Digitalisering

Digimeet Gent

Digimeet Gent 26/3

Dinsdag 26 maart en dinsdag 23 april organiseren we in samenwerking met SAAMO DIGIMEET in Gent

DIGIMEET GENT is :

* ontmoeten en leren van elkaar

* hulp bij digitale uitdagingen zoals It’s me, bankapp, updates enz

Vanaf 13h kan je vrij in en uitlopen en ben je welkom voor een babbel, hulp en ondersteuning.

Vrijblijvend kan je ook de vorming rond online prijzen vergelijken van energieleveranciers !

Wil je graag voordien een kom soep? Welkom vanaf 12h

DIGIMEET GENT :

ūüóďÔłŹ Datum: dinsdag 26 maart en dinsdag 23 april
‚Źį Tijd: Soep: 12:00 uur, Digimeet vanaf 13:00 uur
ūüďć Locatie: De Broederij, Standaerdsite 1, LedebergVereniging in de kijker : Voice of Women

Vereniging in de kijker: Voice of Women

Clara Laoye van Voice of Women ademt eenvoudigweg hartelijkheid en dynamiek uit. Het is koud en regenachtig buiten maar in mijn bureau voelt het plots enkele graden warmer wanneer ik haar innemende glimlach zie.

Het gesprek komt snel op gang en ik luister geboeid naar haar verhaal. Hoe ze in 2005, vanuit Nigeria, als vrouw van een diplomaat, toekwam in Belgi√ę na haar studies biologie, hoe ze het als kind al altijd opnam voor de zwakkere in de maatschappij en hoe ze vanuit Tienen haar volwassen 3 kinderen, ondertussen als weduwe, opvoedde.

Hier kon ze zelf, als vrouw van een diplomaat, niet aan het werk, maar actief zijn en iets kunnen betekenen voor anderen was sterker dan haarzelf.
Ze werd als snel actief in de protestantse kerk en werd er na enkele jaren ook pastor en counselor.

Naast deze activiteiten zet Clara zich ook al jarenlang in als stichtende voorzitster van Voice of Women. Haar levensweg kleurt zich door actie en inzet voor de situatie van vrouwen van alle horizonten vanuit mededogen en sociale verontwaardiging.

Clara, hoe en wanneer begint het verhaal van Voice of Women ?

Eigenlijk dekt de naam ‚ÄėVoice of Women‚Äô de lading. Ik groeide op in een maatschappelijke achtergrond waarin vrouwen gemarginaliseerd werden. We konden geen uitdrukking geven aan onze gevoelens en opinies of ze werden simpelweg niet gehoord. Het was nog een zeer traditionele omgeving waarin het bijvoorbeeld nog steeds beter was om een jongen op de wereld te zetten. In tegenstelling tot meisjes zetten die de familienaam wel verder en hielden ¬†ze de erfenis in de familie.

Van jongsaf aan vond ik dit onrechtvaardig en wou ik iets veranderen. Ik zag van heel dichtbij hoe mijn tantes niet in hun waarde erkend werden bij huiselijke conflicten. Hun frustraties, en opinies werden niet gehoord gewoonweg omdat ze vrouw waren.

Toen ik in Belgi√ę kwam bleef mijn innerlijke stem spreken en ook hier wou ik me blijven inzetten voor de vrouwen. Door de activiteiten in de kerk kwam ik in contact met vrouwen van verschillende achtergronden, nationaliteiten, leeftijden,‚Ķ. Sommigen van hen hadden relatieproblemen, andere hadden nood aan een woning of nog andere hadden hulp nodig bij het in orde maken van hun papieren. Zo ontstond er na enkele jaren, vanuit de kerk maar ook vanuit een opvangcentrum, ¬†een groep van een 9 tal vrouwen die op regelmatige basis ondersteuning boden. In 2011 besloten we dit te formaliseren onder de noemer van een vzw en zo zag ‚ÄėVoice of Women‚Äô het leven.

Jullie bestaan dus al  enkele jaren. Welke zijn jullie activiteiten?

Het oorspronkelijke idee was veelzijdig. Het ondersteunen van zwakkere vrouwen stond centraal maar bovendien wilden we sensibiliseren en  ondersteunen bij integratie, emancipatie en participatie. In onze beginfase gingen we bijvoorbeeld naar de prostitutiebuurten om de daar werkzame vrouwen mentaal te ondersteunen of te sensibiliseren en hen door te verwijzen naar openbare diensten zoals CAW en PAGASA.

Verder bouwden we ons eigen sociale vangnet uit om de vrouwen uit onze gemeenschap financieel, praktisch en mentaal bij te staan. Bij een bevalling bijvoorbeeld gaan wij op kraambezoek en vieren samen het nieuwe leven, brengen we eten mee, helpen we met praktische taken en blijven ook nadien de jonge moeder bijstaan. Het heeft kracht en brengt geluk !

