Digitalisering

Digimeet Gent

Digimeet Gent 26/3

Dinsdag 26 maart en dinsdag 23 april organiseren we in samenwerking met SAAMO DIGIMEET in Gent

DIGIMEET GENT is :

* ontmoeten en leren van elkaar

* hulp bij digitale uitdagingen zoals It’s me, bankapp, updates enz

Vanaf 13h kan je vrij in en uitlopen en ben je welkom voor een babbel, hulp en ondersteuning.

Vrijblijvend kan je ook de vorming rond online prijzen vergelijken van energieleveranciers !

Wil je graag voordien een kom soep? Welkom vanaf 12h

DIGIMEET GENT :

🗓️ Datum: dinsdag 26 maart en dinsdag 23 april
⏰ Tijd: Soep: 12:00 uur, Digimeet vanaf 13:00 uur
📍 Locatie: De Broederij, Standaerdsite 1, LedebergBlack History Month

Black History Month

Dubbele filmvoorstelling in filmhuis Klappei

Kom en beleef Black History Month met Sankaa!
Op 29 maart om 19:00 uur organiseren we een speciale filmavond bij Filmhuis Klappei in Antwerpen.

We presenteren een boeiende dubbele filmvoorstelling:

Tandwolf: een aangrijpende film/docu die het verhaal vertelt van migratie, asiel en integratie. Volg het verhaal van een jonge Afrikaanse vrouw die op zoek is naar haar vermiste broer. Ondanks dat ze alleen en ziek is, blijft haar innerlijke kracht haar overeind houden.

La petite vendeuse du soleil: een prachtig verhaal over een meisje dat haar leven als bedelaar op de straten van Dakar inruilt voor dat van een krantenverkoopster. Een wereld vol uitdagingen en triomfen!
Beide films zijn ondertiteld in het Nederlands.

De toegang is gratis en een drankje wordt aangeboden tijdens de avond.
Mis deze bijzondere gelegenheid niet om samen met Sankaa Black History Month te vieren! We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

🗓️ Datum: vrijdag 29 maart 2024
⏰ Tijd: 19:00 uur
📍 Locatie: Filmhuis Klappei , Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen


Digimeet Brussel

Iedereen van harte welkom op onze volgende digimeet in Brussel

In gesprek gaan, verbinden en van elkaar leren is de boodschap!

Woensdag 20 maart kan je van 17 – 19 u gratis terecht in ons kantoor te Schaarbeek, Vooruitgangstraat 323, voor een babbel, informatie en ondersteuning.

In Brussel bundelen we maandelijks,  digitalisering en themagerichte activiteiten als een afterwork digimeet in de vroege vooravond .
Net als in Antwerpen is daar niet alleen de digitalisering belangrijk maar ook het samenzijn zodat mensen voelen dat ze niet alleen zijn met hun vragen en uitdagingen.
Leren en samenzijn, elkaar inspireren, elkaar aanmoedigen,… een boeiende mix waaruit zowel deelnemers als vrijwilligers veel leren!

Heb je ook vragen rond digitalisering of wil je ook graag vrijwilliger worden om anderen te gidsen in deze digitale wereld ….
Aarzel niet om ons te contacteren of volg ons op onze facebook of Instagram voor onze komende evenementen

DIGIMEET BRUSSEL dat is:
👋🏾ONTMOETEN; delen met elkaar en leren van elkaar

👩🏾‍💻🧑🏼‍💻HULP BIJ DIGITALE UITDAGINGEN; It’s me, bankapp, updates, etc.

Iedereen is van harte welkom!


Vereniging in de kijker : Voice of Women

Vereniging in de kijker: Voice of Women

Clara Laoye van Voice of Women ademt eenvoudigweg hartelijkheid en dynamiek uit. Het is koud en regenachtig buiten maar in mijn bureau voelt het plots enkele graden warmer wanneer ik haar innemende glimlach zie.

Het gesprek komt snel op gang en ik luister geboeid naar haar verhaal. Hoe ze in 2005, vanuit Nigeria, als vrouw van een diplomaat, toekwam in België na haar studies biologie, hoe ze het als kind al altijd opnam voor de zwakkere in de maatschappij en hoe ze vanuit Tienen haar volwassen 3 kinderen, ondertussen als weduwe, opvoedde.

Hier kon ze zelf, als vrouw van een diplomaat, niet aan het werk, maar actief zijn en iets kunnen betekenen voor anderen was sterker dan haarzelf.
Ze werd als snel actief in de protestantse kerk en werd er na enkele jaren ook pastor en counselor.

