Racisme ontrafeld rapport

Racisme ontrafeld

‘Een inkijk in hoe personen met Afrikaanse roots in België zich anders behandeld of uitgesloten voelen’

Tussen 2021 en 2022 voerde Sankaa een grootschalig luisteronderzoek om de beleving van racisme bij mensen met Afrikaanse roots in België beter te begrijpen. Centrale vragen waren: Hoe begrijpen ze racisme? Wat doet het met hen? Welke impact heeft dit op hun leefwereld en op de samenleving? Hoe voelen ze zich in deze situaties en wat doen ze al dan niet om hiermee om te gaan? Hebben ze steun ervaren van anderen? Wat zijn hun verwachtingen en waar hebben ze vooral nood aan?

In dit luisteronderzoek met SenseMaker© als onderzoeksmethode deelden meer dan 400 mensen hun ervaringen. Heel wat signalen zijn gebundeld. Het eerste is dat het trauma dat slachtoffers van racisme overhouden reëel is. Het tweede is dat de combinatie van de dagdagelijkse (subtiele) micro agressies en de meer systematische uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt, huizenmarkt, in het onderwijs en op sociaal vlak zwaar doorwegen.

Deze ervaringen hebben voor de meeste verhalenvertellers een invloed gehad niet alleen op hoe zij naar zichzelf kijken maar voor een groot deel op hoe ze naar de maatschappij kijken. Velen zijn hun ‘sense of belonging’ verloren, waardoor ze zich minder verbonden voelen met de samenleving waartoe ze behoren. Dit onthechte gevoel heeft invloed op hoeveel vertrouwen ze stellen in de officiële instanties die er eigenlijk voor hen zijn of kunnen zijn, en die hen kunnen steunen.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan het volledige rapport via deze link.

Meer informatie: evodia@sankaa.be

Met de steun van FOD Justitie – Cel Gelijke KansenAan tafel : eten bij rouwrituelen

Aan tafel! Eten bij rouwrituelen

Op donderdag 3 november organiseren we samen met Huis van Alijn   en The Foodbridge vzw een gespreksavond ‘Aan tafel! Eten bij rouwrituelen’.

Op deze avond staan we stil bij de rol van voedsel bij rouwrituelen. Drie vrouwen met verschillende achtergronden delen hun ervaringen en gaan in gesprek met het publiek. Erna proef je van enkele hapjes en drankjes en kan je het museum bezoeken.

Waar?

Museumzolder Huis van Alijn (Kraanlei 65, 9000 Gent)

Wanneer?

Donderdag 3 november 2022, 18.00 – 20.00 uur

Op donderdag 3 november is het late donderdag. Het museum en het museumcafé zijn dan open tot 22.00 uur

Voertaal is Nederlands

Sankaa-leden kunnen gratis tickets krijgen voor deelname en museumbezoek via Evodia of Griet (plaatsen beperkt).  Voor de kinderen voorzien we een speurtocht door het museum.

Opgelet : Reservatie is verplicht : griet@sankaa.be of evodia@sankaa.be

Klik hier voor meer info

 

 Meet & Greet Antwerpen


ONDERSTEUNING OP MAAT

Organiseer je binnenkort een activiteit en zoek je naar interessante partners?
Wil je vereniging een project opstarten en heb je nood aan coaching en inhoudelijk advies?
Heb je ondersteuning nodig bij het in orde brengen van een aantal administratieve formaliteiten?
Wil je vereniging veranderingen doorvoeren en weet je niet hoe dit op een constructieve manier aan te pakken?
Wil je vereniging een breder doelpubliek bereiken maar weet je niet waar te starten?
Wil je weten hoe je de signalen en noden van je leden kan omzetten in relevante acties?
Heeft je vereniging iemand nodig die samen met jullie kan nadenken over aanpak, samenwerkingen en opzetten van vernieuwende praktijken?
Heb je nog andere vragen omtrent de werking van je vereniging?

Voor wie: Deze ondersteuning op maat staat open voor alle lidverenigingen

Overig aanbod

sankaa vorming en educatieve activiteiten

Activiteiten en vormingen

Interactieve workshops, bezoeken aan openbare diensten en culturele centra, vormingen en trajecten,...

sankaa netwerken en samenwerken

Netwerking en samenwerking

Ga betekenisvolle samenwerkingen aan met lidverenigingen, partners, lokale overheden, collega-koepelorganisaties,...

sankaa versterken van participatie

Versterken van participatie

We ondersteunen sleutelfiguren en leden zodat ze als evenwaardige partners kunnen deelnemen en mee vormgeven aan de samenleving.

sankaa educatieve pakketten tools templates

Educatieve pakketten, tools, templates

Allerhande informatie, documenten, tutorials en tips over het leiden van je vereniging, het aangaan van samenwerkingen en het wegwijs maken van je leden in Vlaanderen en Brussel.

sankaa vereniging in de kijker

Vereniging in de kijker

Sankaa zet maandelijks één van haar lidverenigingen in de kijker. Samen met jullie maken we een blogpost en zetten we de sterktes van je vereniging in de verf.