Ontspanning is een andere pijler van onze werking. Voor de vrouwen die hier leven, ver van hun familie en geboorteland en die werk en kinderen combineren is het soms moeilijk om uit hun gekende omgeving te stappen. Ze ervaren veel stress die ze te weinig kunnen kanaliseren. Door samen uitstappen te doen probeer ik hen een moment van ontspanning aan te bieden om zo weer sterker te staan in het dagelijkse leven.  Ook ons wekelijks koor, waar samen zingen en samenzijn centraal staan,  is voor velen van hen een welkome uitlaatklep.

We willen als vrouwen ook sterker worden en van onze eigen kracht bewust zijn. Dit doen we door vormingen te organiseren rond bijvoorbeeld financi√ęle empowerment, schoonheid en opvoeding. Vooral dit laatste is een belangrijke topic omdat vele van onze kinderen hier geboren zijn en opgroeien in het westerse opvoedingssysteem. ¬†Wij werken vanuit het opvoedingssysteem die we kennen vanuit ons thuisland en dit heeft soms conflict. Door ons ook open te stellen voor het Westerse opvoedingssysteem proberen we tot een mooie blend te komen.

Hebben jullie ook nog een link met Nigeria ?

We ondersteunen nog een vrouwenorganisatie die daar actief is. Vooral door het  jaarlijks zenden van kledij voor vrouwen en kinderen.

Heb je nog dromen ?

Oh ja ! Heel veel … maar mijn grootste droom is het vinden van nieuwe huisvesting voor onze vzw zodat we vrouwen kunnen blijven opvangen en ondersteunen in een veilige omgeving en we tevens een eigen plek hebben om vormingen te organiseren.

 

Heel erg bedankt Clara !


Vereniging in de kijker : Brong Ahafo Association

Een koude, grijze namiddag in februari krijgt wat meer kleur en dynamiek wanneer Prince Ameyaw op het scherm verschijnt. Prince, afkomstig uit de Brong Ahafo Region in Ghana is een heel vlotte prater en ons gesprek komt al snel op gang.

Hij vertelt me dat hij 38 jaar oud is en in ¬†2008 in Belgi√ę toekwam na zijn studies Economische wetenschappen. Ondertussen woont hij al lang in Aalst, is hij gehuwd en heel trotste vader van 4 kinderen. Naast zijn werk als logistieke medewerker is hij graag bij zijn kinderen. Het is een echte familieman en houdt er van om samen dingen te ondernemen.

Gedreven als hij is zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de Brong Ahafo Association. Hij is niet alleen coördinator maar hij vertegenwoordigt de vereniging bij Sankaa en is assistent-secretaris. Een man die geen tijd te verliezen heeft !

Dag Prince, kan je me wat meer vertellen over het ontstaan van de Brong Ahafo Association (BAA)?

Het verhaal van de BAA begint al in 1992. Veel van de latere leden bevonden zich toen een beetje overal verspreid in Belgi√ę. Er was weinig contact omdat velen ook nog geen telefoon hadden en zeker nog geen computer. Het was een uitdaging om te integreren hier in Belgi√ę zonder klankbord.

Het was op een begrafenisplechtigheid dat enkele personen uit het Brusselse het idee kregen om te kijken hoe ze elkaar konden ondersteunen in nood. En meer nog, hoe ze een groep konden vormen, een manier om elkaar te ontmoeten op regelmatige basis, om zo een vinger aan de pols te kunnen houden en de noden en behoeftes binnen de Brong Ahafo Community te detecteren. De plotse en eenzame dood van de man had een spanning en onrust teweeggebracht binnen de gemeenschap dus iedereen was opgelucht en akkoord om zich te verenigen en zo een informeel vangnet te vormen.

Het begon kleinschalig maar beetje en beetje werd de groep uitgebreid met andere leden en zo ontstond BAA. In 1996 sloten zij zich ook aan bij Ghana Council, een koepelvereniging die bestaat uit lidverenigingen vanuit de volledige Ghanese gemeenschap.

Zijn de doelstellingen ondertussen veranderd ?

Inderdaad, ondertussen ligt onze focus ook op integratie. We willen mensen vanuit onze ervaringen wegwijs maken in het Vlaamse landschap door mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen en te inspireren om zo tot een positief verhaal te komen.

We willen ook niet alleen hier helpen maar ook onze families en gemeenschappen in Ghana ondersteunen. We weten dat er in Ghana op verschillende vlakken nog tekorten zijn en dat dingen hier anders en vaak effici√ęnter georganiseerd worden.

Wat we hier leren proberen we te implementeren in Ghana met respect voor de plaatselijke gewoonten en gebruiken. Zo hielpen we een gezondheidscentrum met de aankoop van ademhalingstoestellen en couveuses. Voordien werden te vroeg geboren baby’s op de buik van de moeder gelegd bedekt met een deken. Vaak was dit niet voldoende ! Door de hier opgedane kennis en de aankoop van het materiaal worden de vroeggeborenen en de moeders nu beter opgevolgd en geholpen.