Naast deze activiteiten zet Clara zich ook al jarenlang in als stichtende voorzitster van Voice of Women. Haar levensweg kleurt zich door actie en inzet voor de situatie van vrouwen van alle horizonten vanuit mededogen en sociale verontwaardiging.

Clara, hoe en wanneer begint het verhaal van Voice of Women ?

Eigenlijk dekt de naam ‘Voice of Women’ de lading. Ik groeide op in een maatschappelijke achtergrond waarin vrouwen gemarginaliseerd werden. We konden geen uitdrukking geven aan onze gevoelens en opinies of ze werden simpelweg niet gehoord. Het was nog een zeer traditionele omgeving waarin het bijvoorbeeld nog steeds beter was om een jongen op de wereld te zetten. In tegenstelling tot meisjes zetten die de familienaam wel verder en hielden  ze de erfenis in de familie.

Van jongsaf aan vond ik dit onrechtvaardig en wou ik iets veranderen. Ik zag van heel dichtbij hoe mijn tantes niet in hun waarde erkend werden bij huiselijke conflicten. Hun frustraties, en opinies werden niet gehoord gewoonweg omdat ze vrouw waren.

Toen ik in België kwam bleef mijn innerlijke stem spreken en ook hier wou ik me blijven inzetten voor de vrouwen. Door de activiteiten in de kerk kwam ik in contact met vrouwen van verschillende achtergronden, nationaliteiten, leeftijden,…. Sommigen van hen hadden relatieproblemen, andere hadden nood aan een woning of nog andere hadden hulp nodig bij het in orde maken van hun papieren. Zo ontstond er na enkele jaren, vanuit de kerk maar ook vanuit een opvangcentrum,  een groep van een 9 tal vrouwen die op regelmatige basis ondersteuning boden. In 2011 besloten we dit te formaliseren onder de noemer van een vzw en zo zag ‘Voice of Women’ het leven.

Jullie bestaan dus al  enkele jaren. Welke zijn jullie activiteiten?

Het oorspronkelijke idee was veelzijdig. Het ondersteunen van zwakkere vrouwen stond centraal maar bovendien wilden we sensibiliseren en  ondersteunen bij integratie, emancipatie en participatie. In onze beginfase gingen we bijvoorbeeld naar de prostitutiebuurten om de daar werkzame vrouwen mentaal te ondersteunen of te sensibiliseren en hen door te verwijzen naar openbare diensten zoals CAW en PAGASA.

Verder bouwden we ons eigen sociale vangnet uit om de vrouwen uit onze gemeenschap financieel, praktisch en mentaal bij te staan. Bij een bevalling bijvoorbeeld gaan wij op kraambezoek en vieren samen het nieuwe leven, brengen we eten mee, helpen we met praktische taken en blijven ook nadien de jonge moeder bijstaan. Het heeft kracht en brengt geluk !

Ontspanning is een andere pijler van onze werking. Voor de vrouwen die hier leven, ver van hun familie en geboorteland en die werk en kinderen combineren is het soms moeilijk om uit hun gekende omgeving te stappen. Ze ervaren veel stress die ze te weinig kunnen kanaliseren. Door samen uitstappen te doen probeer ik hen een moment van ontspanning aan te bieden om zo weer sterker te staan in het dagelijkse leven.  Ook ons wekelijks koor, waar samen zingen en samenzijn centraal staan,  is voor velen van hen een welkome uitlaatklep.

We willen als vrouwen ook sterker worden en van onze eigen kracht bewust zijn. Dit doen we door vormingen te organiseren rond bijvoorbeeld financiële empowerment, schoonheid en opvoeding. Vooral dit laatste is een belangrijke topic omdat vele van onze kinderen hier geboren zijn en opgroeien in het westerse opvoedingssysteem.  Wij werken vanuit het opvoedingssysteem die we kennen vanuit ons thuisland en dit heeft soms conflict. Door ons ook open te stellen voor het Westerse opvoedingssysteem proberen we tot een mooie blend te komen.

Hebben jullie ook nog een link met Nigeria ?

We ondersteunen nog een vrouwenorganisatie die daar actief is. Vooral door het  jaarlijks zenden van kledij voor vrouwen en kinderen.

Heb je nog dromen ?

Oh ja ! Heel veel … maar mijn grootste droom is het vinden van nieuwe huisvesting voor onze vzw zodat we vrouwen kunnen blijven opvangen en ondersteunen in een veilige omgeving en we tevens een eigen plek hebben om vormingen te organiseren.

 

Heel erg bedankt Clara !


