021, tijdens de internationale seniorendag, konden we eindelijk weer een live activiteit op poten zetten.

De senioren konden genieten van geleide wandelingen in Brussel onder leiding van de (interculturele) gidsen van FMDO en Brussel Briljant. Hiermee wilden we Brussel vanuit een andere kant belichten. Zo namen de gidsen de deelnemers, van heel diverse origine, mee naar hun ‘plekjes’ in hun eigen buurt. Voor velen was dit een beetje reizen en ontdekken van hun eigen stad.

Na de wandelingen werd iedereen verwacht in het GC De Markten waar ze een lekkere maaltijd van Veggie=Halal konden proeven terwijl ze genoten van de warme klanken van BOcantus, het huiskoor van het Brussels Ouderenplatform.

Om dit al goed gevuld programma af te sluiten werd een film die 9 senioren portretteert voorgesteld. De senioren gaan hier in gesprek met elkaar rond thema’s die hen bezighouden. Na enkele bedankingen voor mensen die deze dag tot een succes maakten ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts. Genoten en vol van nieuwe ontmoetingen en ervaringen…Project in de kijker : Ademruimte

Project in de kijker

Dat de corona-epidemie ons allen op 1 of andere manier geraakt heeft hoeft geen betoog meer. Ook de mensen uit de Afrikaanse gemeenschap werden niet gespaard. Talrijke vrijwilligers staken hun schouders onder vele solidariteitsacties om de meest kwetsbaren in de gemeenschap te helpen op verschillende manieren. Door de vele opgelegde maatregelen en de schrik om besmet te worden kwamen velen echter, ondanks alle solidariteit, in een sociaal isolement terecht. Vaak brachten ze  dit isolement door tussen vier muren omdat niet iedereen over een tuin beschikt. Gelukkig was er sociale media en werden er ontmoetingen via zoom of teams op touw gezet maar deze konden geenszins de warmte en spontaniteit van een echte ontmoeting evenaren.

Het team van Sankaa aarzelde dan ook niet om in te tekenen op de projectoproep ‘Ontdekkingstroef’ van ‘Iedereen verdient vakantie’ in samenwerking met ‘Toerisme Vlaanderen’ welke er op gericht was om mensen weer samen op stap te laten gaan onder veilige omstandigheden en coronaproof.

‘Ademruimte’ werd geboren met als missie mensen uit hun eigen veilige cocon en tevens isolement te halen door hen mee te nemen op 5 daguitstappen. Samen met vrienden en gelijkgezinden, nieuwe en minder bereikbare plekken ontdekken en op zoek gaan naar zintuigelijke, culturele en wetenschappelijke ervaringen, waardoor bewondering en verwondering weer een plek krijgen, als middel om de moeilijke corona-periode even los te laten.

Een van de uitstappen binnen dit project bestond uit een interactief stadsbezoek aan Gent. Met een 10-tal kinderen en evenveel volwassenen, allen leden van de Asaase Aban Ghent Association, trokken we onder leiding van een ervaren ‘stadsloper’gids van Vizit vzw de Gentse binnenstad in.

We kregen boeiende verhalen te horen over kunstwerken, oude en nieuwe gebouwen, waterlopen en de neuzenoorlog. Bovendien konden we proeven van typisch Gents snoepgoed in een delicatessezaak. De amandelkoekjes en ‘lutsepoepen’ werden gretig opgegeten maar de ‘cuberdons’ of Gentse neuzen werden minder geliefd. Te zoet !

Na 2 uur rondwandelen en vol van nieuwe impressies kwamen we toe in het gezellige pand van Vizit vzw waar een heerlijk buffet ,met ook hier weer Gentse specialiteiten, op ons stond te wachten. Terwijl de cuberdons geen succes waren was de keuze voor Gentse Gandaham, kopvlees en Tierenteyn mosterd een schot in de roos.