En hoe vertalen jullie die doelstellingen in acties ?

Structureel ontmoeten wij elkaar de eerste zondag van de maand. Deze samenkomst is een belangrijk deel van onze werking. Het is niet alleen een viering van onze culturele waarden maar het is ook het uitgelezen moment waarop we toetsen of er problemen zijn in de gemeenschap en hoe we daar als groep kunnen op inspelen. Eveneens informeren we onze achterban rond wetgeving, regels, verplichtingen,.. die hier gelden en leggen we hen uit wat dit voor het concreet betekent.

Samen bekijken we hoe we de ¬†BAA samen kunnen dragen en doen groeien tot een plek waar iedereen zich goed voelt. Dit laatste is een belangrijke topic in onze werking. We zien de laatste jaren dat onze leden minder praktische en financi√ęle ondersteuning nodig hebben maar vooral zoeken naar ontmoeting. Er is veel eenzaamheid en isolatie en dat weegt op de mentale gezondheid.

Verder hebben we ook educatieve activiteiten. Zo organiseren we infosessies en seminaries rond welvaartsziekten en de symptomen hiervan. We sensibiliseren om tijdig medische hulp te zoeken. Bij sommige activiteiten focussen we ook heel specifiek op onze oudere leden. Bij hen is de taalbarrière nog realiteit en we proberen hen dan ook te ondersteunen en te betrekken zodat ze niet wereldvreemd worden.

Natuurlijk organiseren we ook activiteiten gericht op ontspanning omdat we het heel belangrijk vinden om ook gewoon samen te zijn. We houden ervan om elkaar te ontmoeten rond voeding. We gaan op zoek naar nieuwe gastronomische horizonten en zo slagen we er in om leren en samen zijn met elkaar te verbinden.

Werken jullie soms samen met andere organisaties ?

Tot nu toe proberen wij zoveel mogelijk de activiteiten van Sankaa bij te wonen en onze leden hierbij te betrekken. Zo gingen we vorig jaar op bezoek naar het Afrikamuseum in Tervuren en gingen we vissen op de Noordzee. Nieuwe kennis en nieuwe ervaringen opdoen.

Heb je nog dromen Prince?

Ja, op dit moment is onze associatie vooral gericht op mensen van de Brong Ahafo gemeenschap. We willen onze werking en activiteiten echter openstellen voor alle mensen ! Het is  goed om te verbreden want anders blijven we altijd onder ons en blijven we teveel gefocust op onszelf en onze eigen cultuur. We willen in het verlengde hiervan nog meer deelnemen aan de activiteiten van Sankaa waarbij zowel Afrikanen, Belgen en andere nationaliteiten aanwezig zijn.

Voor mezelf wil ik ooit heel vlot Nederlands praten. Het is een grote uitdaging maar ik denk dat het nodig is om me goed te kunnen positioneren en zo nog meer te kunnen bijdragen aan onze maatschappijVereniging in de kijker : Brong Ahafo Association

Vereniging in de kijker : Brong Ahafo Association

Een koude, grijze namiddag in februari krijgt wat meer kleur en dynamiek wanneer Prince Ameyaw op het scherm verschijnt. Prince, afkomstig uit de Brong Ahafo Region in Ghana is een heel vlotte prater en ons gesprek komt al snel op gang.

Hij vertelt me dat hij 38 jaar oud is en in ¬†2008 in Belgi√ę toekwam na zijn studies Economische wetenschappen. Ondertussen woont hij al lang in Aalst, is hij gehuwd en heel trotste vader van 4 kinderen. Naast zijn werk als logistieke medewerker is hij graag bij zijn kinderen. Het is een echte familieman en houdt er van om samen dingen te ondernemen.

Gedreven als hij is zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de Brong Ahafo Association. Hij is niet alleen coördinator maar hij vertegenwoordigt de vereniging bij Sankaa en is assistent-secretaris. Een man die geen tijd te verliezen heeft !

Dag Prince, kan je me wat meer vertellen over het ontstaan van de Brong Ahafo Association (BAA)?

Het verhaal van de BAA begint al in 1992. Veel van de latere leden bevonden zich toen een beetje overal verspreid in Belgi√ę. Er was weinig contact omdat velen ook nog geen telefoon hadden en zeker nog geen computer. Het was een uitdaging om te integreren hier in Belgi√ę zonder klankbord.

Het was op een begrafenisplechtigheid dat enkele personen uit het Brusselse het idee kregen om te kijken hoe ze elkaar konden ondersteunen in nood. En meer nog, hoe ze een groep konden vormen, een manier om elkaar te ontmoeten op regelmatige basis, om zo een vinger aan de pols te kunnen houden en de noden en behoeftes binnen de Brong Ahafo Community te detecteren. De plotse en eenzame dood van de man had een spanning en onrust teweeggebracht binnen de gemeenschap dus iedereen was opgelucht en akkoord om zich te verenigen en zo een informeel vangnet te vormen.