Vereniging in de kijker : Brong Ahafo Association

Een koude, grijze namiddag in februari krijgt wat meer kleur en dynamiek wanneer Prince Ameyaw op het scherm verschijnt. Prince, afkomstig uit de Brong Ahafo Region in Ghana is een heel vlotte prater en ons gesprek komt al snel op gang.

Hij vertelt me dat hij 38 jaar oud is en in  2008 in België toekwam na zijn studies Economische wetenschappen. Ondertussen woont hij al lang in Aalst, is hij gehuwd en heel trotste vader van 4 kinderen. Naast zijn werk als logistieke medewerker is hij graag bij zijn kinderen. Het is een echte familieman en houdt er van om samen dingen te ondernemen.

Gedreven als hij is zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de Brong Ahafo Association. Hij is niet alleen coördinator maar hij vertegenwoordigt de vereniging bij Sankaa en is assistent-secretaris. Een man die geen tijd te verliezen heeft !

Dag Prince, kan je me wat meer vertellen over het ontstaan van de Brong Ahafo Association (BAA)?

Het verhaal van de BAA begint al in 1992. Veel van de latere leden bevonden zich toen een beetje overal verspreid in België. Er was weinig contact omdat velen ook nog geen telefoon hadden en zeker nog geen computer. Het was een uitdaging om te integreren hier in België zonder klankbord.

Het was op een begrafenisplechtigheid dat enkele personen uit het Brusselse het idee kregen om te kijken hoe ze elkaar konden ondersteunen in nood. En meer nog, hoe ze een groep konden vormen, een manier om elkaar te ontmoeten op regelmatige basis, om zo een vinger aan de pols te kunnen houden en de noden en behoeftes binnen de Brong Ahafo Community te detecteren. De plotse en eenzame dood van de man had een spanning en onrust teweeggebracht binnen de gemeenschap dus iedereen was opgelucht en akkoord om zich te verenigen en zo een informeel vangnet te vormen.

Het begon kleinschalig maar beetje en beetje werd de groep uitgebreid met andere leden en zo ontstond BAA. In 1996 sloten zij zich ook aan bij Ghana Council, een koepelvereniging die bestaat uit lidverenigingen vanuit de volledige Ghanese gemeenschap.

Zijn de doelstellingen ondertussen veranderd ?

Inderdaad, ondertussen ligt onze focus ook op integratie. We willen mensen vanuit onze ervaringen wegwijs maken in het Vlaamse landschap door mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen en te inspireren om zo tot een positief verhaal te komen.

We willen ook niet alleen hier helpen maar ook onze families en gemeenschappen in Ghana ondersteunen. We weten dat er in Ghana op verschillende vlakken nog tekorten zijn en dat dingen hier anders en vaak efficiënter georganiseerd worden.

Wat we hier leren proberen we te implementeren in Ghana met respect voor de plaatselijke gewoonten en gebruiken. Zo hielpen we een gezondheidscentrum met de aankoop van ademhalingstoestellen en couveuses. Voordien werden te vroeg geboren baby’s op de buik van de moeder gelegd bedekt met een deken. Vaak was dit niet voldoende ! Door de hier opgedane kennis en de aankoop van het materiaal worden de vroeggeborenen en de moeders nu beter opgevolgd en geholpen.

En hoe vertalen jullie die doelstellingen in acties ?

Structureel ontmoeten wij elkaar de eerste zondag van de maand. Deze samenkomst is een belangrijk deel van onze werking. Het is niet alleen een viering van onze culturele waarden maar het is ook het uitgelezen moment waarop we toetsen of er problemen zijn in de gemeenschap en hoe we daar als groep kunnen op inspelen. Eveneens informeren we onze achterban rond wetgeving, regels, verplichtingen,.. die hier gelden en leggen we hen uit wat dit voor het concreet betekent.

Samen bekijken we hoe we de  BAA samen kunnen dragen en doen groeien tot een plek waar iedereen zich goed voelt. Dit laatste is een belangrijke topic in onze werking. We zien de laatste jaren dat onze leden minder praktische en financiële ondersteuning nodig hebben maar vooral zoeken naar ontmoeting. Er is veel eenzaamheid en isolatie en dat weegt op de mentale gezondheid.

Verder hebben we ook educatieve activiteiten. Zo organiseren we infosessies en seminaries rond welvaartsziekten en de symptomen hiervan. We sensibiliseren om tijdig medische hulp te zoeken. Bij sommige activiteiten focussen we ook heel specifiek op onze oudere leden. Bij hen is de taalbarrière nog realiteit en we proberen hen dan ook te ondersteunen en te betrekken zodat ze niet wereldvreemd worden.

