Vacature educatief medewerker Oost-Vlaanderen

Vacature educatief medewerker

Gent /Oost-Vlaanderen

(1/2 VTE – Onbepaalde duur)

 Wie zijn we:

Sankaa droomt van een samenleving waarin iedereen actief en volwaardig kan participeren aan de verschillende sociaal-maatschappelijke en culturele levensdomeinen.  Een samenleving waar wederzijds respect, gelijkwaardig burgerschap, verbondenheid en inclusie realiteit zijn.

Sankaa is een democratische en pluralistische sociaal-culturele vereniging.  We overkoepelen zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking.  Onze verenigingen zijn actief in Vlaanderen en Brussel en werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit, wereldburgerschap & solidariteit.

Vanuit de kracht van mensen, hun gedeelde ervaringen en diepgewortelde waarden van verbondenheid; respect en zorg voor elkaar gaan we samen met onze verenigingen, hun leden en partners aan de slag.  Via ontmoeting, dialoog en uitwisseling stimuleren we verbinding en betrokkenheid met als doel bruggen te bouwen tussen gemeenschappen en naar de bredere samenleving. We creëren een inspirerende leeromgeving;  informeren; versterken vaardigheden en competenties en stimuleren kritische reflectie als hefbomen tot emancipatie, volwaardige participatie en gelijkwaardig burgerschap.

 

Voornaamste taken:

Als educatief medewerker ben je verantwoordelijk voor:

 • De ondersteuning op maat van de lidverenigingen (inhoudelijk, praktisch, administratief,…)
 • Het versterken van de sleutelfiguren van de verenigingen
 • Het organiseren van uitwisseling en vorming voor de verenigingen
 • Het mee uitwerken en uitvoeren van projecten en activiteiten die de participatie van de achterban versterken
 • Het mee opvolgen van beleidswerk/belangenbehartiging rond onderwijs, huisvesting, werk,…
 • Het faciliteren van samenwerkingen tussen lidverenigingen en partners
 • Het onderhouden van contacten met partners en lokale overheden
 • Het actief bijdragen aan de teamvergadering en Sankaa-activiteiten

 Vaardigheden en profiel:

 • Je hebt affiniteit of ervaring met het verenigingsleven
 • Je hebt voeling met diversiteit en bent een echte bruggenbouwer
 • Je kan goed zelfstandig werken, maar werkt ook graag in teamverband
 • Je hebt sterke communicatieve en administratieve vaardigheden
 • Je bent flexibel en leervaardig
 • Je bent een dynamisch persoon
 • Je kan mensen motiveren
 • Je kan laagdrempelig werken
 • Je bent organisatorisch sterk
 • Je staat open voor andere levensovertuigingen en culturen
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk
 • Je hebt een goede kennis van Nederlands (geschreven en gesproken), Engels en Frans
 • Een bachelor-diploma in een sociale richting is geen vereiste maar speelt wel in je voordeel net zoals competenties door praktijk- en/of beroepservaring
 • Kennis van regio Gent is een troef

 Wij bieden u:

 • Een boeiende en maatschappelijk relevante job
 • Een 1/2 contract van onbepaalde duur
 • Je maakt deel uit van een enthousiast team en krijgt de nodige omkadering en begeleiding
 • Verloning volgens de geldende barema’s van PC 329
 • Volledig terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Standplaats: Gent (mogelijkheid om 1 dag/week thuis te werken)
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Spreekt deze functie u aan?

Stuur dan uw motivatiebrief en CV ten laatste op 25/09/22 om 13u per e-mail naar griet@sankaa.be

Indien u voor een persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd, wordt u daarvan uiterlijk op 27/09/22 telefonisch verwittigd.  De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op  29/09/22.

Voor meer informatie kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met Griet Bonne op 0473/919426 of griet@sankaa.beBlack History Month : een verhelderend gesprek met Stella Nyanchama

Black History Month : een verhelderend gesprek met Stella Nyanchama

Sinds enkele jaren horen we ook in België meer en meer over ‘Black History Month’. Maar waar gaat dit nu precies over? Waar en wanneer is het ontstaan? En waarom? …. Om een verhelderend antwoord op elk van deze vragen te krijgen ga ik graag in geprek met Nyanchama Stella, een gedreven dame met een visie. Nyanchama is afkomstig uit Kenia en verblijft al 35 jaar in België. Ze omschrijft zichzelf als een activiste waarbij haar achtergrond als sociale antropologe een gedegen basis vormt. Verder is zij werkzaam bij Hand in Hand Tegen Racisme vzw en actief als directrice van ENPAD (European Network for People of African Descent), als vice-voorzitster van Africalia en als bestuurslid van Africa Diaspora Network Europe (ADNE).