Het begon kleinschalig maar beetje en beetje werd de groep uitgebreid met andere leden en zo ontstond BAA. In 1996 sloten zij zich ook aan bij Ghana Council, een koepelvereniging die bestaat uit lidverenigingen vanuit de volledige Ghanese gemeenschap.

Zijn de doelstellingen ondertussen veranderd ?

Inderdaad, ondertussen ligt onze focus ook op integratie. We willen mensen vanuit onze ervaringen wegwijs maken in het Vlaamse landschap door mensen bij elkaar te brengen en elkaar te helpen en te inspireren om zo tot een positief verhaal te komen.

We willen ook niet alleen hier helpen maar ook onze families en gemeenschappen in Ghana ondersteunen. We weten dat er in Ghana op verschillende vlakken nog tekorten zijn en dat dingen hier anders en vaak effici√ęnter georganiseerd worden.

Wat we hier leren proberen we te implementeren in Ghana met respect voor de plaatselijke gewoonten en gebruiken. Zo hielpen we een gezondheidscentrum met de aankoop van ademhalingstoestellen en couveuses. Voordien werden te vroeg geboren baby’s op de buik van de moeder gelegd bedekt met een deken. Vaak was dit niet voldoende ! Door de hier opgedane kennis en de aankoop van het materiaal worden de vroeggeborenen en de moeders nu beter opgevolgd en geholpen.

En hoe vertalen jullie die doelstellingen in acties ?

Structureel ontmoeten wij elkaar de eerste zondag van de maand. Deze samenkomst is een belangrijk deel van onze werking. Het is niet alleen een viering van onze culturele waarden maar het is ook het uitgelezen moment waarop we toetsen of er problemen zijn in de gemeenschap en hoe we daar als groep kunnen op inspelen. Eveneens informeren we onze achterban rond wetgeving, regels, verplichtingen,.. die hier gelden en leggen we hen uit wat dit voor het concreet betekent.

Samen bekijken we hoe we de ¬†BAA samen kunnen dragen en doen groeien tot een plek waar iedereen zich goed voelt. Dit laatste is een belangrijke topic in onze werking. We zien de laatste jaren dat onze leden minder praktische en financi√ęle ondersteuning nodig hebben maar vooral zoeken naar ontmoeting. Er is veel eenzaamheid en isolatie en dat weegt op de mentale gezondheid.

Verder hebben we ook educatieve activiteiten. Zo organiseren we infosessies en seminaries rond welvaartsziekten en de symptomen hiervan. We sensibiliseren om tijdig medische hulp te zoeken. Bij sommige activiteiten focussen we ook heel specifiek op onze oudere leden. Bij hen is de taalbarrière nog realiteit en we proberen hen dan ook te ondersteunen en te betrekken zodat ze niet wereldvreemd worden.

Natuurlijk organiseren we ook activiteiten gericht op ontspanning omdat we het heel belangrijk vinden om ook gewoon samen te zijn. We houden ervan om elkaar te ontmoeten rond voeding. We gaan op zoek naar nieuwe gastronomische horizonten en zo slagen we er in om leren en samen zijn met elkaar te verbinden.

Werken jullie soms samen met andere organisaties ?

Tot nu toe proberen wij zoveel mogelijk de activiteiten van Sankaa bij te wonen en onze leden hierbij te betrekken. Zo gingen we vorig jaar op bezoek naar het Afrikamuseum in Tervuren en gingen we vissen op de Noordzee. Nieuwe kennis en nieuwe ervaringen opdoen.

Heb je nog dromen Prince?

Ja, op dit moment is onze associatie vooral gericht op mensen van de Brong Ahafo gemeenschap. We willen onze werking en activiteiten echter openstellen voor alle mensen ! Het is  goed om te verbreden want anders blijven we altijd onder ons en blijven we teveel gefocust op onszelf en onze eigen cultuur. We willen in het verlengde hiervan nog meer deelnemen aan de activiteiten van Sankaa waarbij zowel Afrikanen, Belgen en andere nationaliteiten aanwezig zijn.

Voor mezelf wil ik ooit heel vlot Nederlands praten. Het is een grote uitdaging maar ik denk dat het nodig is om me goed te kunnen positioneren en zo nog meer te kunnen bijdragen aan onze maatschappijDigimeet

Digimeet Gent 23/1

Digimeet Gent

Dinsdag 23 januari gaan we weer van start met onze maandelijkse bijeenkomst DIGIMEET in Gent

DIGIMEET GENT is :

* ontmoeten en leren van elkaar

* hulp bij digitale uitdagingen zoals It’s me, bankapp, updates enz

Vanaf 9h30 kan je vrij in en uitlopen en ben je welkom voor een babbel, hulp en ondersteuning.

Vrijblijvend kan je ook de vorming rond mobiliteit in Gent volgen !

DIGIMEET GENT : De  Broederij, Standaerdsite 1, Ledeberg


DIGIMEET : Maandelijks info/oefen en ontmoetingsmoment

Op 29 april 2023, tussen 10h en 13h,  zijn jullie welkom op onze  Digimeet.