Na enkele volkspelen op het plein brachten we de namiddag tenslotte door met het maken van kaarsen. Stap voor stap kregen we uitleg en konden we ook zelf ons eigen kaarsen maken. Een fijne activiteit die door groot en klein goed bevonden werd.

Bij het huiswaarts keren zag ik lachende gezichten. Moe maar vol van een lange dag samen ontdekken en vooral genieten.

De overige uitstappen binnen Ademruimte brachten ons naar het Euro Space Centre in de Ardennen en op de Noordzee voor een dagje vissen. Binnenkort trekken we naar Beringen in Limburg om de oude mijnsite te bezoeken en we sluiten af met een boottocht in de Antwerpse haven en een actief bezoek aan het chocolodemuseum daarginds. Nog even wat ruimte dus om weer rustig te ademen.

Meer informatie over dit project kan u ook vinden op onze pagina projectenProject in de kijker : You Matter

Project in de kijker : You Matter

Dat de corona-epidemie ons allemaal op één of andere manier getroffen heeft hoeft hier geen betoog. De gevolgen van de epidemie en de bijhorende maatregelen waren zo bijvoorbeeld ook zeer ingrijpend voor senioren met een migratieachtergrond. Niet alleen waren zij fysiek kwetsbaar voor het virus maar bovendien kwamen zij ook vaak in een sociaal isolement terecht. Zo droegen de schrik om buiten te komen en de digitale ongeletterdheid bij tot een groot gevoel van vereenzaming en niet meer mee te tellen.

Deze situatie liet de 2 Brusselse dames Tina Honghui Pan, van Chinese origine en Griet Bonne, coördinator van Sankaa vzw, niet onberoerd. Ze ontmoetten elkaar, niet toevallig, in ”Gekleurde wijsheid’’, een werkgroep die activiteiten en acties organiseert rond gedetecteerde noden van kwetsbare ouderen in Brussel. Tina als cultuursensitief zorgexpert na haar doctoraatsstudie rond Chinese senioren in België en Griet als vertegenwoordigster en belangenbehartigster van de Afrikaanse gemeenschap in Brussel vanuit Sankaa vzw.

Toen door de coronamaatregelen een gezamenlijk intergenerationeel project rond verhalen vertellen werd geannuleerd bleven ze niet bij de pakken zitten en gingen ze in op de projectoproep Connecting Brussels.

Kort daarna stond het project ‘You Matter’ in de startblokken om een antwoord te bieden aan de groeiende vereenzaming bij vooral ouderen met een Chinese en Afrikaanse achtergrond in Brussel.

You Matter : ‘”verbinding’” als sleutelwoord

Om kwetsbare ouderen een hart onder de riem te steken en hen het gevoel te geven dat ze ook in deze periode niet vergeten zijn werden 2 ‘”You Matter”-geschenkdozen ontwikkeld. In de Chinese versie van de doos zaten verwennerijen zoals groene thee, zwarte sesampoeder, Chinese kruiden en materiaal om zelf geurzakjes te maken in de vorm van kleefrijstdumplings. Voor de Afrikaanse senioren werd voorzien in thee, gember- en curcumapoeder, honing, een verzorgingscrème, chocolade en een essentiële olie. In beide dozen zaten ook 6 postkaarten, ontwikkeld door kunstenaars uit de 2 gemeenschappen en door een Belgische kunstenaar. De Chinese kaart werd ontworpen door Zhang Jinxian, de Belgische door Lieven D’haese. Beide kaarten werden gedoneerd door de Heyi Art Gallery. De Afrikaanse kaart werd ontworpen door Jean Koumy, een Togolese kunstenaar. Eén van de postkaarten was gericht naar de ontvanger van de doos en bevatte een positieve, hoopgevende boodschap. De andere postkaarten werden enkel voorzien van een postzegel en konden op hun beurt doorgestuurd worden naar een andere oudere.