Naast dit alles is Nyanchama echter ook moeder van 4 en werd ze vorig jaar ook een grootmoeder. Voor haar was dit een eyeopener waarbij ze zich ging afvragen welke diepere kennis ze wou doorgeven en hoe ze genoemd wou worden door haar kleinkind. Al vlug werd duidelijk dat zij ‘Magokoro’, naar de authentieke Keniaanse benaming voor ‘oma’, wou genoemd worden.

Sinds dit moment voelde ze zichzelf ook als een diaspora-oudere en ontmoet ze veel diasporajeugd die haar ook zo beschouwen. Ze ontvangt heel veel boodschappen en berichtjes van hen en maakt er altijd tijd voor. Het roept voor haar het gevoel op dat ze had aan de ‘haard’ van haar eigen magokoro, naar de plek waar iedereen samen zat en gelijk was, toen ze luisterden naar haar wijsheid. Iedereen kon zijn pijn en triomfen delen. En zo bekijk ze zichzelf nu. Ze wordt door velen in de gemeenschap als een ‘ancestor’ (een wijze) beschouwd. Iets dat je niet zo maar claimt maar wordt, door anderen aan jou gegund, omdat je het echt verdient.

Nyanchama, waar en waarom ontstond Black History Month?

Black History Month is een jaarlijkse herdenking van sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Afrikaanse Diaspora.

Het verhaal begint in de VS rond 1926 en is het geesteskind van Carter G. Woodson die hiermee het grote publiek wilde wijzen op de bijdrage die de Afro-Amerikanen hebben geleverd aan de geschiedenis van het land. Bovendien werd er nauwelijks iets geschreven over de geschiedenis en tradities van de Afrikaanse diaspora in de geschiedenisboeken. Kennis die men wou behouden om aan de volgende generatie mee te geven zodat zij hun origine en wortels niet zouden vergeten.

In Amerika werd februari gekozen als herdenkingsmaand. Niet toevallig is dit volgens Nyanchama ook de maand waarin Valentijn gevierd wordt. De maand waarin liefde centraal staat … liefde voor jezelf, jouw toekomst en jouw geschiedenis. De huidige focus ligt in de VS vooral op helden die in Amerika iets betekend hebben zoals Malcolm X en Martin Luther King. Hun verhaal is ook nu nog voor veel Afro-Amerikanen herkenbaar waardoor de Black History Month in de VS steeds op veel bijval kan rekenen.

Ondertussen krijgt het ook aandacht in andere landen en in België?

Inderdaad vanuit de Verenigde Staten kwam Black History Month ook in het Verenigd Koninkrijk terecht waar het in 1987 voor het eerst werd gevierd.

Nadien sloten ook Canada en Ierland aan en ondertussen wordt er ook in Duitsland en Nederland een herinneringsmaand georganiseerd. De BHM beweging heeft zich vervolgens uitgebreid over de hele wereld om mensen bewust te maken van de verzwegen en/of uitgewiste geschiedenis van Afrikanen als gevolg van racisme, slavernij, kolonialisme en machtssystemen.

 En in België?

Ook hier wordt sedert 2017 deze herinneringsmaand gevierd. De grondleggers hiervan zijn Aminata Ndow en Mohammed Barie. Iedereen is er altijd welkom om deel te nemen aan de evenementen die worden georganiseerd (lezingen, expo’s, muziek). Vandaag wordt de Afrikaanse identiteit in België bevestigd door verenigingen, evenementen en politieke bijeenkomsten, zoals de Black Lives Matter-beweging, die op 7 juni 2020 voor het Belgische Hof van Justitie in Brussel protesteerde, met ongeveer tienduizend in het zwart geklede mensen, tegen racisme, ter ondersteuning van alle gekleurde mensen en ter veroordeling van het politiegeweld na de moord op Georges Floyd in Minneapolis, Minnesota.

Deze voorliefde voor collectieve mobilisatie en publieke samenkomst vindt zijn weerklank in het BHM 2022-thema van dit jaar “de kracht van samenkomst”.