Heb je problemen met het installeren van apps (Itsme, bankapp, google maps,…..) of weet je niet goed hoe je aan de slag moet met een laptop, heb je problemen met het opslaan van gegevens op je telefoon,…..Maw ben je een beetje verloren gelopen in de digitale wereld ?

Op onze maandelijkse digi-dag krijg je de kans om onder begeleiding in een veilige omgeving je digi-skills te ontwikkelen en te oefenen. Onze medewerkers zijn aanwezig om antwoord te bieden aan al je vragen en twijfels.

Een afspraak hoeft niet. Je kan gewoon binnenstappen en genietend leren…. koffie en kleine versnaperingen worden voorzien.

Waar : Brede School, Prins Leopoldstraat 51, Borgerhout

*** Volgende digimeet : 16 mei van 13h tot 16hSankaa: gedragen door vrijwilligers

Sankaa : gedragen door vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is sinds het ontstaan van Sankaa ons draagvlak geweest, het is onze direct link met de sleutelfiguren van onze lidverenigingen en in het verlengde daarvan met de Afrikaanse gemeenschap en de bredere samenleving. Onze vrijwilligers zijn de bouwstenen en het cement van onze werking en zodoende belangrijk onderdeel hiervan.

‚ÄėVrijwillig‚Äô, een samensmelting van ‚ÄėVrij‚Äô en ‚ÄėWil‚Äô. 2 nobele begrippen die we binnen de werking van Sankaa ook naar waarde schatten. Op alle niveau‚Äôs zetten mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, gender,‚Ķ zich onbetaald en vrijwillig in om positief bij te dragen aan de gemeenschap of aan een andere persoon. ¬†We kunnen bovendien niet alleen rekenen op mensen uit onze lidverenigingen maar ook vanuit andere hoeken. Het zijn bruggenbouwers ‚Ķ tussen de verschillende gemeenschappen en individuen, tussen de gemeenschappen, de federatie, de ¬†partners en de bredere samenleving.

Binnen ons beleid toetsen we onze noden af aan de interesses, passies, sterktes en behoeftes van de mogelijke vrijwilligers. Een plek waar het leveren van een bijdrage tot een doel samengaat met de persoonlijke groei van de vrijwilliger. Zo kunnen ze nieuwe ervaringen en kennis opdoen, ontmoeten ze andere mensen, voelen zich waardevol en gezien, ….  Via vormingen en ontmoetingsmomenten proberen we hen te vormen en te versterken in hun taken. Af en toe  zetten we ze graag in de kijker en bedanken we ze met een kleine attentie.

‚ÄúNaast het feit dat dit vrijwilligerswerk me uit de eenzaamheid trekt en me gelukkig maakt vind ik het belangrijk dat ik actief blijf binnen de gemeenschap‚ÄĚ Kris Uyi Guobadia (64 jaar-Nigeria)

Voor Kris, √©√©n van onze bestuursvrijwilligers, is Sankaa de brug tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Belgische samenleving en daarom de perfecte plek voor hem om deel te nemen aan de verwezenlijking van deze missie en bij te dragen aan de versterking en zichtbaarheid van de Afrikaanse gemeenschap in Belgi√ę.

Naast het feit dat dit vrijwilligerswerk hem uit de eenzaamheid trekt en hem gelukkig maakt vindt hij het belangrijk ¬†te voelen dat hij constructief meewerkt aan de opbouw van de gemeenschap. Kris is van Nigeriaanse afkomst en is ondertussen 64 jaar oud , studeerde Bank en Financi√ęn en werkte als boekhouder in het bankwezen. Naast het voorzitterschap binnen zijn eigen VZW (The Parliamentary Club) is hij ook financieel secretaris binnen Sankaa.
Een gouden aanwinst voor de werking van Sankaa en een mooie gelegenheid voor hem om zijn ervaring en talenten te blijven gebruiken.

Het samenwerken met mensen van verschillende afkomst was voor hem een eyeopener. Hij kreeg oog voor de verschillen en de gelijkenissen over grenzen en kleuren heen. Zo ontdekte hij een voor hem nieuwe wereld waarin hij een actieve rol kon spelen en zo ook weer zichtbaar werd en ruimte kreeg voor zelfontplooiing.

‚ÄúDoor anderen te helpen hielp ik ook mezelf‚ÄĚ Cynthia Obedekah (55 jaar-Ghana)

Voor Cynthia uit Ghana is de passie om anderen te helpen die haar motiveert om zich in te zetten voor anderen. Cynthia is 55, moeder van 3 kinderen en studeert en werkt als kinderbegeleidster. Naast haar actieve inzet in haar eigen vzw Nyemimei Akpee Belgium staat ze altijd klaar om mensen te helpen bij het toeleiden naar de juiste openbare diensten, bij het vertalen of invullen van documenten, voor het informeren rond bepaalde gebruiken,….