‘’Betrokkenheid’’ als extra troef

You matter is ook betrokkenheid op verschillende niveau’s. Voor het detecteren van de senioren in de Afrikaanse gemeenschap bijvoorbeeld werd beroep gedaan op de Brusselse lidverenigingen van Sankaa. Deze verenigingen zijn ontstaan in en vanuit de gemeenschap en kennen die dus van binnenuit. Elk van de verenigingen kon een 3-tal kwetsbare ouderen nomineren voor de ontvangst van een doos. Voorwaarde was niet alleen dat ze contact opnamen met de persoon in kwestie maar dat hun vrijwilligers persoonlijk de doos zouden gaan brengen en een woordje uitleg zouden geven. Zo werden niet alleen de ouderen en de sleutelfiguren maar ook de vrijwilligers van de lidverenigingen betrokken. Een babbel, een warm woord en wat menselijk contact geven kleur aan een dag.

De meeste Chinese ontvangers van de doos waren reeds lid van een Whatsapp groep welke werd opgericht in het begin van de corona-epidemie. Het is een platform om met elkaar in contact te blijven en een vinger aan de pols te houden om bij problemen snel tot gepaste oplossingen te kunnen komen. Ook Chinese organisaties die heel dicht bij de ouderen staan konden mensen aanbrengen.

Verder vroegen we aan de vrijwilligers en de ouderen om een foto te maken van hun ‘kleine geluksmomentjes’ en deze te delen op de facebookpagina van ‘’You Matter’’. Ook daar geldt dat geluk vergroot wanneer je het kan delen.

Mensen in verbinding met elkaar brengen, elkaar inspireren en werken aan een gedeeld verhaal om eenzaamheid op te vangen, hier draait het om bij ‘’You Matter’, een eenvoudig maar mooi project met een warm hart voor kwetsbare ouderen in Brussel want ‘They all Matter’.Bxl@work

Bxl@work

Deze week spreek ik met Edna Lamnteh. Een waterval van woorden komt me tegemoet. Al voor ik mijn eerste vraag gesteld hebt begint ze me te vertellen dat ze 11 jaar geleden in België toekwam uit Kameroen. Ondertussen woont ze met haar man en zoontje in Geraardsbergen en geniet ze van de rust en de mooie omgeving daarginds.

Edna geniet van studeren en nieuwe kennis verwerven en ze kreeg van haar papa al snel de bijnaam ‘Mary book’ omdat ze altijd met haar neus in boeken zat. In Kameroen behaalde ze een master internationale handelsbetrekkingen en diplomatie maar dit diploma werd hier niet erkend.  Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en begon opnieuw te studeren en behaalde hier haar diploma gezinswetenschappen en gerontologie.

Zij  volgt haar innerlijke stem als ‘community builder’ en zet zich dan ook graag in voor haar gemeenschap. Ze houdt er van om mensen te motiveren en te steunen en ze te zien groeien tot gelukkige mensen. Zo richtte ze in 2017 Heritage SSA op, een vzw die zich inzet voor senioren uit Sub-Saharaans Afrika en geeft ze al heel wat workshops rond cultuursensitief werken en diversiteit. Recenter, in 2020 nam ze het initiatief voor ‘gekleurde wijsheid’, een samenwerkingsproject met verschillende partners rond de diversiteit van de ouderen in Brussel. Ze zette in datzelfde coronajaar ook  een voedselpakketbedeling op poten tijdens de eerste lockdown.

Daarnaast is Edna een collega binnen Sankaa vzw. Edna zet zich met vol enthousiasme in voor Bxl@work als begeleidster en jobcoach. Een boeiend project waar samenwerken, vertrouwen en  geduld centraal staan. Door samen te werken rond  een gezamenlijk doel  kan je  zoveel meer bereiken omdat alle individuele kwaliteiten optimaal kunnen benut worden

Bxl@work… krachten bundelen

Dit tewerkstellingsproject ontstond in 2018 en is aangegaan tussen 4 federaties met name AIF+, FMDO, IC en Sankaa vzw. De opzet van dit project is werkzoekenden met een migratieachtergrond,  die niet altijd gemakkelijk te bereiken zijn via officiële instanties, intensief te begeleiden naar werk of een opleiding.