De focus hierbij ligt op de verschillende manieren waarop zwarte mensen in België door de jaren heen zijn samengekomen om te werken rond bewustzijn, om vragen te stellen en om nieuwe manieren van denken, handelen, zijn, creëren en verzorgen te verkennen.

Nyanchama is fier op de oprichters van het BHM initiatief maar vindt het teleurstellend hoe weinig aandacht en belang er aan deze maand wordt gegeven. Het valt op dat Black History Month Belgium te weinig maatschappelijk belangstelling gewekt: niet bij de massamedia, de politiek, het grote publiek of de universiteiten. Wat nog minder evident wordt door het huidige politieke polariserende discours en de vaak misleidende media berichtgeving en beeldvorming. Ook bij vele van de Afrikanen, voor wie het toch is bedoeld; is er weinig interesse. Sommigen vinden dat er gewoonlijk wordt nagedaan wat er in Amerika gebeurt en nauwelijks of nooit gaat over wat er bij de diaspora of op het Afrikaanse continent leeft. Misschien is het programma te elitair en dient het zich meer te richten op thema’s die bij de gewone mensen leven om van daaruit gezamenlijke punten te kunnen detecteren en deze om te zetten in concrete acties. Dit zou een mooie bijdrage kunnen zijn van BHM.

Hierbij moet het basis BHM idee van het eren van Afrikaanse helden en het maatschappelijk bewustwording van de geschiedenis van Afrikanen niet uit het oog verloren worden. Er moet ingezet worden op de jongeren uit de Afrikaanse diaspora, die vaak ontworteld zijn. Ze weer voeling geven met hun achtergrond via kennisoverdracht enerzijds maar ook via de gedeelde verhalen en immaterieel erfgoed. Ze bewust maken van het collectief van gezamenlijke gebruiken en gewoonten waar zij op een of andere manier deel van uitmaken.

In ieder geval is Black History Month België een ‘work in progress’ en ik heb enorm veel respect voor Aminata Ndow en Mohammed Barrie die dit in leven geroepen hebben. Aanvankelijk richtte het zich vooral op Antwerpen maar nu zien we meer en meer ook een uitvloei naar andere steden.

Het zou mooi zijn mocht er in hun programma ook meer aandacht komen voor nog levende helden en acties en dat we zo tot een kennisoverdracht komen die wortelt in het verleden en in het heden waardoor een heldere blik op de toekomst mogelijk wordt.

 Heeft BHM enige invloed op de andere elf maanden?

Black History Month staat voor dertig dagen per jaar waarop mensen van Afrikaanse afkomst in de schijnwerpers willen staan. Dit betekent niet dat zij de overige elf maanden genegeerd moeten worden, maar het is een kans om hun persoonlijkheid en identiteit te vieren en om hun pioniers en inspirerende persoonlijkheden aan een groter publiek voor te stellen.

Hoe heeft de BHM andere gemeenschappen bewuster gemaakt? 

BHM biedt talloze mogelijkheden om mensen van Afrikaanse afkomst te begrijpen in al hun ups en downs, hoop en dromen, beproevingen en tegenslagen, triomfen en tragedies. Het is een broodnodige eye-opener die anderen in staat stelt een glimp op te vangen van de heterogeniteit en diversiteit van mensen van Afrikaanse afkomst. Het stelt anderen in staat even stil te staan en te zien voor wat wij staan.

Wil je meer weten over BHM Belgium

https://blackhistorymonth.beCORONA : REGELS-RULES-REGLES 04/12/2021

CORONA - REGELS-REGLES-RULES  04/12/2021

Nederlands-Engels-Frans

GROEPSACTIVITEITEN

 • Groepsactiviteiten zijn activiteiten voor leden en vrijwilligers van je vereniging

Activiteiten binnen

Activiteiten binnen zijn verboden

 • Uitzondering: sportactiviteiten, activiteiten tot 15 personen in een toeristisch nachtverblijf en activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding

Activiteiten buiten

 • Bewaar zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar

 • Moeilijk om afstand te bewaren: mondmasker verplicht vanaf 6 jaar

Ben je met meer dan 100 personen?

