Project in de kijker : HIV-SAM

Project in de kijker : HIV-SAM : een project van het Tropische Instituut Antwerpen gericht op de Afrikaanse gemeenschap

Op een van de eerste warme lentedagen komt Dr. Lazare Manirankunda, me namens het team van het HIV-SAM project, met zijn warme glimlach verwelkomen aan de ingang van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Na een rondleiding in dit historische gebouw zetten we ons in de prachtige binnentuin, genietend van de zon en zeer ontspannen, begint Dr. Lazare zijn verhaal.

Zijn verhaal start in Burundi waar hij na zijn eerste ervaring als dokter in september 1995 naar Antwerpen kwam om zich te specialiseren in Volksgezondheid en ziektebeheersing in het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Na deze studie kreeg hij daar een job aangeboden en sindsdien bleef Dr Lazare verbonden aan dit instituut. Aanvankelijk maakte hij zich nuttig in verschillende diensten tot hij in 1999 verantwoordelijk werd voor HIV en Seksuele Overdraagbare Aandoeningen -preventie binnen HIV-SAM project, welke enkele jaren voordien werd opgestart door Dr Robert Colebunders.

HIV-SAM Project…het ontstaan

SAM” staat voor Sub-Saharaanse Afrikaanse Migranten en het project richt zich dan ook tot deze doelgroep. In de jaren ‘90 merkte Dr Robert Colebunders, dat Afrikanen die met HIV leven- weinig wisten over hun ziekte. De epidemie was op dit moment echt reëel, maar de Afrikaanse gemeenschapen waren zich hiervan nog niet bewust.

Dit gebrek aan kennis bracht hem ertoe om in 1996 een project op te starten dat zich zou focussen op sensibilisering en mobilisering rond HIV.  

.Verschillende luiken …

Het project richt zich op verschillende niveaus. In de eerste plaats wordt de hiv-patiënt individueel ondersteunt. Bij een besmetting is, naast de fysieke behandeling, ook psychosociale ondersteuning heel belangrijk. HIV zit nog steeds in de taboesfeer. De stigmatisering en het daarbij horende sociale isolement zijn nog steeds hoog. Daarom werd er ook een lotgenotengroep opgericht waarbij mensen met HIV in een veilige omgeving met lotgenoten kunnen praten over hun ervaringen en de daar aan gekoppelde emoties. In de groep is een grote onderlinge solidariteit ontstaan maar ook eveneens nieuwkomers die nog een aanvaardingsproces moeten doorlopen worden met open armen ontvangen.

Een ander luik waar veel aandacht aan besteed wordt is preventie. We hebben gekozen om zelf naar de mensen toe te gaan via verschillende kanalen. Bij socio-culturele verenigingen die onrechtstreeks een link hebben met HIV, kerken, etc, verzorgen we infosessies en gaan we in gesprek met de leden in Vlaanderen en Brussel. Verder bieden we ook de mogelijkheid om ter plaatse via een sneltest met speekselstaal een HIV-diagnose te stellen binnen de 30 minuten. In de steden werken we vaak samen met de dienst Inburgering. Daar kunnen nieuwkomers zich na een infosessie rond de overdraagbaarheid van het virus, de besmettelijkheid ervan en de mogelijke beschermingsmaatregelen, eveneens laten testen als ze dit willen.

Vaak werken we ook met getuigenissen van mensen die met HIV leven. Persoonlijke verhalen over hun ervaringen, hun leven met HIV, de stigmatisering raken de luisteraars meer dan een puur wetenschappelijke infosessie.

We blijven ook inzetten op informatieverspreiding. Affiches en flyers worden op openbare plaatsen uitgedeeld en condooms voor mannen en vrouwen worden gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen hiervoor rekenen op een grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor de verspreiding hiervan. Ons kleine team van 2,5 full time medewerkers is dankbaar voor hun enorme inzet want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Ook jij kan je steentje bijdragen, kijk op onze website: http://www.hivsam.be/nl/wil-jij-helpen-in-de-strijd-tegen-hiv/

.Drempels…

Hiv is geen dodelijk virus meer. Je kan er niet van genezen, maar het is heel goed behandelbaar en mits correcte inname van medicatie kan je zelfs geen andere personen meer besmetten. Bovendien kan je zelf nu al preventief een anti-hiv middel nemen als je weet dat je eventueel een risicovol contact zou hebben.

Alleen de stigmatisering blijft hoog! Men heeft schrik voor het verdict en bijgevolg stellen mensen het testen uit tot ze zich ziek beginnen voelen. Hierdoor blijft de transmissie helaas hoog. Veel mensen denken nog steeds dat het hen niet kan overkomen. Het is voor hen nog steeds een ver van mijn bed show. Een vroeg opgestarte behandeling kan er nochtans voor zorgen dat de ziekte geen al te zware impact op de gezondheid heeft.

Wil je meer weten over dit project ?

https://www.hivsam.be

https://www.facebook.com/hivsam/

https://www.instagram.com/hivsamwellness/

https://www.linkedin.com/company/72611156/admin/

HIV-SAM wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.