Sankaa: gedragen door vrijwilligers

Sankaa : gedragen door vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is sinds het ontstaan van Sankaa ons draagvlak geweest, het is onze direct link met de sleutelfiguren van onze lidverenigingen en in het verlengde daarvan met de Afrikaanse gemeenschap en de bredere samenleving. Onze vrijwilligers zijn de bouwstenen en het cement van onze werking en zodoende belangrijk onderdeel hiervan.

Vrijwillig’, een samensmelting van ‘Vrij’ en ‘Wil’. 2 nobele begrippen die we binnen de werking van Sankaa ook naar waarde schatten. Op alle niveau’s zetten mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, gender,… zich onbetaald en vrijwillig in om positief bij te dragen aan de gemeenschap of aan een andere persoon.  We kunnen bovendien niet alleen rekenen op mensen uit onze lidverenigingen maar ook vanuit andere hoeken. Het zijn bruggenbouwers … tussen de verschillende gemeenschappen en individuen, tussen de gemeenschappen, de federatie, de  partners en de bredere samenleving.

Binnen ons beleid toetsen we onze noden af aan de interesses, passies, sterktes en behoeftes van de mogelijke vrijwilligers. Een plek waar het leveren van een bijdrage tot een doel samengaat met de persoonlijke groei van de vrijwilliger. Zo kunnen ze nieuwe ervaringen en kennis opdoen, ontmoeten ze andere mensen, voelen zich waardevol en gezien, ….  Via vormingen en ontmoetingsmomenten proberen we hen te vormen en te versterken in hun taken. Af en toe  zetten we ze graag in de kijker en bedanken we ze met een kleine attentie.

“Naast het feit dat dit vrijwilligerswerk me uit de eenzaamheid trekt en me gelukkig maakt vind ik het belangrijk dat ik actief blijf binnen de gemeenschap” Kris Uyi Guobadia (64 jaar-Nigeria)

Voor Kris, één van onze bestuursvrijwilligers, is Sankaa de brug tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Belgische samenleving en daarom de perfecte plek voor hem om deel te nemen aan de verwezenlijking van deze missie en bij te dragen aan de versterking en zichtbaarheid van de Afrikaanse gemeenschap in België.

Naast het feit dat dit vrijwilligerswerk hem uit de eenzaamheid trekt en hem gelukkig maakt vindt hij het belangrijk  te voelen dat hij constructief meewerkt aan de opbouw van de gemeenschap. Kris is van Nigeriaanse afkomst en is ondertussen 64 jaar oud , studeerde Bank en Financiën en werkte als boekhouder in het bankwezen. Naast het voorzitterschap binnen zijn eigen VZW (The Parliamentary Club) is hij ook financieel secretaris binnen Sankaa.
Een gouden aanwinst voor de werking van Sankaa en een mooie gelegenheid voor hem om zijn ervaring en talenten te blijven gebruiken.

Het samenwerken met mensen van verschillende afkomst was voor hem een eyeopener. Hij kreeg oog voor de verschillen en de gelijkenissen over grenzen en kleuren heen. Zo ontdekte hij een voor hem nieuwe wereld waarin hij een actieve rol kon spelen en zo ook weer zichtbaar werd en ruimte kreeg voor zelfontplooiing.

“Door anderen te helpen hielp ik ook mezelf” Cynthia Obedekah (55 jaar-Ghana)

Voor Cynthia uit Ghana is de passie om anderen te helpen die haar motiveert om zich in te zetten voor anderen. Cynthia is 55, moeder van 3 kinderen en studeert en werkt als kinderbegeleidster. Naast haar actieve inzet in haar eigen vzw Nyemimei Akpee Belgium staat ze altijd klaar om mensen te helpen bij het toeleiden naar de juiste openbare diensten, bij het vertalen of invullen van documenten, voor het informeren rond bepaalde gebruiken,….

Binnen Sankaa speelde zij als vrijwilligster een belangrijke rol binnen het project Racisme Ontrafeld waarbij verhalen verzameld werden. Voor vele mensen van de Afrikaanse Gemeenschap was de vraagstelling in het Nederlands een drempel. Cynthia bracht deze mensen bijgevolg samen en hielp hen met het toegankelijker en begrijpbaarder maken van de vragen. Zonder haar was het moeilijk geweest om deze groep mensen te bereiken wat belangrijk was om de volledigheid van het onderzoek te kunnen garanderen.

Haar innerlijke drijfveer is sociaal en democratisch. Zij wil graag dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij en wil daar graag toe bijdragen door zo veel mogelijk drempels weg te nemen. Door haar inzet binnen ‘Racisme Ontrafeld‘ leerde ze zelf ook ontzettend veel. Ze leerde activiteiten organiseren, mensen samen te brengen en ze werd zich bewust van de werking van de Belgische maatschappij. ‘Door anderen te helpen hielp ik ook mezelf’ vertelt ze fier en dat maakt haar gelukkig.