 • Mondmasker (vanaf 6 jaar) en geldig Covid Save Ticket(vanaf 12j-3 maand) verplicht

 • Activiteiten in een tent met minstens twee open zijden gelden als buitenactiviteit

EVENEMENTEN

 • Evenementen zijn activiteiten met externe deelnemers of publiek

Binnen

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar, ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf 50 personen

 • Enkel zittend met een maximum van 200 personen

 • 1,5 meter afstand tussen bezoekers, tenzij ze in dezelfde bubbel zitten

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Buiten

 • Mondmaskers zijn verplicht vanaf 6 jaar ongeacht het aantal bezoekers

 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf meer dan 100 personen

 • Maximum 4000 bezoekers

 • Maatregelen voor crowd control zijn essentieel

 • Horecaprotocol van toepassing: sluitingstijd om 23 u, maximum 6 personen aan tafel, enkel zittend consumeren

Basisregels

 • Zorg voor handgel en maskers

 • Zorg voor een goede verluchting binnen

 • Ontsmet regelmatig de gebruikte materialen en binnenruimtes

 • Duid een contactpersoon aan

Vragen

 • Contacteer één van de medewerkers

 

————

GROUP ACTIVITIES

 • Group activities are activities for members and volunteers of your association

Indoor activities

Indoor activities are prohibited

 • Exception: sports activities, activities for up to 15 people in a tourist accommodation and activities for vulnerable groups under professional supervision

Outdoor activities

 • Keep a distance of 1.5 metres from each other as much as possible

 • Difficult to keep a distance: mouth mask obligatory from 6 years of age

Are there more than 100 people?

 • Mouth mask (from 6 years) and valid Covid Save Ticket (from 12y-3y months) obligatory

 • Activities in a tent with at least two open sides are considered as outdoor activities

EVENTS

 • Events are activities with external participants or public

Indoor

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6, regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from 50 persons

 • Seated events only with a maximum of 200 persons

 • 1,5 metres distance between visitors, unless they are in the same bubble

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people per table, consumption only when seated

Outside

 • Mouth masks are mandatory from the age of 6 regardless of the number of visitors

 • Covid Safe Ticket obligatory from more than 100 persons

 • Maximum 4000 visitors

 • Measures for crowd control are essential

 • Horeca protocol applies: closing time at 23h, maximum 6 people at a table, consumption only if seated

Basic rules

 • Provide hand gel and masks

 • Ensure good ventilation inside

 • Regularly decontaminate the materials used and the interior spaces

 • Appoint a contact person

Questions

 • Contact one of the staff members

 

————

ACTIVITÉS DE GROUPE

 • Les activités de groupe sont des activités organisées pour les membres et bénévoles de votre association.

Activités à l’ intérieur

Les activités à l’ intérieur sont interdites

 • Exception : les activités sportives, les activités pour un maximum de 15 personnes dans un hébergement touristique et les activités pour les groupes vulnérables sous supervision professionnelle.

Activités en plein air

 • Gardez une distance de 1,5 mètre les uns des autres dans la mesure du possible

 • Difficile de garder une distance : masque obligatoire à partir de 6 ans

Ya-t-ilplusde100personnes?

 • Masque (à partir de 6 ans) et Covid Save Ticket (à partir de 12 ans-3 mois) obligatoires

 • Les activités dans une tente avec au moins deux côtés ouverts sont considérées comme des activités de plein air

EVENEMENTS

 • Les événements sont des activités avec des participants externes ou du public

A l’intérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de 50 personnes

 • Activités assises uniquement avec un maximum de 200 personnes

 • 1,5 mètre de distance entre les visiteurs, sauf s’ils se trouvent dans la même bulle

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement à table

Al’extérieur

 • Les masques sont obligatoires dès l’âge de 6 ans, quel que soit le nombre de visiteurs

 • Covid Safe Ticket obligatoire à partir de plus de 100 personnes

 • Maximum 4000 visiteurs

 • Les mesures de crowd control sont essentielles

 • Le protocole de restauration s’applique : fermeture à 23h, maximum 6 personnes par table, consommation uniquement en position assise.

Règles de base

 • Fournir du gel pour les mains et des masques

 • Assurer une bonne ventilation à l’intérieur

 • Décontaminer régulièrement les matériaux utilisés et les espaces intérieurs

 • Désigner une personne de contact

Questions

Contactez l’un des employés de l’équipe SankaaRacisme Ontrafeld folder

Racisme Ontrafeld - Racism Unravelled - Racisme DévoiléRacisme ontrafeld

Racisme ontrafeld

De komende maanden organiseren we een grootschalig luisteronderzoek ism verschillende partners om te weten te komen hoe mensen met Afrikaanse roots discriminatie ervaren in België. Welke mechanismes van racisme spelen subtiel en minder subtiel en in welke domeinen? Welke verdedigingsmechanismen hebben zij ontwikkeld om hiermee om te gaan? En zijn de maatregelen die België op de rails heeft gezet om discriminatie en racisme aan te pakken voor hen ook effectief?