Bijzonder aan dit project is dat we ons niet enkel focussen op het  begeleiden naar werk maar dat we ook de bestaande randproblematieken en drempels bij de doelgroep proberen weg te nemen. Daarnaast  werken we cultuurgevoelig en bouwen we op een persoonlijke benadering waarin eigenheid en talenten voorop staan.

Vanuit deze fundamenten bouwen we verder bruggen met officiële instanties zoals de VDAB en ACTIRIS, met werkgevers en met opleidingsinstanties.

In die globale benadering zit dan ook de kracht van dit project.

...Drempels....

Het project richt zich tot Brusselse werkzoekenden met een migratieachtergrond (vluchtelingen, nieuwkomers,…), groepen die we als federatie niet alleen bereiken, kennen maar met wie we ook een vertrouwensband hebben.

Mensen komen vaak bij ons terecht via doorverwijzing van de officiële werkgelegenheid instanties. Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen van het moeilijke parcours dat zij afleggen bij het vinden van werk. Vaak zien we dat de diploma’s van het thuisland hier in België niet erkend worden, dat ze de taal niet machtig zijn of de taalcriteria veel te hoog liggen, dat ze stuiten op discriminatie omwille van leeftijd of origine,….

Naast deze werkgerelateerde factoren hebben we ook de leefomstandigheden of familiesituatie die een afremmend effect kunnen hebben.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 2 kleine kinderen die niet over eigen vervoer beschikt. De persoon heeft geen goede kennis van het Nederlands want lessen volgen is ‘s avonds en dan zijn de kinderen thuis. Binnen Brussel zijn vooral administratieve jobs beschikbaar waar hogere diploma’s vereist worden. De uitvoerende jobs liggen vooral aan de rand van Brussel waardoor zij ‘s morgens om half 8 zou moeten vertrekken om tijdig te kunnen starten maar de kinderen moeten naar school gebracht worden dus dat lukt niet. Ook ploegenarbeid is uitgesloten. Vaak komen mensen zo in een vicieuze cirkel terecht en blijven ze in eenzelfde situatie zitten.

...Intensieve trajecten...

Om deze verschillende drempels weg te nemen opteren wij voor intensieve trajecten samen met de werkzoekenden en partners.

Na een kennismakingsgesprek en intakegesprek gaan we een traject opstellen op maat van de werkzoekende (in functie van zijn interesses, competenties, gezinssituatie, …). Daarin wordt ingezet op coaching bij het solliciteren, het zoeken van een opleiding of op het vinden van stageplaatsen waar ervaring kan opgebouwd worden. Hiervoor werken wij met 4 jobcoaches en 2 job-hunters die heel gericht op zoek gaan naar gepaste vacatures.

Ook wordt gekeken hoe we de randproblematieken kunnen wegnemen. Bij het voorbeeld hierboven rond de alleenstaande vrouw met 2 kinderen gaan we bijvoorbeeld een doorverwijzing doen naar Bon (Agentschap voor integratie en inburgering) die op zoek zal gaan naar een school waar kinderopvang is of waar naschoolse activiteiten voorzien worden.

Onze job stopt echter niet op het moment dat de werkzoekende werk vindt. We vinden het belangrijk dat hij/zij en de werkgever bij ons terecht kunnen in geval van problemen of onduidelijkheden. Samen zoeken we dan naar gepaste oplossingen om een lange termijn-samenwerking te kunnen stimuleren.

Tot slot...

