CORONA : REGELS-RULES-REGLES 04/12/2021

CORONA - REGELS-REGLES-RULES  04/12/2021

Nederlands-Engels-Frans

GROEPSACTIVITEITEN

 • Groepsactiviteiten zijn activiteiten voor leden en vrijwilligers van je vereniging

Activiteiten binnen

Activiteiten binnen zijn verboden

 • Uitzondering: sportactiviteiten, activiteiten tot 15 personen in een toeristisch nachtverblijf en activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding

Activiteiten buiten

 • Bewaar zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar

 • Moeilijk om afstand te bewaren: mondmasker verplicht vanaf 6 jaar

Ben je met meer dan 100 personen?

 • Mondmasker (vanaf 6 jaar) en geldig Covid Save Ticket(vanaf 12j-3 maand) verplicht

 • Activiteiten in een tent met minstens twee open zijden gelden als buitenactiviteit

EVENEMENTEN

 • Evenementen zijn activiteiten met externe deelnemers of publiek

Binnen

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar, ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf 50 personen

 • Enkel zittend met een maximum van 200 personen

 • 1,5 meter afstand tussen bezoekers, tenzij ze in dezelfde bubbel zitten

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Buiten

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf meer dan 100 personen

 • Maximum 4000 bezoekers

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Basisregels

 • Zorg voor handgel en maskers

 • Zorg voor een goede verluchting binnen

 • Ontsmet regelmatig de gebruikte materialen en binnenruimtes

 • Duid een contactpersoon aan

Vragen

 • Contacteer één van de medewerkers

 

————

GROUP ACTIVITIES

 • Group activities are activities for members and volunteers of your association

Indoor activities

Indoor activities are prohibited

 • Exception: sports activities, activities for up to 15 people in a tourist accommodation and activities for vulnerable groups under professional supervision

Outdoor activities

 • Keep a distance of 1.5 metres from each other as much as possible

 • Difficult to keep a distance: mouth mask obligatory from 6 years of age

Are there more than 100 people?

 • Mouth mask (from 6 years) and valid Covid Save Ticket (from 12y-3y months) obligatory

 • Activities in a tent with at least two open sides are considered as outdoor activities

EVENTS

 • Events are activities with external participants or public

Indoor

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6, regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from 50 persons

 • Seated events only with a maximum of 200 persons

 • 1,5 metres distance between visitors, unless they are in the same bubble

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people per table, consumption only when seated

Outside

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6 regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from more than 100 persons

 • Maximum 4000 visitors

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people at a table, consumption only if seated

Basic rules

 • Provide hand gel and masks

 • Ensure good ventilation inside

 • Regularly decontaminate the materials used and the interior spaces

 • Appoint a contact person

Questions

 • Contact one of the staff members

 

————

ACTIVITÉS DE GROUPE

 • Les activités de groupe sont des activités organisées pour les membres et bénévoles de votre association.

Activités à l’ intérieur

Les activités à l’ intérieur sont interdites

 • Exception : les activités sportives, les activités pour un maximum de 15 personnes dans un hébergement touristique et les activités pour les groupes vulnérables sous supervision professionnelle.

Activités en plein air

 • Gardez une distance de 1,5 mètre les uns des autres dans la mesure du possible

 • Difficile de garder une distance : masque obligatoire à partir de 6 ans

Ya-t-ilplusde100personnes?

 • Masque (à partir de 6 ans) et Covid Save Ticket (à partir de 12 ans-3 mois) obligatoires

 • Les activités dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont considérées comme des activités de plein air

EVENEMENTS

 • Les événements sont des activités avec des participants externes ou du public

A l’intérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de 50 personnes

 • Activités assises uniquement avec un maximum de 200 personnes

 • 1,5 mètre de distance entre les visiteurs, sauf s’ils se trouvent dans la même bulle

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement à table

Al’extérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de plus de 100 personnes

 • Maximum 4000 visiteurs

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement en position assise.

Règles de base

 • Fournir du gel pour les mains et des masques

 • Assurer une bonne ventilation à l’intérieur

 • Décontaminer régulièrement les matériaux utilisés et les espaces intérieurs

 • Désigner une personne de contact

Questions

Contactez l’un des employés de l’équipe SankaaRacisme Ontrafeld folder

Racisme Ontrafeld - Racism Unravelled - Racisme DévoiléRacisme ontrafeld

Racisme ontrafeld

De komende maanden organiseren we een grootschalig luisteronderzoek ism verschillende partners om te weten te komen hoe mensen met Afrikaanse roots discriminatie ervaren in België. Welke mechanismes van racisme spelen subtiel en minder subtiel en in welke domeinen? Welke verdedigingsmechanismen hebben zij ontwikkeld om hiermee om te gaan? En zijn de maatregelen die België op de rails heeft gezet om discriminatie en racisme aan te pakken voor hen ook effectief?