Momenteel verfijnen we de scope en doelstellingen van het onderzoek en vanaf april starten we met het verzamelen van verhalen. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met ons mee willen werken. Heb je interesse? Lees dan zeker de oproep hieronder.

Voor verdere informatie kan je terecht bij onze collega Evodia: evodia@sankaa.be

————————————————————————————————-

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

We zoeken nieuwsgierige studenten en andere geïnteresseerden die met een open blik naar het verhaal en de ervaringen van meisjes, jongens, mannen en vrouwen met Afrikaanse roots willen luisteren. Bij hen thuis als het kan, telefonisch of via online kanalen als het moet.

Wat mag je van ons verwachten?

– Een inspirerende opleiding van 1 dag om je helemaal in te wijden in de methodiek (op 05/06/2021 van 10- 17u -NL/ENG in Gent en op 19/06/2021 van 10-17u – NL/FR; in BXL).

– Een lijst van leuke en warme mensen in jouw regio bij wie je op bezoek kan gaan

– Deel uitmaken van een leerrijk netwerk van andere verhalensprokkelaars

Wat verwachten we van jou?

– Een heel grote portie goesting om nieuwsgierige vragen te stellen

– Mensen die je niet kent op hun gemak kunnen stellen om hun verhaal te delen

– Goed kunnen luisteren

– Doorzettingsvermogen om minstens 20 verhalen te verzamelen

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Mail: evodia@sankaa.be of bel: 0484 13 59 52

We kijken er naar uit u te verwelkomen!

Dit project wordt ondersteund door de Cel Gelijke Kansen – FOD JustitieBiztax : Indieningstermijn verlengd tot en met 29 oktober 2020

Biztax : Indieningstermijn verlengd tot en met 29 oktober 2020

U moet een belastingaangifte voor uw vzw indienen (zelfs als ze geen belastbare inkomsten heeft). Voor de meeste vzw’s is dit de aangifte in de rechtspersonenbelasting.

Dit jaar is de uiterlijke indiendatum door de coronacrisis verlengd tot en met 29 oktober 2020.

Hier onder vindt U ook nog eens onze tutorial rond het indienen van Biztax.FAAB wordt Sankaa

FAAB wordt Sankaa

Sinds onze oprichting in 2007 is er heel wat veranderd. We zijn uitgegroeid van een handvol toegewijde verenigingen tot diverse groep verenigingen die zich dagelijks inzetten voor het creëren van een verbondenheid en betrokkenheid bij hun leden, wat op zijn beurt een motor is voor volwaardige participatie in de Belgische samenleving.

 Met de groei kwamen er zowel kansen als uitdagingen op onze weg.  Eén daarvan was onze naam. Naarmate we meer bekendheid kregen en nieuwe verenigingen bij onze koepel aansloten werd onze naam immers steeds restrictiever.   

De voorbije maanden hebben we samen met onze leden hard gewerkt om een nieuwe, unieke en herkenbare naam te bedenken die bij de verenigingen en de Afrikaanse diaspora in België niet alleen een vertrouwd gevoel oproept maar ook de nieuwe weg die we zijn ingeslagen reflecteert.

Het is ons een genoegen om aan te kondigen dat de Federatie van Anglophone Afrikanen in België (FAAB vzw) vanaf 14 december ‘Sankaa vzw’ wordt. 

Bij deze vernieuwing hoort uiteraard niet alleen een nieuwe naam.  Sankaa heeft ook een aangepaste visie & missie; een nieuwe huisstijl een een gloednieuwe website. Wij nodigen jullie van harte uit om onze nieuwe website www.sankaa.be te bezoeken voor meer informatie over de  onze prioriteiten en ons aanbod voor 2020.

Praktisch kan je ons vanaf nu bereiken op de volgende mailadressen: 

info@sankaa.be; griet@sankaa.be; sonja@sankaa.be; theo@sankaa.be; norbert@sankaa.be; evodia@sankaa.be; edna@sankaa.be

Dit werk zou niet gerealiseerd zijn zonder jullie onvoorwaardelijke steun. Wij willen jullie dan ook van harte bedanken voor jullie inbreng en medewerking.

 

Het SANKAA – team

14 december 2019