Als ik vraag of  Edna nog dromen heeft vertelt ze me dat ze droomt van verandering binnen haar gemeenschap. Mensen zien groeien is haar passie. Dat gebeurt niet snel maar stapje per stapje. Ze wil graag zien hoe mensen met een migratieachtergrond inspanningen leveren waardoor ze kunnen groeien en bloeien en dit binnen een maatschappij waarbij discriminatie en racisme geen plaats hebben. Zodat ook kinderen zich hier kunnen ontplooien tot hun echte volle capaciteit.

BXL@work  is een samenwerking van : AIF+, FMDO, IC en Sankaa VZW

Partners : VDAB, ACTIRIS, CAW Brussel, Agentschap voor integratie en inburgering BON, Steunpunt vrijwilligerswerk, Tracé Bruxelles, Bruxelles Formation, Erteejee Brussel, Samusocial

Met de steun van : ESF

BXL@work is ook : 4 job-coaches en 2 job-hunters

Gekleurde wijsheid is een samenwerking van : Sankaa vzw, Kenniscentrum WWZ, IC vzw, VUB, Brussels ouderen platform, FEDOS, LDC de forum, het Minderhedenforum.Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Project in de kijker : Rwanda Gebrieft

Met zicht op haar prachtige tuin in Nazareth drink ik koffie met Anne Maes.

Anne Maes, een kwieke dame met een onuitputtelijke energie, is ondertussen al een eind in de 70 en de bezielster van Isaro vzw. Al snel is ze volop aan het vertellen en doet ze haar bijzonder levensverhaal uit te doeken.  Als jong meisje groeide ze op in Afrika en haar liefde voor dit continent blijft nog steeds nazinderen in haar denken en doen. Dertig jaar geleden werd ze als vrijwilligster lid van Umubano vzw in Vichte, en realiseerde met hen talrijke projecten in Rwanda, maar ook in België, waaronder een tentoonstelling met workshops en lezingen rond Imigongo (Rwandese kunst) in het Caermersklooster in Gent, een Europese tournée van 1 maand voor het Rwandese Nationale ballet en nog veel meer. Elk jaar, organiseert ze ook inleefreizen in Rwanda voor mensen die begaan zijn met het welzijn van de bevolking aldaar.

In 2007, creëerde ze haar eigen vzw en één van haar projecten is Rwanda Gebrieft welke ze samen met vzw Kassoemai draagt

Vandaag zetten we dit project  in de kijker.

Wat houdt het project Rwanda gebrieft in?

‘Rwanda Gebrieft’ is een uitwisselingsproject tussen basisscholen in Oost-Vlaanderen en basisscholen in de ‘Province du Sud’ in Rwanda.

Dit project dat nu negentien jaar loopt, biedt aan leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar basisonderwijs in Oost-Vlaanderen en in Rwanda, de gelegenheid zich in te leven, op een boeiende en persoonlijke wijze, in een voor hen volkomen vreemde cultuur. We willen hiermee clichés gebaseerd op verkeerde of eenzijdige beeldvorming doorbreken en we willen niet aan positieve of negatieve maar vooral aan realistische beeldvorming werken.

De klassen schrijven brieven naar elkaar, wisselen foto’s en tekeningen. Elke klas neemt twee jaar deel.

Doorheen de brieven ontdekken de leerlingen de vele gelijkenissen en verschillen met elkaar. Ze volgen dezelfde vakken op school, delen dezelfde liefde voor muziek, voor sport. Ze zijn fier hun familie voor te stellen en ook de dieren die bij het huis horen. Ook bij hen leven thema’s zoals ecologie, recyclage en milieu en ze kunnen van elkaar leren. Hoe wordt dit op school aangepakt binnen of buiten de lessen….

De verschillen zoals de omgeving en de levensomstandigheden worden ook al vlug duidelijk. Alsook de basisfaciliteiten die in het Noorden zo evident zijn en het gebrek ervan in het Zuiden.

Deze bewustwording raakt hen diep en vanzelfsprekend krijgt de zin om te werken aan een sociaal meer evenwichtige wereld zijn kans.

En daarnaast ….