Binnen Sankaa speelde zij als vrijwilligster een belangrijke rol binnen het project Racisme Ontrafeld waarbij verhalen verzameld werden. Voor vele mensen van de Afrikaanse Gemeenschap was de vraagstelling in het Nederlands een drempel. Cynthia bracht deze mensen bijgevolg samen en hielp hen met het toegankelijker en begrijpbaarder maken van de vragen. Zonder haar was het moeilijk geweest om deze groep mensen te bereiken wat belangrijk was om de volledigheid van het onderzoek te kunnen garanderen.

Haar innerlijke drijfveer is sociaal en democratisch. Zij wil graag dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij en wil daar graag toe bijdragen door zo veel mogelijk drempels weg te nemen. Door haar inzet binnen ‘Racisme Ontrafeld‘ leerde ze zelf ook ontzettend veel. Ze leerde activiteiten organiseren, mensen samen te brengen en ze werd zich bewust van de werking van de Belgische maatschappij. ‚ÄėDoor anderen te helpen hielp ik ook mezelf‚Äô vertelt ze fier en dat maakt haar gelukkig.Project in de kijker : Digimeet

Project in de kijker :

DIGIMEET : een initiatief van Sankaa waar digitalisering en ontmoeting samengaan

Digitalisering

‚ÄėIk heb zoveel geleerd ! Ik dacht dat het veel moeilijker was ! En het was nog eens gezellig ook. Het heeft me enorm geholpen‚Äô ¬†~ Josee de l‚Äôamis de l espoir

 Digitalisering gaat snel en niet iedereen kan mee met deze maalstroom. Als koepelorganisatie van de Afrikaanse gemeenschap willen wij inzetten op e-inclusie door te werken aan kennisverwerving en gedragsverandering in hapbare, voor kwetsbare groepen toegankelijke, stappen.

Tegenwoordig zijn er heel wat initiatieven om mensen digitaal vaardig te maken. Overal duiken er digipunten op en bovendien is er een groot aanbod aan vormingen. Onze educatieve medewerkers, die een vinger aan de pols houden bij de lidverenigingen, ondervinden echter  dat mensen uit de achterban de weg kwijt zijn geraakt in de digitale evolutie en niet genoeg zelfvertrouwen hebben om naar een digipunt te stappen. Taalbarrière, schaamtegevoel, …,om maar enkele drempels te benoemen, spelen hierbij een grote rol.

In antwoord hierop begon Sankaa vorig jaar met een pilootproject in Antwerpen waarbij onze leden 2 wekelijks naar ons bureau kunnen komen met hun digitale vragen. Een veilige, gekende plek waarbij ze op maat geholpen konden worden.

De vragen zijn zeer uitlopend maar vaak voorkomende topics zijn itsme, bankapp, mails beantwoorden, my pension, mijn gezondheid, …. Onze medewerkers  proberen in eerste instantie kennis door te geven maar het blijft daar niet bij. We laten mensen ook zelf aan de slag gaan door hen stapsgewijze te leren werken met apps zoals bijvoorbeeld itsme of de bankapp. Belangrijk is dat mensen vertrouwen krijgen in hun kunnen  en deze mentale ondersteuning is minstens zo belangrijk als de kennisoverdracht.

Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal laptops waarop kan geoefend worden of waarop er mails kunnen gelezen worden, opzoekingen gedaan worden.  Vele vragen gaan echter over apps op de mobiele telefoons en daar is een groot struikelblok de verouderde toestellen. Toestellen waarop vele apps niet meer compatibel zijn… Het is een uitdaging voor Sankaa om te kijken hoe we daar een oplossing kunnen bieden.

Gezien de missie van Sankaa  is om voor de gemeenschap te werken door de gemeenschap zetten wij ook in op vrijwilligers die samen met de educatieve medewerkers dit project kunnen dragen. Gezien het succes in Antwerpen starten we dit najaar ook het project op in Gent en Brussel. In Gent gaan we hand in hand met Saamo Ledeberg in de Broederij. Elke dinsdagvoormiddag gaat daar een vorming door rond verschillende thema’s en tegelijkertijd kunnen mensen daar terecht met hun vragen rond digitalisering. In Brussel bundelen we maandelijks,  digitalisering en themagerichte activiteiten als een afterwork digimeet in de vroege vooravond . Net als in Antwerpen is daar niet alleen de digitalisering belangrijk maar ook het samenzijn. In Antwerpen en Brussel is er altijd tijd voor een babbel rond een  koffie en koek en in Gent wordt rond de middag altijd een kom verse soep voorzien. Op die manier bieden proberen we mensen ook uit hun isolement en de bijhorende eenzaamheid te halen. Leren en samenzijn, van elkaar leren, elkaar inspireren, elkaar aanmoedigen,… een boeiende mix !