Momenteel verfijnen we de scope en doelstellingen van het onderzoek en vanaf april starten we met het verzamelen van verhalen. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met ons mee willen werken. Heb je interesse? Lees dan zeker de oproep hieronder.

Voor verdere informatie kan je terecht bij onze collega Evodia: evodia@sankaa.be

————————————————————————————————-

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

We zoeken nieuwsgierige studenten en andere geïnteresseerden die met een open blik naar het verhaal en de ervaringen van meisjes, jongens, mannen en vrouwen met Afrikaanse roots willen luisteren. Bij hen thuis als het kan, telefonisch of via online kanalen als het moet.

Wat mag je van ons verwachten?

– Een inspirerende opleiding van 1 dag om je helemaal in te wijden in de methodiek (op 05/06/2021 van 10- 17u -NL/ENG in Gent en op 19/06/2021 van 10-17u – NL/FR; in BXL).

– Een lijst van leuke en warme mensen in jouw regio bij wie je op bezoek kan gaan

– Deel uitmaken van een leerrijk netwerk van andere verhalensprokkelaars

Wat verwachten we van jou?

– Een heel grote portie goesting om nieuwsgierige vragen te stellen

– Mensen die je niet kent op hun gemak kunnen stellen om hun verhaal te delen

– Goed kunnen luisteren

– Doorzettingsvermogen om minstens 20 verhalen te verzamelen

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Mail: evodia@sankaa.be of bel: 0484 13 59 52

We kijken er naar uit u te verwelkomen!

Dit project wordt ondersteund door de Cel Gelijke Kansen – FOD JustitieBiztax : Indieningstermijn verlengd tot en met 29 oktober 2020

Biztax : Indieningstermijn verlengd tot en met 29 oktober 2020

U moet een belastingaangifte voor uw vzw indienen (zelfs als ze geen belastbare inkomsten heeft). Voor de meeste vzw’s is dit de aangifte in de rechtspersonenbelasting.

Dit jaar is de uiterlijke indiendatum door de coronacrisis verlengd tot en met 29 oktober 2020.

Hier onder vindt U ook nog eens onze tutorial rond het indienen van Biztax.FAAB wordt Sankaa

FAAB wordt Sankaa

Sinds onze oprichting in 2007 is er heel wat veranderd. We zijn uitgegroeid van een handvol toegewijde verenigingen tot diverse groep verenigingen die zich dagelijks inzetten voor het creëren van een verbondenheid en betrokkenheid bij hun leden, wat op zijn beurt een motor is voor volwaardige participatie in de Belgische samenleving.

 Met de groei kwamen er zowel kansen als uitdagingen op onze weg.  Eén daarvan was onze naam. Naarmate we meer bekendheid kregen en nieuwe verenigingen bij onze koepel aansloten werd onze naam immers steeds restrictiever.   

De voorbije maanden hebben we samen met onze leden hard gewerkt om een nieuwe, unieke en herkenbare naam te bedenken die bij de verenigingen en de Afrikaanse diaspora in België niet alleen een vertrouwd gevoel oproept maar ook de nieuwe weg die we zijn ingeslagen reflecteert.

Het is ons een genoegen om aan te kondigen dat de Federatie van Anglophone Afrikanen in België (FAAB vzw) vanaf 14 december ‘Sankaa vzw’ wordt. 

Bij deze vernieuwing hoort uiteraard niet alleen een nieuwe naam.  Sankaa heeft ook een aangepaste visie & missie; een nieuwe huisstijl een een gloednieuwe website. Wij nodigen jullie van harte uit om onze nieuwe website www.sankaa.be te bezoeken voor meer informatie over de  onze prioriteiten en ons aanbod voor 2020.

Praktisch kan je ons vanaf nu bereiken op de volgende mailadressen: 

info@sankaa.be; griet@sankaa.be; sonja@sankaa.be; theo@sankaa.be; norbert@sankaa.be; evodia@sankaa.be; edna@sankaa.be

Dit werk zou niet gerealiseerd zijn zonder jullie onvoorwaardelijke steun. Wij willen jullie dan ook van harte bedanken voor jullie inbreng en medewerking.

 

Het SANKAA – team

14 december 2019