Naast de uitwisseling van de brieven krijgen de klassen van het 5de leerjaar in Rwanda en in België elk jaar een leerlingenboekje en een lerarenhandleiding rond het leven van de kinderen in de respectievelijke landen. In België kan ook geopteerd worden voor een workshop rond dit thema.

Hierdoor wordt een kader gecreëerd waarin de briefwisseling kan gebeuren met een basiskennis van elkaars landen.

Dankzij de uitwisselingen worden thema’s als onderlinge afhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid meteen concreter. De betrokkenheid van de kinderen wordt groter en vaak worden er initiatieven op poten gezet (wafelbak, rommelmarkt, fruitmarkt, Kerstacties) ten voordele van hun correspondenten.

En bij uitbreiding…

De gemeenten waarin uitwisselende scholen gevestigd zijn worden betrokken bij het project. Hun samenwerking wordt gevraagd voor het organiseren van activiteiten (sensibiliseringsdagen, tentoonstellingen, uiteenzettingen, inleefreizen). Sommige gemeenten beslissen een stapje verder te gaan en actief deel te nemen aan het project door de corresponderende scholen in het Zuiden te steunen, elk jaar opnieuw.

De gemeenten worden zo langetermijnpartners van het project.

De noden worden besproken en de scholen geven hun prioriteiten door. Zo werden er o.m. watertanks geplaatst, klassen voorzien van elektriciteit, school- en technisch materiaal aangeschaft en steun verleend aan minder bedeelde kinderen om hun studies verder te zetten en een vorming te bekomen. De scholen zelf participeren telkens voor een bepaald percentage. Geen gewone schenkingen, dus, maar investeringen in een geest van solidariteit.

Het instappen van een gemeente in het project heeft directe voordelen voor de Rwandese scholen, maar eveneens een meerwaarde in Vlaanderen door de grotere belangstelling van de inwoners voor Noord-Zuidacties van hun gemeentes.

Tot slot …

Gaan we ook een stap verder en organiseren inleefreizen voor de juffen en meesters of schepenen van de deelnemende gemeenten. Bij hun terugkeer worden fototentoonstellingen of infoavonden rond hun reis en Rwanda georganiseerd.

Rwanda Gebrieft is een samenwerking van:

Isaro vzw, Kassoemai vzw, Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw, Gemeente Gavere, Gemeente Nazareth, 44 scholen

Met de steun en hulp van:

  • Ambassade van België in Kigali
  • Provincie Oost-Vlaanderen (tot december 2020)Project in de kijker : The Helping Hand

Project in de kijker : The Helping Hand

De coronacrisis is een bijzondere periode. Mensen blijven binnen, mondmaskers worden heel gewoon, activiteiten worden geannuleerd, projecten worden on-hold gezet, scholen worden gesloten,….

Maar niet voor iedereen betekent dit een rustige periode! Zo draait het project ‘The Helping Hand’ op volle toeren.

Reden genoeg dus om even virtueel samen te zitten met enkele van de drijvende krachten om een blik achter de schermen te werpen. Eén voor één gedreven mensen die zich elk om hun eigen manier inzetten voor een gezamenlijk doel.

Maureen Duru, moeder van 4 en afkomstig uit Nigeria kunnen we gerust bestempelen als de geestelijke moeder van dit project. Voeding, diaspora en identiteit zijn haar stokpaardjes die ze vorm gaf onder de noemer van haar vzw the Foodbridge.

Theo Opoku is dan weer afkomstig uit Ghana en is vader van 2 volwassenen kinderen. Zijn grote kracht ligt in het verbinden van mensen. Als pastor, en voorzitter van zijn eigen vzw Kwabre Ne Sekyere staat hij midden in de Afrikaanse gemeenschap. Tevens is hij educatief medewerker van Sankaa waardoor hij de brug met de Vlaamse maatschappij perfect kan maken.