Heb je ook vragen rond digitalisering of wil je ook graag vrijwilliger worden om anderen te gidsen in deze digitale wereld …. Aarzel niet om ons te contacteren of ons te volgen op onze facebook voor onze komende evenementen.Project in de kijker : Safe harbour

Project in de kijker : Safe harbour

In gesprek met Camille

Een nieuw project, een nieuwe uitdaging en een nieuw gezicht. Camille Lofongo is half Belgische, half Congolese en heeft een uitstraling om ‚ÄėU‚Äô tegen te zeggen. Sinds kort is zij onze nieuwe collega binnen Sankaa waar zijn projectverantwoordelijke is voor Safe Harbour. Met haar achtergrond als leerkracht voor jongeren met een migratieachtergrond en haar passie voor vluchtelingenwerk is zij daarvoor de geknipte persoon. Een multi-culturele, kleurrijke omgeving waarin ieder individu zich in al zijn kracht en eigenheid kan ontplooien is haar biotoop en daardoor kwam ze ¬†bij Sankaa terecht.

Zij is het perfecte puzzelstukje binnen het diverse Sankaa-team waar ze niet alleen maar voor maar ook met de gemeenschap kan werken.

Safe Harbour ‚Ķ ¬†‚ÄėRacisme Ontrafeld‚Äô als vruchtbare grond

In 2022 publiceerde Sankaa het eindrapport van het project ‚ÄėRacisme Ontrafeld‚Äô. E√©n van de aanbevelingen hierin was antwoord bieden aan het onveiligheidsgevoel dat deelnemers ervaren in hun dagelijks leven. Sankaa besloot dan ook een vervolgproject op te starten voor mensen met Afrikaanse achtergrond. Safe Harbour wil voor hen een veilige plek zijn waar ze terecht kunnen met hun verhaal, waar ze een luisterend oor vinden en waar ze erkend worden in hun pijn.

Verbinding, veerkracht en healing  ….

In een eerste fase rolde Camille in Antwerpen en Brussel groepssessies uit waarin de deelnemers hun verhaal kunnen doen. Belangrijk hierbij is dat iedereen welkom is, binnen een kader van veiligheid en respect. Er wordt  vertrouwd op de intelligentie en de veerkracht van de deelnemers. Verbinding, aandacht en waardering voor elkaar staan hier centraal.

In een latere fase zal het accent verschoven worden naar  healing en opbouwen van veerkracht. Zo gaan de deelnemers bijvoorbeeld aan de slag met een psychologe die bewegingstherapie aanbiedt, krijgen ze vormingen rond traumaverwerking en veerkracht door Deep Democracy, gaan ze olv BAMKO-CRAN het Afrikamuseum in Tervuren bezoeken met een Afrikaanse bril op, enz….

Naast de ontmoetingen is er ook een online ‚Äúsafe space‚ÄĚ op de Sankaa-website : www.sankaa.be/sh. Deze website geeft inkijk in het project. Via getuigenissen, tools, ons logboek‚Ķ willen we mensen aanmoedigen om toch ook die veilige plek op te zoeken. Want iedereen heeft recht op steun vanuit de eigen gemeenschap. De website is Nederlandstalig en zeker ook geschikt voor oudere kinderen en tieners.

Uitdaging  … geloven in het proces

 Volgens Camille is het project een uitdaging. Niet alleen omwille van het gevoelige thema maar ook omwille van de grote verscheidenheid van de deelnemers. Belangrijk is dat iedereen ongeacht leeftijd, ervaring, gender,… zijn graantje kan meepikken. Het is geen zwart/wit verhaal maar een proces die zich in elk van de deelnemers op zijn eigenste manier ontwikkeld. Het is ambitieus maar absoluut noodzakelijk.

 Toekomstdromen… een vrouw met een missie

Momenteel kregen we fondsen voor een werkjaar. We hopen dat het project kan verlengd worden want het is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van een lange maar boeiende weg. Een glooiende weg naar het verder ontplooien van de identiteit, het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht, het gevoel hebben mee te tellen en deel uit te maken van een gemeenschap,…

Dit is nog maar een deel van het proces waar echter nog veel ruimte voor verdieping en verwerking is. Let’s hope ! Samen sterker dan alleen!Digimeet : maandelijks info/oefen- en ontmoetingsmoment - Juli

Digimeet : maandelijks info/oefen- en ontmoetingsmoment : Juli

Op 2 juli en 22 juli  2023, tussen 10h en 13h   zijn jullie welkom op onze  Digimeet.

Heb je problemen met het installeren van apps (Itsme, bankapp, google maps,…..) of weet je niet goed hoe je aan de slag moet met een laptop, heb je problemen met het opslaan van gegevens op je telefoon,…..Maw ben je een beetje verloren gelopen in de digitale wereld ?

Op onze maandelijkse digi-dag krijg je de kans om onder begeleiding in een veilige omgeving je digi-skills te ontwikkelen en te oefenen. Onze medewerkers zijn aanwezig om antwoord te bieden aan al je vragen en twijfels.

Een afspraak hoeft niet. Je kan gewoon binnenstappen en genietend leren…. koffie en kleine versnaperingen worden voorzien.