Natuurlijk organiseren we ook activiteiten gericht op ontspanning omdat we het heel belangrijk vinden om ook gewoon samen te zijn. We houden ervan om elkaar te ontmoeten rond voeding. We gaan op zoek naar nieuwe gastronomische horizonten en zo slagen we er in om leren en samen zijn met elkaar te verbinden.

Werken jullie soms samen met andere organisaties ?

Tot nu toe proberen wij zoveel mogelijk de activiteiten van Sankaa bij te wonen en onze leden hierbij te betrekken. Zo gingen we vorig jaar op bezoek naar het Afrikamuseum in Tervuren en gingen we vissen op de Noordzee. Nieuwe kennis en nieuwe ervaringen opdoen.

Heb je nog dromen Prince?

Ja, op dit moment is onze associatie vooral gericht op mensen van de Brong Ahafo gemeenschap. We willen onze werking en activiteiten echter openstellen voor alle mensen ! Het is  goed om te verbreden want anders blijven we altijd onder ons en blijven we teveel gefocust op onszelf en onze eigen cultuur. We willen in het verlengde hiervan nog meer deelnemen aan de activiteiten van Sankaa waarbij zowel Afrikanen, Belgen en andere nationaliteiten aanwezig zijn.

Voor mezelf wil ik ooit heel vlot Nederlands praten. Het is een grote uitdaging maar ik denk dat het nodig is om me goed te kunnen positioneren en zo nog meer te kunnen bijdragen aan onze maatschappijSankaa viert diversiteit

Sankaa viert diversiteit met gratis activiteiten voor ouderen!

Sankaa, Vief, FMDO, Avansa Regio Antwerpen en de werkgroep Gekleurde Wijsheid vieren diversiteit met een inspirerende diversiteitsweek.

We brengen een gevarieerd programma met vier laagdrempelige activiteiten in verschillende steden. Kom langs en laat je verrassen door de diversiteit activiteiten en de gezellige sfeer!
Dit jaar ligt de focus op het verbinden van ouderen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

 🌿 Workshop “Thee, een venster op cultuur”

Ontdek samen met ons de rijkdom aan tradities rond kruidenthee uit verschillende gemeenschappen! Tijdens deze boeiende workshop verzamelen we kennis en wisselen we culturele aspecten uit over het gebruik van thee. We leggen de focus op traditie, sociale gewoonten en kennis uit de natuurlijke of traditionele geneeskunde.

Na een culturele inwijding krijg je de kans om zelf van een heerlijke thee te genieten. Bovendien kunnen we tijdens deze activiteit smullen van Afrikaanse hapjes. 

🗓️ Datum: Maandag 25 maart 2024
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
📍 Locatie: Zaal De Meirminne, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

Kom proeven, ontdekken en verbinden!

🎲 Spelletjes uit alle hoeken: ontdek gezelschapsspelen van verschillende Culturen!

Gezelschapsspelen brengen mensen samen en laten hen genieten van elkaars gezelschap. Ze dagen ons uit om slimme zetten te bedenken en helpen ons ontspannen en ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Tijdens deze activiteit kun je de traditionele gezelschapsspelen van verschillende culturen ontdekken en uitproberen. Er worden allerlei spellen voorzien, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Terwijl je speelt, kun je genieten van een hapje en een drankje.

🗓️ Datum: Woensdag 27 maart 2024 Tijd: 14:00 – 16:00 uur 📍 Locatie: LDC De Thuishaven, Neuseplein 3, 9000 Gent

Kom langs en laat je verrassen door de diversiteit aan spellen en de gezellige sfeer!


🎲 Verbindende Spelletjesmiddag: Ontmoet Anderen en Speel Samen!

Gezelschapsspelen brengen mensen samen en laten hen genieten van elkaars gezelschap. Ze dagen ons uit om slimme zetten te bedenken en helpen ons ontspannen en ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Tijdens deze activiteit kun je de traditionele gezelschapsspelen van verschillende culturen ontdekken en uitproberen. Er worden allerlei spellen voorzien, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Terwijl je speelt, kun je genieten van een hapje en een drankje.

🗓️ Datum: Donderdag 28 maart 2024 Tijd: 14:00 – 16:00 uur 📍 Locatie: Brussels Ouderenplatform, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel


🏡 Thuisgevoel: Praat Mee Over Wat ‘Thuis’ Voor Jou Betekent

Wat betekent ‘thuis’ voor jou? Is dat overal hetzelfde? Zijn er veel verschillen tussen culturen of juist niet? Neem, als het kan, een voorwerp mee dat jou doet denken aan thuis. We horen graag jouw verhaal en gaan hierover samen in gesprek. Tijdens de activiteit worden er pannenkoeken en Marokkaanse thee voorzien.