Tenslotte is er ook de Ghanees Fynn Dodoo, voorzitter van vzw Mfantseman. Een dynamische man die actief is in verschillende verenigingen en die altijd klaar staat om zijn hulp aan te bieden. Naast zijn verenigingswerk is hij ook nog verantwoordelijk voor een radiostation. Communicatie is hem dus niet vreemd.

The helping hand … Het begin.

Maureen heeft een roeping om mensen in nood te helpen. Het trof haar dan ook steeds als ze de erbarmelijke levensomstandigheden van vluchtelingen en daklozen zag in de buurt  van Brussel-Noord en van het ‘Klein kasteeltje’. Gepassioneerd door voeding vatte ze het idee op om hen minstens 1 maal per week een warme maaltijd aan te bieden. Ze betrok Theo en Fynn bij de uitwerking van haar idee en zo werd het project ‘The helping hand’ geboren.

En toen ...

Terwijl ze zich aanvankelijk focusten op het bereiden van warme maaltijden voor daklozen en vluchtelingen met vrijwilligers van hun verenigingen, werden de activiteiten geleidelijk aan uitgebreid.

Zo is er nu wekelijks ook een verdeling van vers fruit en groenten aan mensen uit de gemeenschap in armoede. Hiervoor wordt samengewerkt met  Collectmet  waarbij ze voedseloverschotten mogen ophalen en die verdelen.

De kracht van dit project ligt er vooral in dat mensen uit de Afrikaanse gemeenschap zorgen voor de hulpbehoevenden uit hun eigen gemeenschap.

Ze kennen de situatie en de noden van binnenuit en kunnen dus perfect inspelen op hun behoeften. De wekelijkse warme maaltijden worden bijvoorbeeld met giften vanuit de gemeenschap bereid in de keuken van GC De Platoo, die ze gratis kunnen gebruiken. Er wordt gekozen voor Afrikaanse gerechten omdat die de vluchtelingen die ver van huis zijn ontzettend blij maken. Voeding verbindt niet alleen maar de geuren en smaken maken ook herinneringen los aan hun thuisland en hun familie. Het voelt voor hen een beetje als thuiskomen.

En tijdens de coronacrisis ? …

Wel door de coronacrisis worden behoeftes nog sterker. Jammer genoeg werd ook de keuken van GC De Platoo gesloten waardoor we de warme maaltijden niet meer konden verzekeren. Wel blijven we inzetten op het uitdelen van verse groenten en fruit.

Naast de giften vanuit onze eigen gemeenschap worden we nu ook ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor kunnen we tijdens de crisis Afrikaanse studenten die het financieel moeilijk hebben ook ondersteunen. Met de hulp van de 5 regionale vrijwillige medewerkers kunnen we zo een 150 studenten uit Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven, Limburg en enkele Waalse steden  2 wekelijks een voedselpakket bezorgen.

In samenwerking met Sankaa vzw kregen deze studenten ook een mondmasker, filters, alcoholgel en een handleiding rond het correcte gebruik van de mondmaskers.

Tot slot …

‘The Helping Hand’ is een ongelooflijk rijk en inspirerend project van, voor en door Afrikanen met de onmiskenbare hulp en inzet van  Vlaamse partners. Vele helpende handen maken het werk licht !

The Helping Hand is een samenwerking van :

The Foodbridge vzw, Sankaa vzw, Kwabre Ne Sekyere Belgium vzw, Mfantesman vzw, United Zambians in Belgium vzw, Vocals for Christ vzw en Otu umunwayi Igbo Belgium vzw

Met de hulp van : Collectmet, GC De Platoo, Koning Boudewijnstichting.

De regionale coördinatoren voor het corona-project voor Afrikaanse studentes zijn  :

Regina Mukondola, Amanda Lazmon, Aluba Kalu-Otis,  Dennis Mensah,

Elisabeth Severino Fernandes  , Erasmus Dadzie, Diana Adetsu en  Henry

Ojo-Kolawole.