Waar : Brede School, Prins Leopoldstraat 51, BorgerhoutVereniging in de kijker : Amis de l'espoir

Vereniging in de kijker : Amis de l'espoir

‚ÄėIk ben Jos√©e Kindusu en ik kom uit Congo, geboren in Kinshasa en sinds 1999 in Belgi√ę‚Äô. De eerste zin van een boeiend gesprek met √©√©n van de grondlegster van ‚ÄėAmis de l‚Äôespoir‚Äô.

Jos√©e trouwde hier in Belgi√ę met een Angolese man en heeft ondertussen 4 kinderen. Als kapster was het moeilijk om haar job met haar gezin te ¬†combineren en daarom ging ze ¬†enkele jaren geleden aan de slag als huishoudhulp voor senioren.

Zij is een echte bezige bij want naast haar gezin en job zet ze zich ook in voor de kerk waar ze bijbelstudie geeft.

Hoe is het allemaal begonnen ?

Het begon allemaal tijdens de coronacrisis. Op een dag zat ze samen met een vriendin toen ze een filmpje binnenkreeg van een huilend kind in een weeshuis in Congo. Eén van de velen in het door onrust en oorlog geteisterde Congo. Beide vriendinnen, geraakt door het beeld, wilden graag iets helpen maar hadden zelf ook geen extra middelen in de onzekere coronaperiode.

Wat ze wel beide hadden was een kelder. En in die kelders stonden nog heel veel ongebruikte kinderspullen die in goede staat waren. Enkele dagen later zat alles in kartonnen dozen en werden die opgestuurd naar het desbetreffende weeshuis. Met de opbrengst van de verkoop van de zending kon er eten gekocht worden. Het gaf hen een goed en warm gevoel iets te kunnen doen voor anderen tijdens deze moeilijke periode.

Maar daar bleef het niet bij ….

Een maand later verzamelden ze ook fondsen en de besteding  hiervan werden gepubliceerd op facebook. De reacties waren overweldigend en motiverend. Mensen contacteerden hen omdat ze ook hun steentje wilden bijdragen en zo werd hun netwerk hier steeds groter en groter.  In Congo zelf ondersteunen ze ondertussen al 4 weeshuizen.

De kracht van dit project ligt erin dat er met vele kleintjes een groot verschil gemaakt wordt en dat de weeskinderen weer hoop krijgen. Door de schaalvergroting van het project beslisten ze ¬†in 2022 om alles binnen een structuur te gieten en zo ontstond de vereniging ‚ÄėAmis de l‚Äôespoir‚Äô.

Een blik op de toekomst …

¬†Amis de l‚Äôespoir ¬†blijft inzetten op fondsenverzameling en tegelijkertijd blijven ze ¬†ook het grote publiek informeren en sensibiliseren rond de situatie in de weeshuizen in Congo. Dit doen ze bijvoorbeeld door informatiesessies te geven in kerken of tijdens ‚Äėmeet en greet‚Äô bijeenkomsten van Sankaa.

Ze blijven ook zichzelf vormen om sterker te worden in het sturen en organiseren van een vereniging. Zo volgen ze vormingen rond digitalisering en vragen ze ondersteuning bij de educatieve medewerkers van Sankaa. Een werkende en actieve vereniging  is van belang om alles goed te laten verlopen en op te volgen.

Amis de l’espoir kan ondertussen steunen op 80 leden. Het is niet alleen een netwerk om fondsen en spullen te verzamelen maar het is een echte hechte gemeenschap geworden. Ze denken samen na, ondersteunen elkaar en doen ook uitstappen samen. Zo gaan ze bijvoorbeeld naar concerten en culturele activiteiten, volgen ze vormingen rond diabetes en nemen ze deel aan de samenkomsten van Safe harbour.

Het netwerk in Congo…en nu ook in Angola

 De werking van Amis de l’espoir is een ongelooflijk rijk en inspirerend project  hier en in Congo. In Congo steunen ze op vertegenwoordigers die de weeshuizen ter plaatse bezoeken, de noden detecteren en de besteding van de donaties opvolgen.

En ook daar blijft het netwerk groeien. Naast Congo zijn ze nu ook actief in enkele weeshuizen in Angola. Josée vertelt ook dat het is zo fijn is te voelen dat ze  allemaal samen hun best doen om de weeskinderen hoop te geven op een betere toekomst’.

Dit jaar zijn ze tenslotte ook begonnen met het uitwerken van plannen en het zoeken naar fondsen om de weeskinderen een opleiding te bieden zodat ze op hun 18de een job kunnen uitoefenen en onafhankelijk kunnen worden. Zonder dit is de kans groot dat ze na hun 18de weer op straat terecht komen.

Toekomstdromen… een vrouw met een missie

 Josée vertelt dat ze nog veel dromen heeft maar ze wil vooral kinderen blijven helpen en misschien zelf ook een weeshuis of opvangcentrum oprichten in Congo !