🗓️ Datum: Vrijdag 29 maart 2024 Tijd: 14:00 – 16:00 uur 📍 Locatie: Ontmoetingsruimte Marcelinne, Weeshuisstraat 1, 8400 Oostende

Kom langs en deel jouw thuisgevoel met ons!

Alle activiteiten zijn gratis. Om praktische redenen vragen we je wel om vooraf je deelname te bevestigen.

Dit kan via Mary Edna Lamnteh. Edna@sankaa.be, +32 0484 81 57 55

We kijken ernaar uit je te verwelkomen tijdens deze boeiende week! 👋

 De kracht van Sankaa

Son #dekrachtvansankaa

Met ‘De kracht van Sankaa’ zetten we elke maand de spotlight op een van de medewerkers.

Deze maand: Sonja Van Bockstaele

Sankaa is meer dan een organisatie; het is een gemeenschap waar Sonja, door iedereen gekend als SON, met passie haar steentje bijdraagt. Haar verhaal is er eentje van veelzijdigheid, doorzettingsvermogen en menselijkheid.

In een bescheiden huisje begint de dag voor Son met een blik op de ezels terwijl de computer start en ze de berichten op de gsm leest.
Als medewerker draagt ze vele hoeden: ze zet zich in voor vorming en verbinding, ondersteunt de communicatie en het educatief team en is al jaren een drijvende kracht achter de organisatie. 

Son werkt sinds 2010 bij Sankaa vzw en geen enkele dag is hetzelfde. Ze jongleert met praktische taken zoals het vinden van geschikte zalen, het contacteren van inspirerende sprekers en het voorbereiden van flyers.

Ze is ook de link tussen de coördinator en de educatieve medewerkers. Schrijven, interviews afnemen en mee het geheel van de organisatie overzien doet ze graag en met passie. Daarnaast volgt ze een aantal lidverenigingen op in het Gentse, waarvoor ze onder meer subsidiedossiers opstelt. 

Zien met de ogen van een ander

De maandelijkse teamvergadering is voor Son een moment van ontmoeting. Samen maken de collega’s de planning op, nemen beslissingen en evalueren voorbije activiteiten.  

De menselijke benadering binnen Sankaa is voor haar uniek: voor Son zijn medewerkers geen nummers, maar individuen met een gezamenlijk doel. Het blijft een leerschool om de standpunten van elke collega te blijven zien vanuit verschillende perspectieven.

Het kleine waarderen

Haar meest memorabele werkdag? Die ene dag op de Noordzee, met een groep van twintig leden. De kou sneed door hun jassen, de wind trok aan hun haren. De zee was woelig en iedereen was zeeziek. Als verantwoordelijke moest Sonja rustig blijven. Na negen uur varen kwamen ze eindelijk weer aan wal. Een dag die ze nooit zal vergeten en waar met een hartelijke lach wordt op teruggeblikt. 

Zielerust, dat is geluk volgens Sonja. Het zijn de kleine dingen: samen muziek maken, naar de sterren kijken, boeiende gesprekken voeren, liefst met een zelfgemaakte maaltijd: pompoensoep en vers geplukte paddenstoelen met ei, gevolgd door een heerlijk stukje citroentaart en een tas koffie.

“El amor es el arquitecto del universo.” Hesiodo

Tijdens een huidig vrij moment leest Sonja het boek
‘De vrouwen van de suikerrietplantage’ van ‘Ildefonso Falcones’ , een verhaal over de vrouwelijke slaven in Cuba in de 19de eeuw.

De handen

Tijdens de teambuildingsdag in oktober 2023 omschreven we elke collega door een lichaamsdeel in de kijker te zetten.
Bij de foto lees je elke maand waarom dit lichaamsdeel werd gekozen bij deze collega.


Voor Sonja werden de handen gekozen; 1 ondersteunend, 1 richting gevend. Zo werd omschreven als een collega die veel initiatief neemt en die ook taken gedreven uitvoert. Zo duwt ze de mensen ook mee vooruit in haar  beweging en blijft ze achter hen staan om richting te geven of bij te springen waar nodig. Het is belangrijk voor Sonja om Sankaa als een gemeenschappelijk project te dragen en mee vooruit te duwen.

Benieuwd wie Sonja haar collega’s zijn? Volg onze website, Facebook of Instagrampagina.